ТОЛЕРАНТНОСТТА ВИНАГИ ПЕЧЕЛИ


Грета Георгиева и Рая Стефкова са щастливи за голяма награда


Приключи VІІ Национален исторически конкурс на Фондация „Ценности“ под наслов: „Толерантността на българския народ – заедно въпреки различията“.

Публикувано на 18 Jun 2013
 МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ .2 ОТ ЗУПГМЖСВ ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

УВЕДОМЯВА

ВСИЧКИ ЛИЦА ВКЛЮЧЕНИ В ОКОНЧАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО ЧЛ. 7 ОТ ЗУПГМЖСВ ИМАТ ПРАВО НА ЛЕВОВА КОМПЕНСАЦИЯ, САМО В СЛУЧАЙ, ЧЕ СА ПРИДОБИЛИ ИЛИ СА ЗАПОЧНАЛИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩЕ ДО 21.НОЕМВРИ 2013 г. В случай, че срокът не бъде спазен, правата им се погасяват. За повече информация-Велина Трифонова тел.:05751 20-70; 05751 2075

Публикувано на 18 Jun 2013
 ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

СЪГЛАСНО НОВИ УКАЗАНИЯ НА АСП И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 01 - 436/04.06.2013 Г. НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Е ИЗМЕНЕНА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” /НП „АХУ”/.

Публикувано на 18 Jun 2013
 Общинска служба „Земеделие“ Тервел

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с предстояща кампания по чл.37в от ЗСППЗЗ /сключване на доброволни споразумения между ползвателите/ следва всички ползватели на земеделски земи да подадат в Общинска служба „Земеделие“ гр.Тервел в срок до 31 юли заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014г., неразделна част от заявлението е копия от описаните договори за съвместна обработка, наем и/или аренда.

Публикувано на 18 Jun 2013
 Международно признание за ученици от Тервел

На 11 юни 2013 година в Руския културно- информационен център в град София се проведе заключителният етап на Межународен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”- награждаването на първенците.

Публикувано на 18 Jun 2013
 СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

ПОКАНА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ
СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ


Изгегли

Публикувано на 18 Jun 2013
 ТЕРВЕЛСКИ ТАЛАНТИ С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ЗА ДЕТСКА РИСУНКА


Радостина получава наградата си в Националния дворец на децата в София


Снимка 2
Снимка 3

С много награди се завърнаха от Национален ученически конкурс " Куба- далечна и близка" възпитаниците на Школата по изобразително и приложно изкуство с ръководител ст. учител Виолета Янкова при ОДК "Малкият принц" гр. Тервел.

Публикувано на 18 Jun 2013
 Хиляда зрители на концерта на ДФТА „Калинка Вълчева”


Четири поколения танцьори, певци и музиканти отново завладяха тервелската публика


На градския стадион в парка на Тервел на 9 юни се проведе годишния концерт на ДФТА „Калинка Вълчева”. За гражданите на Общината концертът се превърна в своеобразен фестивал, събиращ в себе си необятната красота на танци от всички етнографски области на България.

Публикувано на 18 Jun 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>