Заседание на Общински съвет


Публикувано на 09 Jul 2021
 АУЕР


Публикувано на 02 Jul 2021
 СТРОИТЕЛНИЯТ СЕЗОН ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Е В РАЗГАРА СИ

В снимки и думи за това какво се върши и какво се подготвя, за да бъде свършено

1.Център за социални услуги в с.Безмер : преустройството на сградата се изпълнява , доставен е автомобилът за разнос на храна, изработва се професионалното кухненско оборудване. Финансиращият орган , ДФЗ , е одобрил обществените поръчки , през есента обектът ще бъде открит ( виж снимки);
2.Сватбен салон в с.Зърнево: Проектирането е в ход, направено е разпределението на помещенията , проектирани са всички ключови елементи на сградата. Тя е едноетажна с площ 1100 кв.м., със скатен покрив с борд, със зала за 600 гости, подиум за младоженци, място за барбекю, два блока със санитарни възли, разливна, складове, гримьорна. Паралелно с работата по сградата , общината ще обяви и обществени поръчки за изграждане на паркинги и ограда, както и за доставка на мебели. Строителството трябва да приключи идната година.Ще бъде предложено на общинския съвет да определи такса за ползване на сградата за тържества от всички граждани на общината , които имат нужда от голяма зала за празниците си. Финансирането на всички разходи по тази сграда е от националния бюджет и с нищо не ощетява бюджета на Община Тервел (виж снимки);

Публикувано на 25 Jun 2021
 НАШЕ ЛЯТОПубликувано на 24 Jun 2021
 Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2020 г. на Община Тервел


Публикувано на 24 Jun 2021
 Покана до местната общност


Публикувано на 24 Jun 2021
 Заседание на Общински съвет


Публикувано на 17 Jun 2021
 ДОПЪЛВАЩА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА С ЛОГОПЕДИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

През учебната 2020/2021 година, по препоръка на учителите и заявено желание от страна на родителите, са обследвани 16 деца от ДГ 3 „Първи юни“ гр. Тервел. 1 дете от 4-та група и 1 дете от 3-та група са обследвани и насочени от РЦПППО гр. Добрич. Общо в групата за логопетична терапия в образователната институция през тази учебна година са 18 деца. Те се делят на няколко групи:
- Шест деца с логопедична диагноза - Полиморфна дислалия;
- Две деца – Дислалия –Ротацизъм;
- Три деца – Дислалия – Сигматизъм;
- Седем деца – общи нарушения на речта;
С всички се работи по утвърден от директора график, според индивидуалните потребности на детето. Основна цел на логопедичната рехабилитация са подобряване на комуникативните умения и стимулиране развитието и подобряване качеството на експресивната и инпресивната реч чрез увеличаване на обема на речниковия запас.
Методите на въздействие в процеса на работа са: нагледен картинен материал, дидактически материали от дървени и картонени пъзели, образователни игри.
Възпитателните задачи са изпълнени в самото начало на процеса на работа. Изградени са умения и навици за работа по време на логопедичните занятия и последователност на извършене на действия.
Корекционните задачи са развити и се усъвършенстват с фонемен гнозис, слуховото внимание и възприятие. Усъвършенства се артикулационния праксис чрез артикулационна гимнастика; развитие и/или усъвършенстване на фина моторика и конструктивен праксис и гнозис. При повечето деца е преминат етапът на постановка на звук и тече етапът на автоматизация и диференциация. Усилено се работи върху изграждане на граматически правилна устна изява. Подобряват се комуникативните умения при всички деца с повишаване качеството на експресивната и импресивна реч.
През летните месеци предстои обследване на всички деца в 3-та и 2-ра група във всички детски градини в град Тервел.

Изготвил:
Галина Великова-Логопед


Публикувано на 15 Jun 2021

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 По-стари >>