ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНАТА – ЗА КАКВО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТЕ ПРЕЗ 2012 Г. И КАК БЯХА ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ 2011 Г.

На редовно заседание на Общински съвет Тервел бяха приети отчетът на общината за бюджет 2011 и подготвения проект за бюджет 2012 г. Давайки си сметка, че за гражданите голяма част от числата не представляват интерес, ще се опитаме да представим акцентите от двата документа по начин, който да покаже връзката между случващото се в общината и финансовата рамка на нейния бюджет.

Публикувано на 13 Feb 2012
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЯВЯВА:

В залата на общински съвет гр. Тервел ще се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2012 г.

Прегледай обявата

Публикувано на 16 Jan 2012
 ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНАТА

През 2012 г. Общината реализира втори етап на Общинска програма за профилактика на детското здраве.Програмата започна през 2011 година с организирани от общината безплатни профилактични зъболекарски прегледи. Бяха прегледани 339 деца на възраст 5 – 8 клас в СОУ в гр.Тервел.

Публикувано на 16 Jan 2012
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЧИСЛА И ФАКТИ ОТ ИЗМИНАЛАТА 2011 ГОДИНА

Снимка - Храма на първото си Рождество

Само преди дни се разделихме с 2011 година и сега е времето да се направи равносметка какво се случи през предходните дванадесет месеца. Разбира се , равносметката отново се отнася за общината като институция, която предлага на гражданите публични и административни услуги.

Публикувано на 16 Jan 2012
 ДЕКЕМВРИ – МЕСЕЦ НА ПРАЗНИЦИ И НОВИ НАДЕЖДИ

Снимка - Благослов за коледарите
Снимка - Рождество Христово през погледа на учениците и децата

Коледните и новогодишните празници са едни от най-любимите и най-очакваните от най-малкия до най-големия жител на света. Надеждата, че Коледа и Нова година ще ни донесат промяна към по-добър живот, към нови успехи, се отразява в искриците в очите на всеки от нас.

Публикувано на 04 Jan 2012
 КРЪГЛА МАСА „ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – ИНТЕРЕСИ И НАГЛАСИ ЗА НОВИ ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ И СПОРТНИ ШКОЛИ”

В навечерието на новата 2012 г. и в контекста на предстоящата работа върху финансовата рамка за развитието на публичните услуги през идната година, Община Тервел организира кръглата маса „Децата и учениците в община Тервел – интереси и нагласи за нови извънкласни занимания и спортни школи”. Целта на дискусията бе по този начин да се чуят разнообразни идеи за организиране на нови или разширяване на съществуващи извънкласни форми, чрез които да допринесем за развитието на децата в Общината.

Публикувано на 04 Jan 2012
 ИНФОРМАЦИЯ

НП АХУ – ДЕЙНОСТ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА 2012 г. УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД ¹ РД 01-923/16.12.2011 Г. НА МТСП

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ЛИЦАТА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПОСТОЯННИ ГРИЖИ

Публикувано на 04 Jan 2012
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ДОБЪР КРАЙ ЗА НЕСПОКОЙНАТА 2011 ГОДИНА

Снимка - Пресконференция с Премиера

Всеки човек има свой собствен свят, в който сам си определя какво е добро, какво е щастие, към какво се стреми, какво очаква, от какво се плаши. Всичко е много индивидуално и зависи от конкретния човек, от неговото семейство , от мерилото му за нещата в живота, от смелостта на мечтите му…Много философска тема, в която трудно могат да се дават дефиниции и да се правят обобщения.

Публикувано на 04 Jan 2012

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 По-стари >>