Обява


Публикувано на 04 May 2022
 КУЛТУРНИЯТ КАЛЕНДАР В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКДЕН И ГЕРЬОВДЕНПубликувано на 15 Apr 2022
 ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНАТА В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

От началото на 2022 г. до момента Община Тервел е обявила 13 бр. обществени поръчки, които са с различен предмет и източници на финансиране. Първи са поръчките, за които е преценено, че следва да имат по-кратък срок за изпълнение. Очаква се до края на годината обществените поръчки да бъдат над 50 бр., като редица от тях са с множество обособени позиции. Една от обявените поръчки е за изкърпване на разрушенията от ВиК аварии по асфалтовата настилка на улиците в Тервел. Друга поръчка е за изкърпване на асфалтовата настилка на двора на медицинския център и спешна помощ, трета е за възстановяване на алеята (от разклона за „Али баба“ до казиното) в градския парк. Четвъртата обществена поръчка е за нова асфалтова алея в гробищния парк на Тервел. Пета по ред поръчка е за основен ремонт на ритуалния дом в гр.Тервел. Шестата поръчка е за ново оборудване на домашния социален патронаж в гр.Тервел.Седмата поръчка е за преустройство на част от бившия рентгенов сектор в болничната сграда на Тервел за създаване на аптека. Следваща по ред обществена поръчка е за покрива на ниската част на ДГ“Първи юни“ в гр.Тервел, друга поръчка има за цел обособяване на сектор за изолиране на болни в дома за стари хора. Три от поръчките са свързани с изграждането на сватбения салон в с.Зърнево - една за мебели, втора за обзавеждане и оборудване и трета за външно кабелно трасе за ел.захранване.Обявена е и обществена поръчка за доставка на електрическа енергия за общината и бюджетните звена.
Една от обявените поръчки е „открита“ процедура, десет процедури са публични състезания, една е от типа „събиране на оферти с обява“ и една – „пряко договаряне“.
От 13-те обществени поръчки, 6 са вече възложени. В тези шест поръчки са разгледани и оценени в електронна среда общо 35 оферти на дружества участници в поръчките.
Финансирането на 13-те обявени поръчки е от различни източници: ПМС 360/2020 г., ПМС 326/2021, републикански бюджет, общински бюджет, Проект“Красива България“, Фонд „Социална закрила“.
Процесът на възлагането през 2022 г. ще продължи с изработване, обявяване,оценка на оферти и сключване на договори в обществени поръчки за изпълнение на обекти от инвестиционната програма на общината – основно в селата, както и с поръчки за възлагане на традиционни за общината доставки и услуги – строителен надзор, храни, горива, транспорт и др.

Публикувано на 13 Apr 2022
 Обява базар


Публикувано на 13 Apr 2022
 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2022 Г.

Работата на седемте общински училища в Община Тервел е обезпечена с бюджет от 4 865 553,68 лв. В тази сума не са включени средствата , с които общината дофинансира училищата, както и сумите, които училищата получават за реализиране на дейности по национални и други програми.
Бюджетите на общинските училища съставляват 25,31 % от бюджета на Община Тервел за 2022 г. и 44,32 % от субсидията на всички делегирани от държавата дейности , които се издържат чрез общинския бюджет.
За 2022 г. бюджетът на най-голямото общинско училище – СУ“Йордан Йовков“ е в размер на 2 194 х.лв. и този бюджет е с 12,29 % по-голям от миналогодишния бюджет на училището.
Най-малкото общинско училище – началното училище в с.Каблешково има бюджет за 2022 г. в размер на 263 х.лв. – с 14,28 % по-голям от миналогодишния.
При двете обединени училища в общината – тези в селата Коларци и Орляк, бюджетите са както следва:466 х.лв. за училището в с.Коларци (с 5,6 % завишение спрямо 2021 г.) и 696 х.лв. за училището в с.Орляк – с 25,25 % повече от миналата година.
Основните училища в селата Безмер и Зърнево имат бюджети съответно: за училището в с.Безмер 459 х.лв. ( с 5,75 % повече от 2021 г.) и за с.Зърнево – 402 х.лв. – с 6,60 % по-висок бюджет от миналата година.
Защитеното училище в с.Нова Камена ще разполага с 384 х.лв. , което е с 9,16 % в повече от бюджета му за 2021 г.
Бюджетите, които училищата получават чрез общината са функция от броя на учениците, които учат в тях. Стандартите , по които се финансират училищата са еднакви и се определят с решение на министерски съвет.

Публикувано на 12 Apr 2022
 РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Издадените разрешения за строеж са обективен измерител за инвестиционната активност на бизнеса и гражданите в общините. През първото тримесечие на тази година са издадени и са влезли в сила общо осем разрешения за строеж. Всички са за инвестиции в частния сектор.
Едно от разрешенията за строеж е за нов магазин за хранителни стоки в с.Безмер. Магазинът ще се изгражда в свободен от застрояване парцел, разположен на главната улица, в централната част на селото и ще бъде с площ 199,55 кв.м. Друго от разрешенията за строеж е за овчарник в с.Балик. Трето от разрешенията е за преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея в гр.Тервел за промяна на предназначението й в склад за съхранение на лични мотоциклети, излезли от употреба.Следващо разрешение за строеж предвижда изграждане на автомобилна везна в гр.Тервел. Най-голям брой разрешения за строеж ( 4 бр.) са за фотоволтаични инсталации – една в с.Полк.Савово с мощност 30 квт в с.Полк.Савово, друга с мощност 60 квт в гр.Тервел, трета – с мощност 200 квт в с.Жегларци и четвърта, с мощност 70 квт в с.Честименско. Три от инсталациите са на фирми, една – на граждани.

Публикувано на 12 Apr 2022
 ГРАФИК ЗА ГТП


Публикувано на 08 Apr 2022
 ТЕРВЕЛ ЩЕ ПОСРЕЩНЕ ВЕЛИКДЕН С НОВА ПРЕМЯНА

Отпадането на противоепидемичните мерки освободи сърцата ни и даде криле на надеждите ни за една здрава 2022 година, за повече срещи със семействата и приятелите ни, за надедаждата да пътуваме, да учим и да работим както обикновено. Това даде вдъхновение на екипа на Община Тервел, който се грижи за празничния вид на града преди посрещането на всички празници.
И този път спазихме принципа за обогатяване на празничната украса с нови елементи, изработени от нашите служители. Отново в изработката и монтажа на елементите участваха повече от 10 служители в администрацията и различни бюджетни звена. Малките деца и техните родители, а и хората от всички възрасти, надяваме се, вече се радват на Велкденската премяна на града ни. Първо украсихме мястото, което се посещава и от малки, и от големи в топлите и слънчеви пролетни дни – градския парк. Пък и сега му е времето – в седмицата на гората. Алеите за пешеходците, подстъпът към детския кът, любовната пейка са грейнали в пролетните цветове на шарените великденски яйца, кошниците, пълни с цветя, познати ни от украсата през 2021 г., която бе изработена от медиаторите Добринка Цонева, Николинка Илиева, Добринка Йорданова и Пепа Гичева. Също от тях са изработени семейството щъркели, пиленцето, петелът и кокошката, които ще посрещат посетителите в сградата на общината.

Публикувано на 08 Apr 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 По-стари >>