Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
  БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ - АНОНС:

•    Започва газификацията на град Тервел
•    Фотоволтаик Тервел 1 ЕООД със  Сертификат  за инвестиция Клас А
•    Земеделската реколта през 2009 г.
•    Общинските средства и инвестиции в средата на годината и в аспекта на антикризисните мерки
•    Безработица,заетост,квалификация на безработни – състояние и тенденции в края на шестмесечието

Очаквайте  повече по тези теми в брой 18 на общински вестник „Тервел”


Публикувано на 12 Jul 2009
 СТЪПКА ПО СТЪПКА....

Снимка
Най-голямата от трите камбани за новия църковен храм вече е в Тервел.Средствата за нея са дарени от ЗК”Безмер” с.Безмер.

Публикувано на 12 Jul 2009
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

Изтегли


Публикувано на 12 Jul 2009
 „И пак е лято”

откриване на Общинска ваканционна програма „Наше лято” 2009г.

Публикувано на 12 Jul 2009
 ЛЯТОТО Е ВРЕМЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ

Работят се паралелно няколко обекта по Проект”Красива България”.Изпълняват се кофражни и бетонови работи за изграждане на съоръжение за достъпна среда пред сградата на общинска администрация.

Публикувано на 12 Jul 2009
 ПРЕДСТОЯЩИ ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

В началото на м.август ще започне изпълнението на един много значим за общината проект – този,чрез който изграденият на фаза ‘груб строеж” Дом за стари хора ще бъде завършен.

Публикувано на 12 Jul 2009
 КАК ГЛАСУВАХА ТЕРВЕЛЧАНИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ?

По-малко от месец след вота за Евродепутати тервелчани гласуваха за народни представители по начин,който в определени параметри повтаря резултата от изборите на 7-ми юни, а в други е диаметрално противоположен.

Публикувано на 12 Jul 2009
 Общинска ваканционна програма "Наше лято" 2009


Публикувано на 02 Jul 2009

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 По-стари >>