ИНФОРМАЦИЯ

Община Тервел обяви обществена поръчка с предмет: “Закупуване на мебели за обзавеждане на новоизградено читалище в с.Зърнево”.


Публикувано на 07 Jun 2013
 ТЕРВЕЛ ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ВИЕТНАМВ навечерието на празникът на славянската писменост и на българската просвета и култура Кметът на Община Тервел инж. Живко Георгиев посрещна част от националния отбор на Виетнам по спортна аеробика. Треньор на екзотичните състезатели е почетния гражданин на Тервел – световният шампион по аеробика от 2004 година Мариян Колев, който от 6 години е свързал професионалната си кариера с развитието на спорта в далечната азиатска държава.

Публикувано на 07 Jun 2013
 Ученици премериха сили в традиционния крос „Хан Тервел”На 29 май алеите на градския парк се оживиха от участници и почитатели на леката атлетика по време на провеждането на традиционния крос „Хан Тервел“.

Публикувано на 07 Jun 2013
 ОБЯВА

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ

Изтегли

Публикувано на 03 Jun 2013
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НА ТЕМА: АБИТУРИЕНТИ И УСПЕХИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ТЕРВЕЛ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

Празничният май тази година бе наситен с много емоции. Празниците следваха един след друг - хубави, пролетни, дни определени за приятни срещи, радостна суетня около трапези и почивка.

Публикувано на 20 May 2013
 КРАТКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

Предстои подписване на договор с избрания изпълнител, който ще извърши преасфалтиране на 13 бр.улици в Община Тервел – 6 в общинския център и 7 по селата.

Публикувано на 20 May 2013
 МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ .2 ОТ ЗУПГМЖСВ ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

УВЕДОМЯВА

ВСИЧКИ ЛИЦА ВКЛЮЧЕНИ В ОКОНЧАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО ЧЛ. 7 ОТ ЗУПГМЖСВ ИМАТ ПРАВО НА ЛЕВОВА КОМПЕНСАЦИЯ, САМО В СЛУЧАЙ, ЧЕ СА ПРИДОБИЛИ ИЛИ СА ЗАПОЧНАЛИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩЕ ДО 21.НОЕМВРИ 2013 г. В случай, че срокът не бъде спазен, правата им се погасяват. За повече информация-Велина Трифонова тел.:05751 20-70; 05751 2075

Публикувано на 20 May 2013
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НОВИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На 9 април 2013 г се проведоха консултации с представителите на политическите партии на територията на община Тервел. Заседанието е етап от плана за работа във връзка с подготовката на предстоящите извънредни парламентарни избори на 12 май. То бе свикано със Заповед на Кмета на Общината и с цел разпределянето на квотите между партиите в секционните избирателни комисии.

Публикувано на 15 Apr 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 По-стари >>