Забавно:

Какво отговориха няколко деца от Тервел на два въпроса на вестник НДТ:

Публикувано на 28 Dec 2009
 ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

То е девето поредно и се провежда на 23.12.2009 г., от 10:00 часа в залата на Община Тервел.Основна точка от дневния ред е приемането на План-сметката за дейност ‘Чистота”.Общината прогнозира да получи 360 612 лв. от такса „Битови отпадъци”,която гражданите и фирмите плащат .

Публикувано на 28 Dec 2009
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЗА КАН ТЕРВЕЛ,МАДАРСКИЯ КОННИК И МЛАДИТЕ ХОРА В ГРАД ТЕРВЕЛ

Или:Кой казва,че младите хора днес не се вълнуват от Род ,Родина и История?

Публикувано на 09 Dec 2009
 Виктория Пенева – момичето, което има усещането,че може

Коя е Виктория Пенева, едно момиче, което е родено и учи в Тервел, което е на 11 години и пее великолепно. За това, че пее великолепно дял има нейният вокален педагог Стефка Василева, която също е свързана с града ни. 2009 година , която вече си отива е изпълнена с награди за Виктория.

Публикувано на 09 Dec 2009
 ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ ПОД ЕДНО НЕБЕ”

Оперативна програма”Развитие на Човешките ресурси’ 2007-2013
‘Инвестираме във вашето бъдеще”

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОР BG051PO001.4.2-03/632/18.09.2009 г

Публикувано на 09 Dec 2009
 Продължава дейността на МКБППМН по Общинската програма за превенция на насилието между учениците

В рамките на Общинската програма за превенция на насилието между учениците се проведоха обучения в СОУ „Й. Йовков” и ПГТО „Д. Михайлов” от Обществените възпитатели към МКБППМН – Пенка Стратиева и Стоянка Георгиева.

Публикувано на 09 Dec 2009
 АНТИ СПИН кампания в ОУ - с. Орляк, СОУ и ПГТО – гр. Тервел

В ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, СОУ „Йордан Йовков” и ПГТО „Дочо Михайлов” Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с ОДК „Малкият принц” гр. Тервел проведе превантивна и информационна АНТИ СПИН кампания под мотото: "Живей и за другите".

Публикувано на 09 Dec 2009
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - О Б Я В А

Във връзка с дейността на Комисията за защита от дискриминация на 10 декеммври 2009г. ще се проведе приемен ден в Заседателната зала на общината от 10.00 до 11.30 часа. Приемният ден ще се води от г-жа Ширин Касаб – регионален представител на КЗД.
За повече информация може да се обръщате към г-жа Миглена Иванова.

Публикувано на 02 Dec 2009

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>