Анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински адмионистрации и формулиране на предложения за оптимизирането им


Публикувано на 22 Jun 2009
 КОГО ПОДКРЕПИХА ТЕРВЕЛЧАНИ НА ОТМИНАЛИЯ ВЕЧЕ ЕВРОВОТ


Публикувано на 16 Jun 2009
 КАКВО СЕ СЛУЧВА С ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ НАКРАТКО:

Проект”Обновяване на детските заведения в гр.Тервел” – внесено в Управляващия Орган на ОПРР е искане за сертифициране на разходи в размер на 580 000 лв.Предстои да бъде получен резултатът и от внесено искане за промяна по бюджета на договора, чрез която реализирани икономии от средства по няколко други дейности да се ползват за закупуване на съоръжения за игра на деца.

Публикувано на 16 Jun 2009
  Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел


Публикувано на 11 Jun 2009
 Търг с явно наддаване 02.07.2009 год. на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.44,ал.1 т.1 и т.3 от НРПУРОИ


Публикувано на 03 Jun 2009
 ОДОБРЕН ЗА ФИНАСИРАНЕ Е ТРЕТИ ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОБЩИНАТА

Този път не става дума за инфраструктура, а за една по-друга инвестиция – в децата и учениците в общината.Проектът е по Оперативна Програма”Човешки ресурси” и носи името „Различни под едно небе”.

Публикувано на 02 Jun 2009
 ПРИКЛЮЧВА ПРОБЛЕМА С КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Общината внесе молба до Административен съд  Добрич  за прекратяване на образуваното административно дело по спорното Решение на Общински съвет Тервел за разпределяне на целевата субсидия за капиталови разходи на община Тервел.

Публикувано на 25 May 2009
 ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОБСЪДИХА СВОИ ПРОЕКТИ

В СОУ Тервел през последните 3 години се утвърди интересна форма на проверка на знанията на учениците по предмета  „Свят и личност”.

Публикувано на 19 May 2009

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 По-стари >>