ЧИТАЛИЩЕТО В ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ Е ТОПЛО И ОЧАКВА НОВИ ПРИДОБИВКИ

Приключи направата на нова отоплителна инсталация на читалищната сграда. След направените проби се установи изправност на новите отоплителни тела и елементи. Общината и читалището имат готовност за осигуряване на гориво за отопляне на помещенията и зрителната зала.

Публикувано на 06 Oct 2010
 ЦВЕТЕН ДОМ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

С нов приветлив вид през септември посрещна възпитаниците си Детската ясла в град Тервел. Това стана възможно благодарение на инициативата на екипа на детското заведение и диреткорката Мила Ненова за подобряване на средата, в която се възпитават най-малките жители на града.

Публикувано на 06 Oct 2010
 КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕД ВЕСТНИК „НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА” – ЗА ДЕЛНИКА И ПРАЗНИКА НА ТЕРВЕЛ

1. Г-н Георгиев, с какво настроение жителите на общината посрещат празника на Тервел? В тежката икономическа обстановка кое е това, което ги кара да милеят и да се гордеят със своя град, със своята община?

Публикувано на 06 Oct 2010
 ЧЕРНО-БЕЛИЯТ ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ЦВЕТНИ ОЧИ

В навечерието на празника на Тервел 22 септември във фоайето на втория етаж в общинската сграда бе експонирана изложба със снимки. Идеята на изложбата е съпоставка на това, което е бил Тервел в миналото и това, което е днес.

Публикувано на 06 Oct 2010
 ПРАЗНИКА НА ГРАДА

В деня на българската Независимост в Тервел - сърцето на Златна Добруджа, богата не само на плодородни и тучни поля, но и с фолклорната традиция, пренасяна през годините, се проведе ХІ Добруджански събор Тервел’2010.

Публикувано на 06 Oct 2010
 НАКРАТКО – ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

За втора поредна година в Община Тервел ще бъде организирана социалната услуга ‘Обществена трапезария’. Капацитетът отново е 100 души. Право да ползват услугата ще имат лица и семейства на месечно подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане , лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях , самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

Публикувано на 13 Sep 2010
 СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

На 26 август 2010 г. проектът за финансиране на Стратегията за местно развитие на територията на Общини Тервел и Крушари бе внесен за оценка в Министерство на земеделието и храните. Кандидатства се за финансиране по мерки 41 и 431-1 на Програмата за развитие на селските райони.

Публикувано на 02 Sep 2010
 ПОСЛЕДНИ ПРОЯВИ В ПРОГРАМА „НАШЕ ЛЯТО”

На 10.08.2010 г. от 9.30 ч. в градския парк се проведе ролева игра „ Хвани Седящия бик”. В играта участваха около 30 деца, разделени на двата отбора. Единият отбор беше в ролята на индианци, а другият на каубои.

Публикувано на 02 Sep 2010

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>