ПОДПИСВАМЕ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО , ФИНАНСИРАНО ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 15 февруари т.г. ще бъде подписан договор между Община Тервел и „Пътища и мостове’ ЕООД Варна. Фирмата е класирана на първо място след проведен конкурс, в който участваха общо 7 фирми с основен предмет на дейност пътно строителство.

Публикувано на 15 Feb 2011
 ПРИЕТ Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На редовно заседание на Общински съвет Тервел на 28 януари бе приет отчетът за изпълнението на общинския бюджет за 2010 г. и плана за бюджета за 2011 г.

Публикувано на 03 Feb 2011
 Решения на РИОСВ Варна за оценка на въздействието на околната среда във връзка с изграждане на ветрогенератори


Публикувано на 25 Jan 2011
 ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ДВАТА ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3

В средата на януари положителните температури на въздуха позволиха стартирането на Проекти „Благоустрояване на населените места в Община Тервел’.

Публикувано на 23 Jan 2011
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНЖ. ЖИВКО Ж. ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел

Изтегли

Публикувано на 18 Jan 2011
 Проект на наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Тервел


Публикувано на 17 Jan 2011
 НОВИЯТ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ ИМА ПЪРВИТЕ СИ СТОПАНИ

Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3

Преди ден отвори врати нов дом за стари хора. Социалното заведение се намира в с.Полковник Савово, отдалечено на 3.5 км. от общинския център Тервел.

Публикувано на 13 Jan 2011
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ ОТ КРАЯ НА 2010 ГОДИНА

В края на м. декември се проведе последното за годината редовно заседание на общинския съвет.

Публикувано на 10 Jan 2011

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 По-стари >>