НОВИ ШЕСТ МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ул. Трети март

Преди дни бе одобрен петия пореден проект на Община Тервел по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). От есента на 2008 г. , когато за първи път Програмата започна да приема проекти на общини до есента на 2010 г. , когато приемът приключи, т.е. в рамките на две години Общината подготви и внесе за разглеждане 7 проекта, от които до момента бяха одобрени пет.

Публикувано на 29 Aug 2011
 ПОДГОТВЕНИ ЛИ СМЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

СОУ "Й.Йовков" гр. Тервел

В края на м. август вече има яснота за това доколко сме успели да осигурим добри условия в учебните и детските заведения в общината. Никой не би се наел да твърди, че обстановката в школата и детските градини в Тервел е отлична, но пък се прави всичко възможно децата да пребивават там при прилични условия.

Публикувано на 29 Aug 2011
 АКТУАЛНА РУБРИКА: ИЗБОРИ 2011

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ

В началото на м.август кметът на общината организира провеждане на консултации между политическите партии и коалиции, посочени в решение на ЦИК (Централна избирателна комисия), с цел постигане на консенсус за съставяне на общинска избирателна комисия (ОИК).

Публикувано на 29 Aug 2011
 ОБЩИНАТА ОСИГУРЯВА ОЩЕ 22 РАБОТНИ МЕСТА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Общините, в това число и община Тервел ползват традиционните програми „ОСПОЗ” , чиято абревиатура означава „от социални помощи към осигуряване на заетост”.Тези програми са насочени към хора, които са били обект на социално подпомагане. Тази година обаче общината осигури общо 42 места за хора, които са безработни, без да са били подпомагани със социални помощи.

Публикувано на 29 Aug 2011
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ОБЩИНСКИ ВЕСТИ ПРЕЗ ПОЧИВНИЯ МЕСЕЦ АВГУСТ

Снимка 1 | Снимка 2

1. ОЩЕ НОВИ ТРОТОАРИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2. УЧАСТИЕ НА ТЕРВЕЛСКИ САМОДЕЙЦИ В МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
3. ДВЕ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ПРЕЗ ПЪРВАТА АВГУСТОВСКА СЕДМИЦА
4. ВЛАДИКАТА ОТСЛУЖИ ПРЕОБРАЖЕНСКА ЛИТУРГИЯ
5. ЗАПОЧНАХА АНГАЖИМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ С ИЗБОРИ 2011

Публикувано на 09 Aug 2011
 Явен публичен търг на 02.09.2011 за отдаване под наем на търговски обекти и свободни терени общинска собственост


Публикувано на 04 Aug 2011
 У В Е Д О М Л Е Н И Е

Относно: Консултации за състава на общинската избирателна комисия (ОИК)

Публикувано на 29 Jul 2011
 ОБЯВА - ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24 А, акт от ЗСПЗЗ, чл.62 от НПСУРОИ и Р- ние ¹ 4-42 / 24.06.2011 г. на обс гр. Тервел

ОБЯВЯВА

Провеждането на таен търг на 25.08.2011 г.от 10.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр. Тервел за отдаване под наем на общински земеделски земи, училищни и читалищни ниви за срок от 5 години.

Изтегли

Публикувано на 26 Jul 2011

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>