СЪБИРАТ СЕ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

По данни от регистрите на Общината , данъчно задължените лица през 2013 г. са : физически лица - 29 045 бр . и юридически лица - 740 бр.За 2013 г. Общината очаква да получи общо 494 964 лв. от данъци, като тежестта в прогнозата пада върху данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и данъка за придобиване на имущества по дарения и възмезден начин.

Публикувано на 10 Apr 2013
 ЗА ДВЕТЕ ЧИТАЛИЩА - В С.ЗЪРНЕВО И В ГР.ТЕРВЕЛ

Читалище с.Зърнево
Нов под на зрителната зала


След дългата зима, когато обектите бяха замразени, продължава работата по строителството на двете читалища, за които финансирането също е в рамките на общински проект по Програма за развитие на селските райони.

Публикувано на 10 Apr 2013
 ЗА РЕМОНТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И ВОДОПРОВОДИ

Водопроводът в с. Каблешково
Пътят Честименско - Межден


В началото на м.април приключи работата на Държавната приемателна комисия, която провери изпълнението на основния ремонт, който общината направи на три участъка от общинската пътна мрежа.

Публикувано на 10 Apr 2013
 Заповед No.158

03.04.2013 год., Тервел

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и съгласно чл.75 от Наредбата за придобиване , стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и достигнати резултати, съгласно Протокол № 1 от 29.03.2013 год. на комисия назначена със Заповед № 146 от 28.03.2013 год. на кмета на община Тервел,


О П Р Е Д Е Л Я М:


Изтегли

Публикувано на 04 Apr 2013
 ОБЯВА

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, обн. ДВ бр.25 от 2003г. и последвали изменения, “СИД 12“ ООД със седалище с.Орляк, община Тервел, ул.“Втора“

Изтегли

Публикувано на 04 Apr 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 25 Mar 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 25 Mar 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 22 Mar 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>