70 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЧЕСТИМЕНСКО

През октомври село Честименско отбеляза 70-годишнината от създаването на своето читалище.

През 1941 г. по-будни и заможни хора от село Честименско се събират и решават да основат Народно читалище. Те му дават името на великия българин Христо Ботев – поет и революционер. За председател на читалището е избран Георги Далакмански, който провежда всички срещи в своя дом, а по-късно и в училището. Започва събирането на книги за прочит от населението и на средства за закупуването на нови книги.

Публикувано на 10 Nov 2011
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ШЕСТИ КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДОБРУДЖАНСКА ПЕСЕН „КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА“

На първи ноември 2011 година се проведе Шестият конкурс за изпълнители на традиционна добруджанска песен „Калинка Вълчева“.

Публикувано на 10 Nov 2011
 ИЗБОРИ 2011 В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – В ЧИСЛА И РЕЗУЛТАТИ

Избори 2011 бяха проведени в условията на нов изборен кодекс и при съчетаване на два вида избор – за президент и вицепрезидент и за местна власт .Подготовката бе продължителна и трудна, гласуването се проведе на 23 и 30 октомври. Формирани бяха 33 секции в населените места и две подвижни секции за гласуване на хора с увреждания. Във всички секции с над 400 избиратели общината постави по две тъмни стаички за гласуване с цел по-добра организация на изборния ден.

Публикувано на 10 Nov 2011
 ГАЛЕРИЯ - конкурс "Калинка Вълчева" 2011г.

За да прегледате снимките, натиснете ТУК

Публикувано на 08 Nov 2011
 ОБЯВА - на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда


Публикувано на 19 Oct 2011
 МОЖЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ И БЕЗ ЛИЧНА КАРТА – В КАКВИ СЛУЧАИ ТОВА Е ВЪЗМОЖНО

Ще бъде дадена възможност на гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават лична карта поради изгубване, открадване, повреда, унищожаване или с изтекъл срок, да упражнят правото си на глас на предстоящите Местни и Президентски избори.

Публикувано на 10 Oct 2011
 ВАЖНО ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Всички , които са имали постоянен адрес в Община Тервел, но са подали през 2011 година заявление за нова лична карта , при което са сменили постоянния си адрес в населено място извън община Тервел , трябва да знаят следното...

Публикувано на 10 Oct 2011
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ИНТЕРЕСНО И ВАЖНО ЗА ИЗБОРИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

Кметове на кметства ще се избират в 16 села. Назначаеми ще бъдат кметските наместници в 7 села – Ангеларий, Сърнец, Мали Извор,Проф.Златарски,Кочмар , Оногур и Кладенци. Избрани кметове ще имат селата, чиито регистри включват над 350 жители , регистрирани там по постоянен адрес.

Публикувано на 10 Oct 2011

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>