СъобщениеПубликувано на 13 Feb 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 31 Jan 2013
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НАКРАТКО ЗА ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2013 Г.

Снимка: Довършителни работи за оформяне на физкултурен салон в ЦДГ 2 - проект по ОПРЧР, започнал в средата на януари.


Двата основни инструмента, с които борави местната власт, за да осигури изпълнение на задълженията си да предлага на гражданите достъпни и качествени публични услуги, са бюджета на общината и европейските фондове.

Публикувано на 18 Jan 2013
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЯВЯВА:


Публикувано на 17 Jan 2013
 Съобщение


Публикувано на 17 Dec 2012
 ВЕСТИ ОТ ОБЩИНАТА

Във връзка с настъпващите зимни празници и ученическата ваканция, Община Тервел обяви празничен режим за работа на детските градини. В дните 27 и 28 декември, 2, 3 и 4 януари ще работят детските градини и детската ясла в град Тервел. Децата обаче ще бъдат приемани в дежурни групи. На 7 януари 2013 г. ще започне работа в нормален режим.

Публикувано на 17 Dec 2012
 ОБЯВА


Публикувано на 11 Dec 2012
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

Работи се по оценката на офертите на участниците в четири открити процедури по Закона за обществените поръчки, чрез които Община Тервел следва да избере изпълнители за основните дейности в проекта за водния цикъл на гр.Тервел. Първата процедура ще приключи в средата на ноември с избор на строителна фирма или обединение от такива, която ще изпълни водопроводната, канализационната мрежа , канализационната помпена станция и колекторите към пречиствателната станция. Подадени са пет оферти.

Публикувано на 16 Oct 2012

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>