СТАРЧЕСКИЯТ ДОМ СКОРО ЩЕ ИМА НОВ МИКРОБУС

Приключи изборът на изпълнител в обществена поръчка за доставка на микробус за дома за стари хора. Договорът ще се подпише в средата на м.март. Микробусът е 16 местен, с марката РЕНО. При избора Общината постави изискване за минимални количества вредни емисии , прахови частици, както и за разход на гориво. Екологичните критерии участваха в показателите за оценка. Финансирането на покупката е по Програма за развитие на селските райони.

Публикувано на 03 Mar 2013
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Българинът е човек, който цени образованието и дава мило и драго, за да изучи децата си. Така е било през Възраждането, дали е така и днес , всеки може да прецени сам.

Публикувано на 03 Mar 2013
 ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИГ ПРЕЗ 2013

Програма за развитие на селските райони.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
„Европа инвестира в селските райони”


От 1.02.2013 г. МИГ започна прием на проекти по 2 мерки, насочени към кандидати, които са земеделски производители – мярка 121 и мярка 311.

Публикувано на 03 Mar 2013
 ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г./ за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии...

Публикувано на 03 Mar 2013
 „ПЪРВА КОПКА „ ЗА ВИК ПРОЕКТАНачалото на строителния сезон, 15 март е и планираното начало на строителните дейности , които ще позволят няколкото улици в Тервел, които нямат канализация да бъдат включени в канализационната мрежа.

Публикувано на 03 Mar 2013
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЗАПОЧНА ПОЗЛАТЯВАНЕТО НА КУПОЛИТЕ НА ХРАМ “СВ.ВМЧК.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”Начинанието е посветено на вторият храмов празник , който ще посрещнем тази година на Гергьовден. Целта е всяка година храмът да придобива по нещо ново и така стъпка по стъпка, да трупа своята история и да пази мястото си в сърцата и бита на хората, които живеят в общината.

Публикувано на 03 Mar 2013
 ОБЯВА

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24 А, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл.62 от НПСУРОИ и Р- ние № 10- 168 / 19.12.2012 г. на ОбС гр. Тервел и Заповед № 72 / 20.02.2013 г. на Кмета на Община Тервел

Провеждането на таен търг на 29.03.2013 г.от 10.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр. Тервел за отдаване под наем на общински земеделски земи за срок от 5 години

Изтегли

Публикувано на 26 Feb 2013
 АНОНС


Публикувано на 22 Feb 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>