РЕГИСТРИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА 2014 ГОДИНА

По данни на ГД „ГРАО“ в Община Тервел живеят 17 515 души, от тях в общинския център са устроили домове - 6 760 души, а в селата - 10 755 души. Населението на възраст 0 - 17 години ( в т. ч. новородени, възпитаници на детски заведения, учащи в подготвителни групи и класове в училищата) наброява 3 364 души. От тях 1 189 живеят в общинския център, а 2 175 – в селата на общината. По данни от последното преброяване през 2011 год. 3 765 души са с начално образование, 5 665 са с основно, а 538 никога не са посещавали училище.
По данни на служба „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) при Община Тервел за 2014 год. са съставени (пресъставени) 217 акта за раждане, в това число са и актовете на децата, родени в чужбина. Общо сключените граждански бракове са 227, от тях 94 са сключени в общинския център Тервел, 13 – в с. Зърнево, а 120 бр. са пресъставените актове за граждански бракове на жители на Община Тервел, сключени извън общината. 205 акта за смърт са съставени (пресъставени) през изминалата година в Община Тервел.

Публикувано на 03 Jan 2015
 КРАТКА ХРОНОЛОГИЯ НА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ, МЛАДЕЖКИТЕ И СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2014 Г.

Всяка година Община Тервел приема календар за културните прояви в града и общината, както и програма за младежките и спортните дейности.
В културния афиш през 2014 г. традиционно присъстваха прояви с местен характер, както и такива, чрез които жителите и гостите на града и общината да могат да се срещнат с изпълнители и артисти от големите сцени в страната. Тервелчани отбелязаха традиционните празници Бабинден, Лазаровден, Великден, Коледуване. В чест на Националния празник на България 3 март бе проведен тържествен концерт с участието на всички състави от Народно читалище „Димитър Дончев – Доктора“, Балет „Каприз“ при ОДК „Малкият принц“, група „Художествено слово“ при СОУ „Йордан Йовков“ и Църковен хор при храм „Св. Вмчк Георги Победоносец“. Бе организиран и общински ученически конкурс за мултимедийни презентации „България- моята родина“.


Публикувано на 03 Jan 2015
 ГОДИШНА РАВНОСМЕТКА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


През 2014 г. Община Тервел е обявила в Публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки общо четиридесет и седем поръчки, като седем от тях са т.нар. Публични покани /обществени поръчки по Глава 8 “а“ от ЗОП, а останалите 40 са в преобладаващата си част открити процедури по Закона за обществените поръчки/. Двадесет от поръчките са за дейности финансирани с европейски средства, а изпълнението на останалите двадесет и седем се финансира със собствени и целеви бюджетни средства на общината и звената към нея.
Двадесет и една от обявените поръчки са за строителни дейности и инженеринг на сгради, съоръжения и улични участъци. Три от обществените поръчки са за извършване на строителен надзор, една е за инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти. Три от поръчките са преминали предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки, като две от тях са обявени и в Официален вестник на Европейския Съюз.

Публикувано на 03 Jan 2015
 МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА В КРАЯ НА 2014 ГОДИНА

Изминалата 2014 година беше време на доказване за 35-те местни инициативни групи (МИГ) в страната. МИГ договарят финансиране на техните Стратегии за местно развитие за програмни периоди. Поради стандартното у нас забавяне, одобрените стратегии за приключващия програмен период 2007-2013 година получиха финансиране фактически през 2012 година. На МИГ Тервел-Крушари беше предоставено правото да използва ресурс в размер на 3 114 700 лв., с които да подкрепи финансово изпълнението на проекти за икономическо развитие на частни лица и на фирми от територията, както и да финансира общински проекти на Община Тервел и на Община Крушари за предоставяне на услуги за населението и обновяване и развитие на населените места.


