Приключи общинския конкурс за написване на есе, разказ, презентация на тема „Кан Тервел и неговото управление”

Обявеният конкурс е по повод 50 г. юбилей на гр. Тервел и беше отбелязан в Програмата за юбилея. Целта е да се запознаят младите хора с историческите факти от живота и управлението на Кан Тервел, да се възпитат у учениците патриотични чувства на гордост и признателност към делото на владетеля Тервел и най-вече съхраняване на историческата памет.

Публикувано на 02 Dec 2009
 Обучение на тема „Етническа и религиозна толерантност” в ОУ „В. Друмев” с. Орляк

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тервел и през тази година продължи своята превантивна дейност.

Публикувано на 02 Dec 2009
 „Да играем и се движим безопасно”

Под това мото през месец октомври РУ на МВР- гр. Тервел, Община Тервел и ОДК „ Малкият принц” обявиха конкурс за рисунка и апликация.

Публикувано на 02 Dec 2009
 ПРЕДСТВЯМЕ ВИ : МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА ? ... ДА, ДА, АМА НЕ ... Или : няколко думи за една история с криминален привкус, която завърши с щастлив край за общината

Тервелчани и хората от няколко села със сигурност си спомнят, че през лятото на тази година екипи на частен съдия изпълнител обикаляха общината и описваха общински имоти – сгради, земи, терени за строеж, с цел същите да бъдат продадени на публичен търг.

Публикувано на 02 Dec 2009
 Тихомира и Полина Диянови съвместно с Росица Стратиева представят

Канът Кесар

Изтегли

Публикувано на 20 Nov 2009
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 ГОДИНА – КАКВО ПРЕДВИЖДА ТОЙ ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През последните седмици много се изговори за държавния бюджет за 2010 година.Съвсем резонно темата вълнува всеки гражданин,защото става дума за година на безспорна финансова и икономическа криза.

Публикувано на 19 Nov 2009
 МДТ - гр. Тервел

Наближава крайния срок - 30.11.2009 г. за подаване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имотите в гр. Тервел, които няма да се ползват през цялата 2010 г.

Публикувано на 06 Nov 2009
 РАБОТИ СЕ ИКОНОСТАСА НА ХРАМА

В края на октомври бе направена още една важна крачка по дългия път, който трябва да се извърви,за да стане факт новия православен храм в Тервел.Възложена е изработката на иконостаса и храмовото оборудване.Екип от резбари и иконописци започват работа по изработката на детайлите.

Публикувано на 05 Nov 2009

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 По-стари >>