О Б Я В А Публично обсъждане на бюджет 2015г.


Публикувано на 21 Nov 2014
 О Б Я В А


Публикувано на 18 Nov 2014
 О Б Я В А


Публикувано на 12 Nov 2014
 ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

кани местната общност да участва с предложения за подготовка на проект за бюджет на Община Тервел за 2015г.
Предложенията се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Тервел, в кметствата по населени места и на
e-mail: tervel2007@abv.bq
срок за набиране на предложения до 20.11.2014 г.

ЗАПОВЕД 613/07.11.2014г.

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР: За разработване на Бюджет 2015 година и тригодишна бюджетно прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 година

Публикувано на 11 Nov 2014
 Местна комисия по член 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ към община Тервел

СПИСЪК НА ПРАВОИМАЩИТЕ ВЛОЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 7 ОТ ППЗУЖВГМЖСВ ЗА 2014Г.

Публикувано на 03 Nov 2014
 ЗАПОЧВА РАБОТАТА ПО ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ В ТЕРВЕЛ

Решение на Върховния административен съд от 30 октомври т.г. потвърди правилността на избора на изпълнител за пречиствателната станция, направен от Община Тервел . Така , след дългите процедури по обжалването на поръчката, най-после стана възможно да бъде подписан договор за изпълнението на обекта с избрания от Община Тервел изпълнител.
Пречиствателната станция в Тервел е обект, за който бе осигурено финансиране в рамките на проекта за водния цикъл на Тервел , т.е. чрез Оперативна програма "Околна среда". След като чрез същия проект се изгради канализация за всички абонати в Тервел и се подмени водопровода на улиците, на които бе изградена канализация, следва да се осигури пречистването на отпадните води от целия град - от старите и новите канализационни клонове. Това може да стане когато съществуващата и неработеща към момента пречиствателна станция бъде реконструирана, разширена и модернизирана.Точно тази инвестиция бе включена в проекта за воден цикъл на града и след неговото одобряване от МОСВ започна подготовката за възлагането на договора за изпълнението й - изработване на документи за обявяване на обществената поръчка,обявяване , разглеждане на постъпили четири оферти и класиране на участниците. След година и половина преминала в съдебни дела , все пак настъпи моментът за сключване на договор. Избраният изпълнител е Консорциум "Скития" - дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите от съдружници 'Понстройинженеринг»ЕАД гр.Бургас, «Прострийм груп» ЕООД гр.София и «Уотър Енвайро Проджект» ЕООД гр.София. Всеки от тримата участници има конкретни ангажименти за изпълнението на договора, което ще протече в три основни етапа - изготвяне и съгласуване на работен проект, строителни работи , доставка, монтаж и пуск на работното оборудване на пречиствателното съоръжение. Стойността за изпълнение на тези дейности е 5 097 375,00 лв. Без ДДС. Строителен надзор за изпълнението и пуска на новия обект ще изпълнява добричката фирма 'ЕСМ" ЕООД - избрана съшо след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
Пречиствателната станция на Тервел се намира непосредствено до регулационната граница на града , в посока изход към пътя за с.Безмер. Съоръжението е въведено в експлоатация през 90-те години на миналия век . То не може да изпълни функциите си поради остарялото оборудване и малкия си капацитет , в който не е разчетена необходимостта канализация да ползват всички жители на града.Чрез новата инвестиция това ще стане възможно. Изпълнението на обекта трябва да приключи до края на следващото лято.

Публикувано на 03 Nov 2014
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ОБЩИНСКИ НОВИНИ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ

КЛУБ „АТЛЕТИК“ СТАРТИРА НОВИЯ СЕЗОН С ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ И НАГРАДИ

В началото на есента в гр. Варна се проведе традиционния лекоатлетически пробег. Участваха всички най-добри състезатели на средни и дълги разстояния от цялата страна. Достойно се представиха състезателите на клуб по лека атлетика „Атлетик“ гр. Тервел. При юношите младша възраст, които пробягаха 3000 м. Нягол Тодоров се класира на второ място, а Момчил Младенов- на четвърто.
В групата при юноши старша възраст, които се състезаваха на 4000 м. Златин Стоянов се класира на четвърто място.

Ден след това в гр. Горна Оряховица се проведе шосеен пробег в памет на треньора Димитър Велиславов. Тук при юношите младша възраст, които се състезават на 1200 м., Нягол Тодоров се класира на първо място, Момчил Младенов- на шесто, Борис Миткав- на десето, а Рафаел Радославов- на дванадесето.
И на двата пробега класиралите се на първите три места бяха наградени с медали, а до шесто място- с грамоти и парични премии.
Община Тервел, която финансира изявите на спортистите, поздравява участниците с успешния старт на състезателния сезон.
Деветото издание на крос „Златна есен” ще се проведе на 29.10.2014 г. в градския парк на Тервел. Припомняме , че този крос бе едно от първите неща, които общината успя да финансира чрез евросредства през далечната 2005 година.Финансирането бе от Програма „Младеж”по проект „Знаещи на старта” .

Публикувано на 21 Oct 2014
 ЗА ПЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ РАБОТИ СОЦИАЛНА ТРАПЕЗАРИЯ

Деветдесет души от Община Тервел ще получават всеки работен ден топъл обяд чрез социалната трапезария. Средствата за това се осигуряват от Фонд”Социална закрила” по проектно предложение на Общината от 2009 година. Стойността на хранителните продукти за един порцион е 2.00 лв. Ползват се две разливни , разкрити в село Безмер и в град Тервел. На 25 души , които са трудноподвижни се носи храна в дома. Хората, които ще се възползват от подпомагането са 39 в гр.Тервел, 14 в с.Безмер, 15 в с.Кочмар, 13 в с.Орляк и 9 в с.Жегларци. От тази обща група от 90 души 18 са хора с увреждания, 8 са деца в риск, 21 са самотноживеещи възрастни хора, 28 са лица с минимални пенсии и 6 са учащи се.Храната се приготвя в кухнята на Домашния социален патронаж в гр.Тервел.

Публикувано на 21 Oct 2014

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>