ФОЛКЛОРНИ ИЗЯВИ НА ТЕРВЕЛЧАНИ

На 29.05 в гр. Добрич се проведе вторият етап на Третия национален преглед на фолклорните ансамбли на Националната секция на ЦИОФФ България. Прегледи се проведоха и в още няколко града на България- Враца, Разград, Велико Търново, Карлово, Сандански.

Публикувано на 03 Jun 2010
 ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР

В деня,в който ще бъде открито Световното първенство по футбол,учениците в общината ще бъдат преки участници в тяхна собствена футболна емоция.

Публикувано на 03 Jun 2010
 ‘СОЦИАЛНИ’ НОВИНИ

Домашен социален патронаж Тервел разшири обхвата си с предоставяне на храна в две села,които до момента не бяха обхванати от услугата – Нова Камена и Кладенци.В с.Нова Камена живеят около 300 възрастни хора, а в с.Кладенци те са около 90.

Публикувано на 03 Jun 2010
 НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Уважаеми родители,
Община Тервел инициира програма за превенция на детското здраве,която включва и безплатни зъболекарски профилактични прегледи на деца от прогимназиален етап на обучение от всички общински училища.

Публикувано на 03 Jun 2010
 Публичен търг на 02.07.2010 год. от 10.00 часа

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1,т.1 от НРПУРОИ,

О Б Я В Я В А

Публичен търг на 02.07.2010 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Тервел за продажба на недвижими имоти – Частна общинска собственост, както следва:

Публикувано на 02 Jun 2010
 АКТУАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И БИЗНЕСА В ОБЩИНИ ТЕРВЕЛ И КРУШАРИ

За предстоящо създаване на Местна инициативна група – МИГ „Тервел-Крушари”

Изтегли

Публикувано на 15 May 2010
 ТЕРВЕЛСКИ ДЕЦА ХУДОЖНИЦИ С НОВИ НАГРАДИ

Приключи ²²-ият Национален конкурс "Мадарският конник- символ на историческото минало и европейското бъдеще на България", организиран от ОДК гр. Шумен, МОМН и НДД.
В Раздел "Рисунки", ²²-ра възрастова група, ²-во място бе присъдено на Стелиана Руменова Ташкова- 15г., а в Раздел "Декоративно- приложно изкуство" с Диплом бе отличена изработената с пясък картина на Михаела Михайлова Христова- 14г.
За всички наградени деца бе организирана екскурзия с беседа до Мадарският конник.

Публикувано на 15 May 2010
 ЕМОЦИЯТА „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ” ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СЪБРА МЛАДИ УЧАСТНИЦИ В ТЕРВЕЛ

В края на април учебният полигон в края на града отново стана домакин на Общинското състезание „Млад огнеборец”. Целта на състезанието е да възпитава у младежите желание, готовност и умения за правилни действия за самосъхранение и опазване на първа помощ на населението при възникване на пожар, бедствия и аварии. Тази година участваха общо седем отбора: два от СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел и по един от училищата от селата Безмер, Коларци, Нова Камена, Орляк, Зърнево.

Публикувано на 15 May 2010

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>