Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Отдел "Местни данъци и такси" гр.Тервел съобщава:

Получаването на Декларации за внасяне на патентен данък ще става  в стая 310, сградата на Община Тервел от началото на м. март 2008 год. 

Публикувано на 21 Jan 2008
 Още новини от миналата седмица

Проведе се конкурс за избор на строителна фирма, която да изпълни обект „Изграждане на извънкласен център за работа с деца в читалището на с.Нова Камена”.

Публикувано на 21 Jan 2008
 Предстои заседание на Общински съвет Тервел

Тя ще се проведе на 25 януари т.г. от 11: 00 часа в заседателната зала на Общината. Основна точка в дневния ред е изменение на Правилника за работа на общинския съвет.

Публикувано на 21 Jan 2008
 Подготвят се 2 проекта по програма ФАР

Общината подготвя два инфраструктурни проекта, които до 30 януари т.г. трябва да бъдат внесени за разглеждане в Министерство на финансите.Проектите съответстват на допустимите дейности по съответната бюджетна линия на Програмата.

Публикувано на 21 Jan 2008
 Предстоящо за седмицата

Ще се проведе търг за избор на изпълнител – строителна фирма, която ще направи центъра за извънкласна работа в читалището в с. Нова Камена

Публикувано на 14 Jan 2008
 Договора за стадиона - през м. февруари

За това Общината бе уведомена от Проект „Красива България” на 7 януари т.г. Отношенията между Проекта на МТСП и общината се уреждат чрез меморандум за разбирателство. 

Публикувано на 14 Jan 2008
 Управление на общината за срока на мандата

Документът трябва да бъде изработен и внесен в Общински съвет Тервел в срок до 9 февруари т.г. Това гласи разпоредба на Закона за местното самоуправление и местната администрация от края на 2006 година.

Публикувано на 14 Jan 2008
 2007 година – интересни цифри и факти

Дейностите, които извършват българските общини са от различно естество. В този брой на вестника ще Ви запознаем с някои цифри и събития, които дават представа за основните характеристики на нашия регион.

Публикувано на 14 Jan 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 По-стари >>