ОБЯВА


Публикувано на 24 Feb 2014
 ОБЯВА


Публикувано на 19 Feb 2014
 КАКВО ПОЛУЧИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

На 11 февруари т.г. в Държавен вестник бе обнародвано постановление на Министерски съвет , с което се разпределят средства по заявки за общински проекти. Община Тервел направи четири заявки за финансиране на обща стойност 1 828 691 лв. с ДДС.


Публикувано на 17 Feb 2014
 РЕШЕНИЯ ЗА НОВИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Гласуван бе кредит от Фонд Флаг с размер 320 000 лв. за разплащане на строителните дейности по проекта за медицинския център.

Публикувано на 17 Feb 2014
 РЕШЕНИЯ ЗА НОВИ КАНДИДАТСТВАНИЯ

Общинските съветници гласуваха "за" две кметски предложения за кандидатстване с нови проекти. Става дума за два малки проекта , които ще се внесат в МИГ Тервел-Крушари. Интересното при тях е, че те станаха възможни поради бързите действия на общината по кандидатстванията през 2012 и 2013 г.

Публикувано на 17 Feb 2014
 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Този документ регламентира кои общински имоти и по какъв ред ще послужат за получаване на приходи в общинския бюджет. Посочва се, че от наеми на отдадени за обработване общински земи се очакват 567 760 лв. Други 169 210 лв. се очакват като постъпление от продажба на стари лозя, които вече не се стопанисват - основно в землищата на Каблешково и Зърнево. Ще се предложи на търг и къщата , в която се помещаваше кметството на с.Жегларци преди то да се устрои в бившата училищна сграда.Общо от разпореждания с общинско имущество се очакват 790 000 лв.

Публикувано на 17 Feb 2014
 ЗА ПЪРВОТО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ТЕРВЕЛ

БЮДЖЕТА

Основният обем от подготвените материали бе на тема Бюджет 2014. Той бе приет от общинския съвет във вида, в който бе предложен от Кмета на общината. Основните числа в него са следните: Общата бюджетна рамка възлиза на 9 180 616 лв. В нея не влизат средствата по евро проектите и допълнителните трансфери и субсидии, които Общината ще има през годината - например сумата за проекти по Публичната инвестиционна програма "Растеж и развитие на регионите".

Публикувано на 17 Feb 2014
 „Любов, приятелство, секс“- както ги разбират младежите

Любовта е единствения смислен и задоволителен отговор на проблема
за човешкото съществуване.
/Ерих Фром/

Дали наистина любовта е смисълът на човешкия живот, никой не може да твърди със сигурност, докато не угаснат и сетните му дни. Но за любовта, каквото и да е казано досега, все е вярно. Хилядолетната човешка история е осеяна с безброй примери на любовни истории, които затрогват, очароват или ни покосяват с трагизма си.

Публикувано на 17 Feb 2014

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>