СЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел съобщава на гражданите, че от 31.07.2013 г. могат да изхвърлят негодните за употреба батерии на обособени за това места, в обозначени пластмасови кутии, поставени на видно място в следните общински и частни обекти:

Публикувано на 31 Jul 2013
 О Б Я В А

Читалищното настоятелство при НЧ „Светлина- 1942“ с. Божан, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗНЧ /Закона за народните читалища/ свиква редовно отчетно-изборно събрание на 17.08.2013 год. от 15:30 часа в залата на Читалището

Публикувано на 19 Jul 2013
 ОЩЕ НА ТЕМА ОТПАДЪЦИ

На 20.06.2013г. Кмета на Община Тервел подписа Договор за сътрудничество с „Трансинс батери“ООД гр.Варна и „Трансинс авторециклиращ консорциум“АД гр.Варна във връзка с организирането, изграждането и прилагането на система за събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии, акумулатори, излезли от употреба гуми и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

Публикувано на 12 Jul 2013
 ДВАНАДЕСЕТ ФИРМИ УЧАСТВАТ В ПОРЪЧКАТА ЗА ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ ЗА НОВОТО ЧИТАЛИЩЕ В С.ЗЪРНЕВО

Офертите бяха отворени на 8 юли. Поръчката предвижда доставка на 150 стола за залата на читалището, както и на мебели за читалня, библиотека, кръжок по приложни изкуства и кръжок по танци. На 12 юли пък ще се отворят офертите на фирмите, които са пожелали да участват в надпреварата за определяне на изпълнител на доставка на креватчета и гардеробчета за ЦДГ "Детелина" в гр.Тервел. Освен мебелите за детската градина , поръчката включва още и доставка на 200 стола, които ще се ползват за подновяване на интериора на клубовете на пенсионера по селата и в Тервел.

Публикувано на 12 Jul 2013
 ПОДПИСАХА СЕ ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ В ТЕРВЕЛ

На 8 юли бе подписан договорът с фирмата, която спечели в процедурата за строителен надзор - "Трафик холдинг" ЕООД гр.Варна. В конкурса участваха седем фирми. За "Трафик холдинг" ЕООД това е първи договор с Община Тервел. Постигнатата цена за изпълнение на поръчката е 50 000 лв.

Публикувано на 12 Jul 2013
 ОЩЕ ДВА ОДОБРЕНИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ В МИГ "ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ"

Те са по мярка 321 на Стратегията и са адресирани към разширяване на социалните услуги в Общината. Община Тервел кандидатства в МИГ с общо три проекта, като първият от тях бе одобрен в края на юни. След като вече всички проекти са одобрени, ще започне работа по обществените поръчки, чрез които ще се изберат изпълнителите на строителството и доставките по проекта.

Публикувано на 12 Jul 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 12 Jul 2013
 ДВАНАДЕСЕТ ФИРМИ УЧАСТВАТ В ПОРЪЧКАТА ЗА ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ ЗА НОВОТО ЧИТАЛИЩЕ В С.ЗЪРНЕВО

Офертите бяха отворени на 8 юли. Поръчката предвижда доставка на 150 стола за залата на читалището, както и на мебели за читалня, библиотека, кръжок по приложни изкуства и кръжок по танци.

Публикувано на 10 Jul 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>