Публикувано на 03 Jan 2015
 ФИРМА ОТ ТЕРВЕЛ С ОТЛИЧИЕ „РАБОТОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА 2014”

Припомняме на нашите читатели , че за 2011 година отличието „Работодател на годината” бе връчено на Община Тервел заради големия брой работни места, осигурени по общински проекти и програми.
За 2014 година такова отличие бе връчено от Агенцията по заетостта и на фирма от нашата община - „ВЕС“ ООД.
Общо 27 работодатели с различна сфера на дейност от 22 населени места, бяха наградени на тазгодишната церемония, която се състоя на 11.12.2014 г. в хотел „Рамада София“. Специални гости на тържеството бяха заместник-министрите на труда и социалната политика Гълъб Донев, Зорница Русинова и Лазар Лазаров и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов. Отличието от името на фирма „ВЕС“ ООД бе прието от Едис Фети – управител на дружеството.
„ВЕС“ ООД е създадена през 1994 г. като новообразувано предприятие с основна икономическа дейност „Производство на обувки“. Дружеството е разположено в Североизточен икономически регион на България – гр.Добрич. Предприятието извършва своята дейност в собствени производствени сгради на две площадки, намиращи се в селата Бенковски и Зърнево. Административните помещения отговарят на всички съвременни изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и благоприятна работна среда на 180 работници и служители.

Публикувано на 16 Dec 2014
 НОВИНА В КОЛЕДЕН ДУХЦДГ "Детелина" в гр.Тервел и ЦДГ "Любопитко" в с.Божан - и двете детски заведения ръководени от един директор г-жа Капка Христова - в навечерието на Коледа се сдобиха с нови съоръжения за игра на деца. Това стана възможно след кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).Така детските градини получиха възможността да закупят красивите катерушки. Чрез финансирането от ПУДООС ще се осигурят още средства за поредица от занятия и събития с екологична насоченост, в които участват деца от двете детски градини . Общата стойност на подпомагането за ЦДГ "Детелина" и ЦДГ "Любопитко" е 10 000 лв.


Публикувано на 16 Dec 2014
 ОТНОВО ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЦА ОТ ТЕРВЕЛ В НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИНа 5 декември в Националния дворец на децата бяха наградени победителите в Международния конкурс „С очите си видях бедата”.
Във втора категория „Ученици от специализирани паралелки, школи и училища” с Трето място беше отличен Димитър Здравков Иванов- 16г. от Школата по изобразително изкуство към ОДК „Малкият принц”.
На 12 декември в Министерството на образованието и науката се проведе тържествената церемония по награждаване на победителите в Националния конкурс „От Коледа до Васильовден”. Събитието откри зам-министъра на МОН Ваня Кастрева. В конкурса активно се включиха участниците от школите в ОДК „Малкият принц“ . В категория „Декоративни пана и тъкани” Първо място зае паното „Сурвакари” на Димитър Здравков - 16г., а в категория „Кукли” с Второ място беше отличена куклата „Сурвакар” на Петър Николаев - 15г., и двамата са възпитаници на Школата по изобразително и приложно изкуство, с ръководител Виолета Янкова.
В категория „Литература” с Първо място бе отличена творбата на Яница Веселинова- 17г. от КАФ „Приятели на Клио” с ръководител Стойка Жекова.


Публикувано на 16 Dec 2014
 ПРЕДСТАВАМЕ ВИ: ОТВОРИ ВРАТИ ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В С.КОЛАРЦИ.ТОЙ Е ПЪРВИЯТ ОТ ОБЩО ТРИ ЦЕНТЪРА , КОИТО ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ИЗГРАЖДА ЧРЕЗ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИНа 16 декември бе открит новоизграденият център за социални услуги в с.Коларци. В него има обзаведена и оборудвана кухня-майка, лекарски кабинети и помещения за ползване на интернет и занимания по интереси.В кухнята майка ще се приготвя храна за учениците, които учат в ОУ „Д-р Петър Берон” в с.Коларци, за децата от детската градина в селото и за 50 възрастни и самотно живеещи хора от селата Коларци, Балик, Сърнец, Оногур и Ангеларий, които ще ползват домашен социален патронаж.

Публикувано на 16 Dec 2014

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>