Данни от работата по общинската програма за профилактика на детското здраве в Община Тервел

В края на месец април приключи дейността за провеждане на профилактични стоматологични прегледи на учениците от 5 до 8 клас включително. Прегледани са 222 подрастващи от СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Тервел. Децата са от общинския център и околните села (Жегларци, Честименско, Божан, Поп Груево, Полк.Савово, Бонево)
Тревожна тенденция отчитаме след осъществяване на прегледите - става ясно, че значителен брой от децата са със заболявания на зъбите и венците.

Публикувано на 10 May 2015
 ДВЕ ФИРМИ ОТ ВАРНА ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ САНИРАНЕТО В ТЕРВЕЛ

Приключи процедурата за избор на фирми, които ще изпълнят първия етап от санирането на двата включили се в програмата жилищни блока в Тервел.”Пецински” ЕООД гр.Варна е дружеството, което бе класирано на първо място за по-обемната част от работата, а именно: възстановяване на проектна документация, конструктивни обследвания, технически обследвания и изготвяне на технически паспорти. За втората позиция в поръчката – обследванията за енергийна ефективност , на първо място се класира дружеството „Трауминвест” ЕООД гр.Варна.
Ценовата оферта на „Пецински” ЕООД възлиза на 14 931 лв. без ДДС , или 2,25 лв. кв.м. Цената е с 43,75 % по-ниска от обявената прогнозна стойност за поръчката.
Стойността на енергийното обследване, предложена от „Трауминвест” ЕООД е 7 233,24 лв., което се равнява на 1,09 лв. на кв.м. площ от жилищата. Цената е с 27,33 % по-ниска от обявената прогнозна стойност на поръчката.
Двете дружества , спечелили обществената поръчка, се явяват за първи път в процедура на Община Тервел. Досега не са изпълнявали договори, възлагани от Общината.
Решението за класиране на участниците и определяне на изпълнителите се оповестява на 30.04.2015 г. Договорите с изпълнителите могат да бъдат сключени след влизането на това решение в сила. Срокът за изпълнение на работата е 30 календарни дни след подписване на договорите.
По нататъшния ход на договарянето и изпълнението на двата договора може да бъде проследен в електронното досие на поръчката на адрес:www.tervel.bg

Публикувано на 05 May 2015
 Обявление за провеждане на търг с явно наддаване


Публикувано на 23 Apr 2015
 НОВОЗАСАДЕНИ ДРЪВЧЕТА ПО УЛИЦА „ТРЕТИ МАРТ” В ТЕРВЕЛ

Улица „Трети март“ е една от главните за град Тервел. По нея минават не само много автомобили, но е и предпочитана пешеходна зона – успоредна на главната „Хан Аспарух“. След оформянето на цветните алеи през миналата година, малко след Великден бе извършено и ново залесяване на улицата. Засадени са 40 дръвчета от вида „Ленкоранска албиция“ (Albizzia julibrissin Durazz), известна още като "копринено дърво". Той е от сем. Бобови (Fabaceae) . Произлиза от Югоизточна Азия и е широко разпространена в Китай, Корея и Иран. Растението се нарича често и "спящо дърво", тъй като привечер листата му се затварят в „спящо“ положение. На височина може да достигне до 12 м. Цветовете му са много красиви, от бледорозови до наситено червени. Надяваме се след достигане на цъфтежната си зрялост, розовите цветове на дръвчетата да придават допълнително очарование на улицата и да доставя удоволствие на живущите по нея.
Посадъчният материал е осигурен от Община Тервел.Дейността се организира от специалиста по озеленяване Иван Луков.


Публикувано на 22 Apr 2015
 НАЧИНАНИЯ ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО ЗА ТЕРВЕЛСКИЯ КВАРТАЛ ИЗГРЕВ ЧРЕЗ МАЛЪК ПРОЕКТ


Предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител на фитнес уреди за открито и съоръжения за игра на деца за старата част на кв.”Изгрев” в гр.Тервел. За това Общината кандидатства и получи финансиране от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС).Избрана бе тази част на града по няколко причини: тя не е обновявана от създаването си през 80-те години на миналия век; инвестиционната програма на общината за 2015 г. включва още два проекта за тази част от кв.’Изгрев”– за преасфалтиране на алеите (този проект вече приключва) и за изграждане на паркинг , нова алея и кът за отдих с беседка и барбекю – за този проект ще бъде подписан договор за изпълнение на 24 април т.г.Третият, малък проект за фитнес уреди и детски съоръжения допълва сполучливо усилията за обновяване на тази част от Тервел.
Одобрения от ПУДООС проект включва доставка и монтаж на кростренажор, велоергометър и гребен тренажор за открити пространства, а така също и обособяване на кът за малки деца с тематична площадка „Транспортни средства” и пейки.Финансирането е на стойност 9 327,60 лв. Допълнително Общината ще вложи материали и труд за почистване и озеленяване на площадката на инервенцията – общо около 1 дка междублоково пространство между блокове 1, 4 и магазин за хранителни стоки.

Публикувано на 21 Apr 2015
 Програма 25 април


Публикувано на 21 Apr 2015
 НОВИ НАГРАДИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ ГР.ТЕРВЕЛ

Учениците на г-жа Елена Георгиева и нейният IV“а“ клас участваха в XVIII-тото издание на Националния конкурс за весела детска рисунка и хумористични литературни творби „Малките нашенци“ и „Присмехулници“, които се организират от Община Казанлък и ОДК Казанлък във връзка с традиционните Чудомирови празници. От общо 1917 участника в двата конкурса, IV„а“ клас от СОУ „Йордан Йовков“ участва с 12 рисунки и 4 литературни творби. От 267 литературни творби, в раздел „Поезия“ ученичката Ивалена Николаева Стоянова получи Втора награда за хумористичното си стихотворение „Специалитетът на Иви“, а Светлозара Колева Колева бе отличена със специална награда на НДД – гр.София за стихотворението си „Моето куче“.

Публикувано на 19 Apr 2015
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Е СЕДМА ПО ПРОЗРАЧНОСТ СРЕД 544 ИЗСЛЕДВАНИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Данните са от проучване на Програма Достъп до информация. На 15 април от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2015 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.
От оповестената информация става ясно, че в периода 23 февруари – 23 март 2015 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) е прегледала и оценила 544 сайтове на 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.Целта на проучването, провеждано ежегодно от 2010 насам, е била да се изготви оценка как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.Фокус на проучването за 2015 г. е била финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета. За целта индикаторите в специалната секция на проучването са били актуализирани в съответствие с новите задължения за публикуване на информация по Закона за обществените поръчки.Нивото на прозрачност тази година е било оценявано с точки по 72 (81 за общините) индикатора, като най-високият възможен резултат е бил 81,4 (88,4 за общините).
Община Тервел е оценена с 63,3 точки и е на седмо място сред оценяваните 544 институции.

Публикувано на 19 Apr 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>