ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ СЛЕД ЕДНА ГОДИНА РАБОТА

Местната инициативна група МИГ Тервел-Крушари е една от 35-те в страната, на които бяха предоставени средства от Програмата за развитие на селските райони - 3 114 700 лв. за финансиране на сравнително малки проекти в областта на земеделието, развитието на бизнес и благоустрояване на публични обекти на територията на общините Тервел и Крушари.

Публикувано на 10 Oct 2013
 ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ В „ЗАЕДНО НА УЧИЛИЩЕ“

През летните месеци, когато децата и учениците са във ваканция, 16 учители от община Тервел посещаваха „училище за учители“. То бе организирано в рамките на Проект „Заедно на училище“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

ИЗТЕГЛИ

Публикувано на 08 Oct 2013
 Седмица на мобилността и в нашия град

Седмицата от 16 до 22.09.2013 г. бе обявена за Европейска седмица на мобилността. През тази година тя се провежда под мотото „Чист въздух- ти си на ход!“. Лошото качество на въздуха продължава да оказва много голямо влияние върху здравето на европейските граждани и да бъде причина за респираторни и сърдечносъдови заболявания, преждевременна смърт и по-малка продължителност на живота.

Публикувано на 08 Oct 2013
 КАКВО МИСЛЯТ ТЕРВЕЛЧАНИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПУБЛИЧНАТА СРЕДА В ОБЩИНАТА

Община Тервел започна процедура за разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Първата стъпка бе проучване на мнения и нагласи на граждани, бизнес и неправителствен сектор , които да послужат като отправна точка за бъдещи планове. В тази връзка бяха анкетирани 20 фирми с дейност в общината, 72 –ма граждани и 13 читалищни секретари. В обобщен вид представяме на Вашето внимание резултатите от допитването.

Публикувано на 08 Oct 2013
 ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА ПЪТЯ ЗА С.КОЛАРЦИ

Договорът със строителната фирма, която ще направи основен ремонт на пътя, свързващ Тервел с разклона за с.Коларци бе подписан в края на септември от изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" Стефан Чайков.

Публикувано на 08 Oct 2013
 ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА ОДК „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“

На 1.10.2013г. ОДК „Малкият принц” откри учебната година с детско шоу „Зодиак” за рождениците от зодиите Лъв и Везни. Водещи на шоуто бяха Йоана Стрезева и Екатерина Николаева. В детския празник участие взеха ученици с учители Емилия Колева и Денка Журналова.

Публикувано на 08 Oct 2013
 ИНФОРМАЦИЯ

Община Тервел обяви обществена поръчка с предмет: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРНИ УЧАСТЪЦИ В ГР.ТЕРВЕЛ И С.БЕЗМЕР ”. Строителството се извършва по Проект 55/3/3220203 - "Програма за развитие на селските райони 2007-2013", мярка 4.1."Прилагане на стратегии за местно развитие" чрез МИГ "Тервел-Крушари".

Публикувано на 08 Oct 2013
 ИНФОРМАЦИЯ

Община Тервел обяви обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ПАРКОВО И УЛИЧНО ОБОРУДВАНЕ” с три обособени позиции

Публикувано на 08 Oct 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>