ПРОЕКТ НА КЛУБ „ДОБРУДЖАНЦИ“ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ В ОСПОРВАНА НАДПРЕВАРА С ДРУГИ ПРОЕКТИ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗЯВИ


Проектът се нарича „Мост на поколенията“ и представлява сценично фолклорно танцово произведение, в което се преплитат изследване и проучване на обичаите „Жътва“, „Лазаруване“, "Сирни заговезни“, „Сурваки“, „Кукери“ , както и танците към изброените обичаи, а така също и местни автентични хора от района на Добруджа , пресъздадени чрез хореографска обработка и режисура в танцово фолклорно произведение. Записване на автентични думи,наричания и изпровиквания на мъже и жени които ще се използват за танцовата композиция също са включени в замисъла. За създаването на произведението ще бъде използвана авторска музика на местни музиканти, аранжирана от композитор и записана в звукозаписно студио . За създаването на танцовото произведение е събран екип от хореограф и композитор , музиканти за заучаване на музика и запис на музика. Ще вземат участие като танцьори деветдесет членове на клуб „Добруджанци”, ще партнира Детски фолклорен танцов ансамбъл „Калинка Вълчева” към НЧ „Димитър Дончев” гр. Тервел със своите 120 деца от 4 до 20 годишна възраст . Партньори ще бъдат и изпълнители на песни , съпровождащи обичаите. Периодът за проучването , създаването и заучаването на всички танци , музика и песни, включени в танцовото произведение е 6 месеца.
Проектът предвижда допълване на част от носиите на танцьорите на Клуб за български народни танци „Добруджанци”, както и закупуване на реквизит към обичаите „Жътва“, „Лазаруване“, "Сирни заговезни“, „Сурваки“ и „Кукери“. Ще се закупят материали за изработка на определени елементи от реквизита и декора и ще се създадат творчески работилници , на които самите участници в проекта ще ги изработят. Ще бъде обновена страницата във фейсбук , на която ще бъдат публикувани всички материали за проекта. Ще бъде създаден ютуб канал за разпространение на танцовото произведение. Спектакълът, при възможност ,ще бъде представен пред публика през месец ноември 2024г. Предвиждат се концерти със свободен достъп в 4 населени места от района на Добруджа.
Проектът е на стойност 14980 лв. с ДДС и се финансира от Национален Фонд „Култура“, Програма „ЛЮБИТЕЛСКО ИЗКУСТВО 2023“.

Публикувано на 27 Nov 2023
 ИКОНОМИЯ ОТ ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ В МИГ ПОЗОЛЯВА НОВО КАНДИДАТСТВАНЕ И ТО Е ЗА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ НА УЛИЦИ


През този планов период Община Тервел реализира осем малки проекта към Стратегията на МИГ Тервел-Крушари и те са за : Ремонт на площад „Старият дъб“, създаване на център за социални услуги в с.Безмер, създаване на спортна площадка в училището в с.Нова Камена, основен ремонт на улици Дунав, Пирин и Тимок в гр.Тервел, основен ремонт на улица 4-та в с.Каблешково, основен ремонт на ул.1-ва в с.Попгруево и 2-ра и 6-та в с.Безмер, доставка на креватчета и дюшечета за детските градини в селата от общината и Фестивал на бялата жътва – издание 2023 . От вси чки тези проекти бе реализирана икономия в размер на 61 000 лева, които се използват за нов проект на общината. Малката сума не предполага голяма инвестиция, затова изборът на общинското ръководство се спря на изработване на указателни табели за улиците в град Тервел . Разчетът показа, че за общинския център ще бъдат необходими 218 пилона с видима височина 3 метра , като на всеки пилон ще има по две двустранни табели с наименованията на улиците (кирилица и латиница) или участъците от улици, които водят началото си от всяко от 218-те кръстовища. Пилоните се закрепват в земята чрез здраво анкериране в бетонов фундамент. Табелите са цветни и закрепени надеждно за металната тръба.Поради налични свободни средства стана възможно включване на още едно населено място в проекта. Изборът бе с.Зърнево, в което не малък брой от улиците вече са ремонтирани и е удачно да се поставят учазателни табели.
По проекта вече се работи, възложено е конструктивно становище и са обявени пазарни консултации. През м.януари той ще бъде внесен за оценка в МИГ, след което ще премине и през оценката на ДФЗ. Очаква се реализацията му да се извърши в кратък срок след подписването на договора за финансиране.

Публикувано на 27 Nov 2023
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Публикувано на 24 Nov 2023
 Предупреждение


Публикувано на 17 Nov 2023
 Заседание на ОбС


Публикувано на 16 Nov 2023
 Покана


Публикувано на 16 Nov 2023
 ВЪЗЛОЖЕНА Е ИЗРАБОТКАТА НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА АПТЕКАТА В БОЛНИЧНАТА СГРАДА

През 2022 г. Община Тервел направи преустройство на първия етаж (бивше рентгеново отделение) на болничната сграда в гр.Тервел и обособи аптека, която има пет помещения: търговска зала, склад-лаборатория и стая за персонала. Преустройството бе извършено в съответствие с одобрен технически проект и издадено разрешение за строеж и финансирано от капиталовите разходи на общината . Стойността му възлезе на приблизително 18 х.лв. и бе изпълнено от „Дъга-Апостол“ ЕООД гр.Добрич. От пролетта на настоящата година до края на м.октомври преустроените помещения бяха ползвани от филиала на центъра за спешна медицинска помощ в гр.Тервел, което бе наложено от извършвани ремонтни дейности в сградата на ФЦСПМП-Тервел.Лаборатория

Публикувано на 14 Nov 2023
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В община Тервел е получено писмо от Министерство на вътрешните работи, с което ни уведомяват, че Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР, е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. Разработен е и публичен сайт www.bg-alert.bg., където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT.
Преди въвеждането в редовна експлоатация на BG-ALERT ще бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип в различни дни за изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори.
В тази връзка предстоящия тест за област Добрич ще бъде проведен на 16.11.2023г. от 12:00 до 12:30 ч. Тестовото съобщение се очаква да бъде получено на мобилни устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast Service и ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.

Публикувано на 10 Nov 2023

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 По-стари >>