ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НАЙ-ХУБАВОТО НЕЩО, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ В ЕДИН ГРАД - МЛАДИ ХОРА ДА УСТРОЙВАТ БИЗНЕСА СИ В НЕГО

"Заповядайте на наздравица за любовта с Мария и Иван Иванови".

Под това мото премина празникът Трифон Зарезан за най-големия производител на вино в община Тервел.


Публикувано на 17 Feb 2014
 ОБЯВА

Министерството на отбраната обявява прием за курсове по начална и специална военна подготовка през учебната 2014/2015 година за обучение на студентите от висшите училища.

Публикувано на 07 Feb 2014
 ОБЯВА


Публикувано на 06 Feb 2014
 ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛНИЯ ЦЕНТЪР В С.КОЛАРЦИ

Положителните януарски температури позволиха на Общината да открие строителната площадка на един от обектите, които ще бъдат изпълнени през 2014 година. Става дума за центъра за социални услуги в с.Коларци. За да бъде изграден той, чрез средства по проект, одобрен от МИГ Тервел – Крушари се извършва преустройство на бившата здравна служба в селото.

Публикувано на 24 Jan 2014
 ОБЗОР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2013 г.

Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността. Законовото определение за „социални услуги “ ги разглежда като дейности, насочени към подкрепа на подпомаганите лица за водене на пълноценно съществуване и за социално включване в обществото.

Публикувано на 24 Jan 2014
 ВНАСЯМЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

Изготвен е проектът за бюджет на Община Тервел за 2014 година. Като обща рамка той не се отличава от миналогодишния. За 2014 година Общината планира само 232 х. лв. повече в сравнение с 2013 година.Общият бюджет е в размер на 9 180 616 лв. Разчетите на общината се правят при запазване на досегашния брой работещи в звената на бюджетна издръжка.

Публикувано на 24 Jan 2014
 ОБЯВА

На 21 януари 2014 г. от 15.00 часа в залата на общински съвет ще се проведе

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На

- Проекта за бюджет на община Тервел за 2014 година на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси;

- Отчет за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ за 2013 г;

- Отчет за изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2013 г. и проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2014 г.

Поканват се гражданите на общината, ръководителите на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, синдикати, представители на неправителствени организации, медии, общински съветници, кметове и кметски наместници да вземат участие в обсъждането.

За постъпилите предложения и становища и за направените по време на публичното обсъждане, ще се съставят протоколи, които ще бъдат предоставени на заседанието на общински съвет град Тервел.

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ за 2013 г.

2. Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане имоти общинска собственост за 2013 г.

3. Проект за бюджет за 2014г.

4. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2014 г.


Инж. Живко Георгиев /п/
Кмет на община Тервел

Публикувано на 13 Jan 2014
 ОБЯВА


Публикувано на 18 Dec 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 По-стари >>