ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони Проект: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Тервел и Крушари»
Г Р А Ф И К

Публикувано на 12 Oct 2009
 Басейн за закалителни процедури в ЦДГ"Здравец" гр.Тервел

Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4

На 8-ми септември т.г. бе открит басейн за закалителни процедури в ЦДГ"Здравец" гр.Тервел.Новата придобивка за малчуганите  се появи след като общината приключи проект,финасиран от СИФ.Той бе реализиран непосредствено след приключването на друг общински проект,финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие".Чрез него детската градина бе санирана .  

Публикувано на 10 Sep 2009
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ЕДНО ТЕРВЕЛСКО УЧИЛИЩЕ, В КОЕТО НЯМА ДЪЛГА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

През последните години, а и напоследък често се говори за това,че българското образование няма постиженията си от преди 20 години, за това,че децата са неграмотни, не ходят на училище...

Публикувано на 01 Sep 2009
 ЗА ГАЗИФИЦИРАНЕТО НА ТЕРВЕЛ

Газификацията на гр. Тервел  стартира през месец юли на община Тервел и на базата на утвърден бизнес-план за газификация на гр. Тервел.

Публикувано на 01 Sep 2009
 К О Н Ц Е П Ц И Я

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ МЕСТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНАТА Й РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИЗТЕГЛИ

Публикувано на 28 Aug 2009
 ЗАВЪРШВА СЕ ЕДИНИЯТ ОТ ОБЕКТИТЕ ПО ПРОЕКТ”КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Община Тервел от 4 години е традиционен партньор на Проект”Красива България”.Посредством съфинансиране на общински проекти  бяха  обновени  градския парк,училището в с.Безмер,детската градина в с.Зърнево.

Публикувано на 27 Aug 2009
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ”ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.ТЕРВЕЛ”

снимка 1
снимка 2
В началото на миналата 2008 година Община Тервел кандидатства с първия си проект по наскоро отворената за подаване на проектни предложения схема на Оперативна Програма „Регионално развитие”.

Публикувано на 27 Aug 2009
 ЛЕТНИ НОВИНИ ОТ ТЕРВЕЛ

Снимка 1
Снимка 2

През последните няколко дни тервелчани се сдобиха с нова придобивка.В навечерието на уикенда бе пуснат в експлоатация по-малкия от двата фонтана,които се възстановяват по Проект”Красива България”.

Публикувано на 17 Aug 2009

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>