П О К А Н А


Публикувано на 24 Aug 2022
 ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ 23.08. ДО 31.08. 2022 Г.

„ЕНЕРГО- ПРО“ АД УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 23.08.2022 Г. В ПЕРИОДА 08:00 Ч. ДО 17:00 Ч., ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА: С. БЕЗМЕР И С. ГУСЛАР КАКТО И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВИК В С. БЕЗМЕР И ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ БЕЗМЕР, КОУТС ИНДЪСТРИС ООД.
ОТ 23.08.2022 Г. ДО 26.08.2022 Г. В ПЕРИОДА 08:00 Ч. ДО 17:00 Ч., ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА: ГР. ТЕРВЕЛ: В РАЙОНА НА УЛИЦИ: ВИХРЕН, ГЕН. СТОЛЕТОВ /ЛИСЕНКО/, ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ, ОТЕЦ ПАИСИЙ, ОБОРИЩЕ, СТ. ПЛАНИНА; СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕТ КАЛИЯ-ЙОРДАН ПЕТРОВ, ЦСМП – ДОБРИЧ, МЦ-ТЕРВЕЛ ЕООД, СТАНЧО НЕНКОВ ДИМИТРОВ, АЛЕКС НЕДКОВ МИТКОВ, ЕЛЕКТРА-ГЕОРГИЕВ 777 ЕООД, ЯНА 97 ЕООД.
НА 24.08.2022 Г. В ПЕРИОДА 08:00 Ч. ДО 17:00 Ч., ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА: С. МАЛИ ИЗВОР И С. СЪРНЕЦ; СЪОРЪЖЕНИЯ НА РАДИДА.
НА 25.08.2022 Г. В ПЕРИОДА 08:00 Ч. ДО 17:00 Ч., ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА: С. ПРОФ. ЗЛАТАРСКИ, С. КАБЛЕШКОВО, С. НОВА КАМЕНА, С. КЛАДЕНЦИ, С. ГЛАВАНЦИ, С. ГРАДНИЦА; СЪОРЪЖЕНИЯ ВИК В С. КЛАДЕНЦИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ, ХИЖА КЬОСТАТА И ДАНКУЛА НА ДЛС ТЕРВЕЛ.
НА 26.08.2022 Г. В ПЕРИОДА 08:00 Ч. ДО 17:00 Ч., ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА: С. АНГЕЛАРИЙ, С. КОЛАРЦИ – ИЗТОЧНАТА ЧАСТ ОКОЛО ЧИТАЛИЩЕТО, С. ОНОГУР, С. БАЛИК; СЪОРЪЖЕНИЯ НА ФВЕЦ ЕЛДИВА И ВИК В С. КОЛАРЦИ.
НА 29.08.2022 Г. И НА 31. 08. 2022 Г. В ПЕРИОДА 08:00 Ч. ДО 17:00 Ч., ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В РАЙОНИТЕ НА: С. ЖЕГЛАРЦИ, С. ОРЛЯК И С. ЗЪРНЕВО; СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВИК В РАЙОНА, GSM ОПЕРАТОРИ; ОРЛЯК 07 ООД, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ-ОТДЕЛ ПРОСВЕТА, РОВЕН ГРУП ЕООД, БТК EАД, ФЕРДИ НОТАЛ ЕООД, НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1941, ЕТ ИСМ 91 - ИСА САЛИ, ОУ ВАСИЛ ДРУМЕВ, НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ЕКОФРУКТ ЕООД, КАЗИНО ЕСКЕЙП ГР. ИСПЕРИХ ООД, АХМЕД АЛИОСМАН МЮСТЕДЖЕБ, АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА, БАНКА ДСК АД; ЕТ НИКИТА-ДИМИТРИЧКА АНДРЕЕВА, ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ-ОТДЕЛ ПРОСВЕТА, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД,ЮКСЕЛ РЕДЖЕБ АХМЕД, ФИЛИПОПОЛИС РК ООД, НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1941, ЗКПУ ПРОГРЕС, ФОКАР ЕООД, ЗКПУ ПРОГРЕС, ДОБРИЧ АД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДОНЮ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ; ИСМЕТ АБИЛ МЕХМЕД, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ-ОТДЕЛ ПРОСВЕТА, ВЕС ООД, ХАСАН ОСМАН ОСМАН, АТИДЖЕ ИБРЯМ МЕХМЕД, ДОБРУДЖА-ЗЕЙНЕЛ ХАСАН, ЕТ МУСТАФА АЛИ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, БТК EАД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ЗП БЕЯТИН КЕРИМ КЕРИМ, МАКСУТ САЛИ КАРПУЗ, СЮЛЕЙМАН АБИЛ МЕХМЕД, НУРЕДИН БЕЙТУЛА БЕКТЕШ, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЗП НУРЕДИН БЕЙТУЛА БЕКТЕШ, РЕМЗИ СЕВДИ БАКЪ, ЕШРЕФОГЛУ ООД, ЕТ ИСМ 91 - ИСА САЛИ, ЕТ СИСФРУКТ - САЛИ САЛИ, ЕКОФРУКТ ЕООД.
ПРЕКЪСВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПРОБЛЕМИ И С ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦИТИРАНИТЕ РАЙОНИ.

