Изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“ в ТервелПо време на инициатива във всички общини от Област Добрич ще бъдат подредени изложби със снимки и информация за реализираните до момента проекти по оперативните програми през програмен период 2007-2013 г. и постигнатите резултатите от тяхното изпълнение.
На 30 ноември /сряда/ от 16:00 ч. изложбата ще гостува в град Тервел. Мероприятието ще се проведе в НЧ "Димитър Дончев - Доктора", на което експертите от ОИЦ-Добрич ще присъстват с мобилен офис, където всички заинтересовани и активно търсещи информация лица могат да получат допълнителна информация за проектите включени в изложбата, както и актуална информация за процеса на програмиране и подготовка на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
В допълнение към изложбата се организира концерт с участието на трио „Гранди тенори“ за местната общественост.
Изложбата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“ ще бъде представена от 28 информационни центъра в страната в периода 24-30 ноември 2014 г. с цел популяризиране своята дейност, постигнатите разултати по проекти, финнасирани по Оперативните програми за програмен период 2007-2013 г. и новите възможности през програмен период 2014-2020 г.

Публикувано на 25 Nov 2014
 ЧЕСТИТА РОЖБА!

С цялата сила, която могат да имат искрените и хубави пожелания се присъединяваме към радостта на Нели и Ивайло Деневи , дъщеря им Невена , баба Невена и всички техни близки и приятели! Щастливият повод, който ни обръща към тях е раждането на малкия Петър - хубаво, здраво и дългоочаквано момченце!
Желаем на щастливото семейство да преживеят много прекрасни мигове, докато бебето Петър расте и се превръща в голямо дете !
Нека здравето , хубавите емоции , успехите във всички начинания и щастливите мигове в къщи бъдат естествения спътник на цялото семейство!


Публикувано на 24 Nov 2014
 ОБЯВА СРОКОВЕ ТБО

Дирекция „Финанси и местни приходи“ към Община Тервел уведомява всички ДЗЛ, че срокът за подаване на декларации за освобождаване през 2015 г. на част от услугите за ТБО и декларации за определяне на ТБО за 2015 според количеството /кофа или контейнер/, изтича на 30.12.2014 г.
На основание чл.17, ал. 2 от Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел „Всяка година до 30 декември, желаещите да заплащат ТБО според количеството на изхвърляните отпадъци, подават декларация /Приложение 3/, в която се посочват броя и вида на ползваните съдове за БО.“ В годишният размер на ТБО се включват - 2 промила такса за поддържане териториите за обществено ползване върху данъчната оценка на имота и съответно 120,00 лв. за 1 бр.контейнер или 60,00 лв. за 1 бр. кофа, според подадената декларация.
Съгласно чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел - „Освобождават се от ТБО необитаемите целогодишно недвижими имоти.“ Собствениците на съответните недвижими имоти подават декларация по образец /Приложение 4 за ЮЛ и 4А за ФЛ/ в срок до 30 декември на предходната година, които важат за следващата календарна година. Те се освобождават единствено от заплащане на такса са сметосъбиране и сметоизвозване, но не и от таксата за поддържане на териториите за обществено ползване и таксата за поддържане на депо за БО.

Публикувано на 24 Nov 2014
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: 62-РИ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

21-ви ноември – денят, в който всяка година учители и възпитаници на СОУ „Й. Йовков“ се вглеждат в миналото и мислено вървят по стъпките на човешкото съзряване, следвайки нравствените идеали на избранияот тях патрон.
За поредна година зрителната зала на училището събра млади и стари - по силата на традицията, подвластни на обичта към творчеството на писателя, на желанието на децата да полетят на крилете на сътворените от тяхното слово, песни и танци бели лястовици... Едно пъстро птиче ято от талантливи ученици и учители пресътвори за пореднен път света на Йовков на училищната сцена и показа, че Средно общообразователно училище „Й. Йовков“ е модерно и европейско, една желана територия за ученици и учители


Публикувано на 24 Nov 2014
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ С НАГРАДА ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

През тази седмица бяха оповестени годишните награди , които Държавната агенция за закрила на детето присъжда за програми и проекти в подкрепа на детската безопасност. За Община Тервел е отредено второ място за общинската ваканционна програма "Наше лято" и за инициативата "Победи опасността", която беше реализирана по време на тазгодишното издание на програмата. Отличието обхваща и конкретната инициатива, и ваканционната прорама като такава. Пъвото място в конкурса е присъдено на Община Стара Загора за реализираната от нея програма "Ваканция 2014".
Наградата е престижна, най-малко защото нарежда нашата малка община редом с общини с огромни възможности като Стара Загора. За всички нас, хората които работим в полза на децата от общината това отличие показва нещо много важно - единомислието и желанието на много хора ( общински експерти, учители от СОУ, ОДК, училища и детски градини, читалищни деятели, полицаи, пожарникари, родители, социални работници ) дава възможно най-добрият резултат. А той няма количествено измерение. У всяко дете остава по нещо, което става част от процеса, който превръща детето в зрял човек.

Публикувано на 24 Nov 2014
 НОВА ФОРМА ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОДК „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“

Новата учебна година в ОДК „Малкият принц“ стартира с формирането на нова школа за занимания на учениците от града – по художествена керамика и грънчарство. Децата са разпределени в три групи по тринадесет деца. Занятията се провеждат в един от кабинетите в детския комплекс, оборудван с грънчарско колело и пещ.


След като в първите часове г-жа Цанка Жечкова запозна младите приложници с историята на грънчарството по света, в България и в нашата община, те вече започнаха изработването на първите си изделия. Разбира се, за да започнат работа с грънчарското колело, учениците първо трябва да усвоят старите ръчни техники за работа с глина. Освен че ще моделират, след това ще научат и традиционните български шарки в керамиката, ще рисуват и оцветяват изделията си. Очакваме в края на учебната година за ОДК, когато приключва и програма „Наше лято“, творците да ни представят своята първа изложба. Пожелаваме им успех!

Публикувано на 24 Nov 2014
 ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО НОВА КАМЕНА ОТКРИ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН

На 12 ноември залата в читалището в с. Нова Камена се оказа малка за всички, които бяха дошли на концерт. Събитието бе повод в селото да си дадат среща много приятели – участниците във фолклорната група от Нова Камена, самодейци от пенсионерски клуб „Димитрина Кунева“ с. Алеково, землякът на новокаменци Петър Ников и оркестър от гр. Суворово, гласът на Добруджа Калинка Вълчева, жители на селото, Кмета на община Тервел Живко Георгиев, Зам-кмета Дияна Илиева.
Началото на специално подготвената програма бе поставено от Секретаря на читалището Гинка Маркова, която поднесе интересни факти от историята на селото. Читалищният състав представи автентични песни, част от обичая Лазаруване, направи възстановка на селска седянка. Освен песенни умения, жените показаха, че не са забравили нито преденето на хурка, нито чепкането на вълна, нито плетенето на чорапи – умения, която съвременната жена рядко притежава. Изпълнени с много емоция бяха дуетите на Маринела Димитрова с майка ѝ Марина Лазарова и със Симеон Михайлов.
Музикален поздрав към домакините поднесоха гостите от Суворово и певицата Калинка Вълчева.Публикувано на 24 Nov 2014
 Местната комисия за БППМН при Община Тервел с ново мероприятие, посветено на толерантността

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що толерантност.


Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

Публикувано на 24 Nov 2014

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>