ЕДНО МОРЕ …И ЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ

И тази година слънчева Албена посрещна участниците в поредния Международен фестивал за мажоретни танци „Златен помпон”. Това издание бе юбилейно, Х-то за фестивала.
Мажоретен състав „Каприз” при Общински детски комплекс „Малкият принц” гр.Тервел, участва с един отбор във Втора възрастова група /12 – 15 год./ в категория „Помпон“ и с мини формация в категория „Батон“.

Публикувано на 01 Oct 2012
 ПЪРВИ ВНЕСЕН ПРОЕКТ ОТ БИЗНЕСА В МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

На 27 септември в новосъздадената информационна система на МИГ Тервел – Крушари бе регистриран първият проект на кандидат от бизнеса.Той е по мярка 121 на Стратегията и е внесен от земеделски производител – физическо лице, попадащ в категорията „Млад фермер”. По проекта се предвижда доставка на земеделска техника на стойност 91 980 лв. без ДДС.

Публикувано на 01 Oct 2012
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Става дума за проект „Преструктуриране на МБАЛ Тервел в медицински център”. Проектът бе внесен за разглеждане и оценка на 1 юни т.г. Подготовката му започна през м.януари.

Публикувано на 01 Oct 2012
 О Б Я В Л Е Н И Е

Месечната приемна на регионалния представител гр.Добрич на Комисията за защита от дискриминация с граждани от Община Тервел ще се проведе на 21 септември 2012г. от 9.30 до 12.00 часа до Информационния център в сградата на Общинска администрация Тервел – „Заседателна зала”

Изтегли

Публикувано на 20 Sep 2012
 ОБЯВА от ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Публикувано на 17 Sep 2012
 СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Започване на поетапно изключване на електрозахранването на обекти на „В и К” ЕООД гр.Добрич и спиране на водоподаването в Област Добрич

Публикувано на 13 Sep 2012
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

На 12 септември ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет в Тервел.Съветниците ще разгледат предложения за актуализиране на няколко общински наредби: Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел,Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел.

Публикувано на 11 Sep 2012
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Обикновено в началото на всяка учебна година общините представят обобщена информация за броя на учениците в училищата и на децата в детските градини, говори се за ремонти, за столово хранене, доставки на храни и горива, транспорт на ученици и учители ,квалификация на педагози и други дейности, свързани с ежедневието на образователните общински звена. Безспорно това са важни , но и в значителна степен рутинни проблеми, които всяка година намират своите решения – по един или друг начин.

Публикувано на 11 Sep 2012

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>