ПОКАНА


Публикувано на 27 Aug 2014
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ВАКАНЦИОННИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И НОВИ ПЛАНОВЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Август е месецът на най-активните летни занимания. Затова избираме за водеща тема ваканцията на децата в Тервел. Общинска ваканционна програма „Наше лято“ продължи по своя августовски график и осигури изненади и чудни приключения за децата от Тервел и малките гостенчета на баба и дядо от други градове.
Йо-хо-хо! Малчуганите преживяха истинско морско приключение ,търсене на истинско съкровище! На 20 август в 17.30 часа в басейна на ЦДГ”Здравец” се проведе невероятно и забавно Пиратско парти. Пиратският кораб не можа да побере приключенците. Участниците бяха децата, посещаващи мероприятията от Програма „ Наше лято” към ОДК” Малкият принц” . По регламент всички малчугани трябваше да бъдат облечени с подходящи дрехи за море, изработени от отпадъчни материали. Прекрасни деца, облечени в оригинални костюми дефилираха около басейна. На всички беше обяснено, че не бива да изхвърлят безразборно хартии, пластмасови чаши, найлонови торбички, за да не замърсяват природата и населените места. Малчуганите показаха какво са успели да изработят – страхотни костюми, капела против слънце, тениски и още много аксесоари. Естествено имаше Мистър Пират и Мис Пиратка. Журито единодушно определи Иван Пенев за Мистър Пират и Никита Йорданова за Мис Пиратка. Поощрителна награда получи и Момчил Тошков от град Добрич. В играта „Открий съкровището“, децата най-напред намериха бутилката, хвърлена във водата. В нея бе картата за пътя, по който да открият съкровището. Води се невиждан пиратски бой с балони, теглене на въже, гуляй с червено вино/ сок от череши/ във водата, делфински скокове през препятствия и много други забавни и тематични игри. Фурор предизвика играта „ Изяж си прасковата, без да докосваш с ръце”. И накрая нощната дискотека във водата поразхлади горещите страсти.


Публикувано на 27 Aug 2014
 ОБЯВА


Публикувано на 27 Aug 2014
 Обява


Публикувано на 21 Aug 2014
 ПОКАНА

Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

ПОКАНА


Местната комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове при Община Тервел,
КАНИ,

Всички титуляри на жилищноспестовни влогове от Списъка за еднократно тиражиране на многогодишни жилищноспестовни влогове към 31.12.1990 г. на ДСК да подадат документи, съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 и 2 от ЗУЖВГМЖСВ, а именно:
1. Заявление за компенсация
2. Удостоверение за картотекиране за жилищни нужди в община Тервел по реда на отменената Наредба за разпределяне и продажба на жилища по чл.2, ал.1, т.2 от ЗУЖВГМЖСВ;
3. Декларация по чл.2, ал.1 от ЗУЖВГМЖСВ,
с оглед изготвянето на окончателен списък на правоимащите по чл.7 от ПГОУЖВГМЖСВ за 2014 г.
Необходимите документи могат да бъдат подавани в срок до 03.10.2014 г., в деловодството на общината - стая 207, от 8.00 ч. до 17.00 ч.
Списък на правоимащите, ще бъде изготвен в срок до 17.10.2014 г. и изложен на видно място в община Тервел, а съобщение за изготвения списък, ще се обнародва в Държавен вестник.
В 14-дневен срок от обнародването на съобщението в Държавен вестник, списъкът на правоимащите може да се обжалва по реда на Адмпнистративнопроцесуалния кодекс пред Кмета на Община Тервел.
След изтичане на срока се изготвя окончателен списък на правоимащите по чл.7 от ПГОУЖВГМЖСВ за 2014 г.

Заявленията и декларациите са по образец и могат да се получат на адрес: гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ номер 8, стая: 207.

Публикувано на 20 Aug 2014
 ДЕТСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР


Публикувано на 18 Aug 2014
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Средата на месец август е и въпреки ваканционната нагласа на децата и учениците, всъщност тече усилена подготовка за началото на учебната година. И в детските градини, и в училищата се правят текущи ремонти, свързани с освежаване на класни стаи и занимални, както и с отстраняване на предписания на редица контролни органи – РЗИ, БАБХ и др. В ЦДГ 2 в гр.Тервел ще се подменят всички вътрешни дограми и част от подовите настилки. Изпълнителят е шуменската фирма "ЕСЖИ ГРУП" ЕООД, избрана след процедура, в която са участвали 5 фирми.В ЦДГ 3 ще имат ремонт на част от подовете и ще бъдат подменени мебелите на малчуганите.
В същото време протича процес на планиране на броя на децата и учениците, разпределението им в групи и класове, от което пък зависи и определянето на заетоста на педагогическия персонал.

Публикувано на 18 Aug 2014
 ОЩЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СТАРТИРАТ В КРАЯ НА ЛЯТОТО

Община Тервел подписа два нови договора с дружества, които изпълняват дейности по проекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони. Единият договор е за реконструкция на главен водопроводен клон в с.Безмер. Изпълнител ще бъде шуменската фирма "Н.И.М." ООД гр.Шумен. В поръчката се конкурираха шест строителни фирми. Стойността на договора след проведената процедура е 460 134,05 лв. без ДДС. Ще се подмени съществуващ главен водоснабдителен клон от водопроводната мрежа на с.Безмер с дължина на участъка 1693 м. Новия водопровод ще се постави успоредно на съществуващия и ще се изгради от ПЕВП тръби с диаметър 225 мм. Ще се изградят 96 нови сградни отклонения с обща дължина на тръбите от 864 м. В рамките на проекта ще се асфалтира интервения участък от улицата.
Вторият договор е с варненската фирма "Хот трейд" ЕООД гр.Варна.Предметът му е доставка на периферно кухненско оборудване , както и на две компютърни конфигурации и мебели за центъра за социални услуги в с.Коларци. Тази инвестиция ще позволи да се завърши и въведе в експлоатация новото социално заведение.

Публикувано на 18 Aug 2014

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>