Публикувано на 23 Aug 2022
 СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА В УЧИЛИЩЕТО В НОВА КАМЕНА Е ГОТОВА

Община Тервел приключи изпълнението на проект BG06RDNP001-19.003-0003 „Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел ". Това е последният, четвърти по ред проект, който е финансиран от Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.Искането за окончателно плащане е внесено в Държавен фонд „Земеделие“, приключи и проверката на Фонда по този проект. Не бяха установени отклонения при изпълнението съгласно одобрения и договориран за финансиране проект.
Стойността на изпълненото строителство е 196 763 лв. с ДДС. На мястото на старата спортна площадка , чиято настилка беше асфалтова и увредена, а оградата – стара, корозирала и с липсващи части, сега е разположена новата площадка с игрища за мини футбол, баскетбол и хандбал.Общата площ на игрищата е 1624 кв.м., а на цялата площадка – 1880 кв.м.
Останалите три приключени проекта са Център за социални услуги в с.Безмер, площад „Старият дъб“ в гр.Тервел и улици „Дунав“,“Пирин“ и „Тимок“ в гр.Тервел.
Общината очаква одобрението на още проекти, които е внесла за оценка към стратегията на МИГ.Към момента те се разглеждат за одобрение в Държавен Фонд „Земеделие“. Проектите са за ремонт на улици в селата Безмер, Попгруево и Каблешково и за нови креватчета на детските градини в селата и на Детска градина „Здравец“ в гр.Тервел.Публикувано на 22 Aug 2022
 ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ :«ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА МОБИЛНИ УСЛУГИ „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ И „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ В ГР.ТЕРВЕЛ ЧРЕЗ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВО КУХНЕНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ»

Община Тервел изпълнява проект , чрез който се допълва и обновява оборудването на кухненския блок, в който се приготвя храна за всички ползватели на домашен социален патронаж , обществена трапезария, проект „Топъл обяд“ и други социални услуги, които включват подготовка на храна. Хората, които ползват услугите на домашния социален патронаж в гр.Тервел живеят в общинския център и част от селата – Кочмар, Жегларци, Орляк, Полк.Савово.
На 16 август беше изпълнена доставката по проекта. Доставчикът е „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД гр.Варна – производител и търговец на професионално кухненско оборудване и обзавеждане. Фирмата е избрана за изпълнител чрез проведена обществена поръчка от вида „публично състезание“ , в която оферти са подали двама участници.
Доставените видове оборудване и обзавеждане са: електрическа готварска блок-печка с шест плочи и фурна – 2 бр., конвектомат за готвене на пара с възможност за едновременно ползване на 20 тави, хладилник нискотемпературен с две врати, хладилник среднотемпературен с две врати, работна маса – 2 бр., шкаф-маса- 2 бр., мивка с три гнезда, работни подови скари и столове.
Финансирането на проекта е от Фонд „Социална закрила“ при МТСП , който осигурява 30 214,80 лв. от общата стойност на проекта. Община Тервел съфинансира проекта с 15 625,50 лв.

Публикувано на 19 Aug 2022
 ОбяваПубликувано на 18 Aug 2022
 Съобщение


Публикувано на 12 Aug 2022
 СигналПубликувано на 10 Aug 2022
 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съобщаваме Ви, че съгласно проект за временна организация на движението, съгласуван с Агенция „Пътна инфраструктура“ и КАТ – Добрич, както и във връзка с извършван в момента ремонт на Републикански път III-207 в учасък Тервел-Честименско-граница с Област Силистра, Община Тервел е уведомена от изпълнителя на ремонтните работи за следното:

От 09.08.2022 г. до приключване на ремонта на мостовото съоръжение до Помпена станция с.Честименско СЕ ЗАТВАРЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПЪТ III-207 В УЧАСТЪКА ОТ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ НА ИЗХОД ТЕРВЕЛ В ПОСОКА СИЛИСТРА ДО РАЗКЛОНА НА ПЪТЯ БЕЗМЕР-ЧЕСТИМЕНСКО.

ДВИЖЕНИЕТО Е ОРГАНИЗИРАНО ПО УЛИЦИ „СТЕФАН КАРАДЖА“ И „ИВАН АСЕН II” В ГРАД ТЕРВЕЛ.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема за временна организация на движението


ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Публикувано на 05 Aug 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>