ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

В периода от 26 септември до 29 октомври 2014 г. в Община Тервел бяха извършени профилактични медицински прегледи на деца от 1 до 6 год. възраст, които посещават детски заведения съответно ПДЯ и ЦДГ на територията на Общината.
Прегледите обхващат деца от Постоянна детска ясла, ЦДГ 1 „Детелина“ , ЦДГ 2 „Здравец“ и ЦДГ 3 „Първи юни“ в гр. Тервел и целодневни детски градини в с. Жегларци, с. Поп Груево, с. Божан, с. Орляк и с. Зърнево. Общият брой на децата, преминали прегледа е 473.
При извършените прегледи се установи, че по голямата част от децата са в добро здравословно състояние. Най – честите здравословни проблеми, които е констатирал педиатърът, са: сърдечен шум, затлъстяване, заболявания на горните и долните дихателни пътища, проблеми на зрителния апарат, ортопедични проблеми.
Относно констатираните здравословни проблеми при децата, педиатърът е дал необходимите съвети за консултация със специалисти от съответните области.

Публикувано на 01 Dec 2014
 ПРАЗНИЧНИЯТ КОЛЕДЕН АФИШПубликувано на 01 Dec 2014
 АКЦЕНТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА

Общинските бюджети са инструментът , който осигурява публичните общински услуги.Бюджетите на общините имат много сходни неща, но в същото време са толкова различни, колкото са и общините. Темата е интересна, но изглежда неразбираема за голяма част от хората. А всъщност нещата не са сложни. Получените и събрани общински приходи обезпечават разходите за публичните общински услуги - образование, инфраструктура, социални услуги, заетост, самодейност и култура, здравеопазване, превенция на детската престъпност, интегриране на малцинствените групи от населението, начинания за общността и отделни общностни групи. Зад всяка от тези фрази стоят конкретни проекти, програми, стратегии, инициативи, дейности.В този материал ще се спрем само на т.нар.местен бюджет - т.е. ще разгледаме приходите и разходите за местни дейности. Или с други думи - ще дадем отговор на въпроса за какво се харчат парите от данъци, такси и субсидията за местни дейности, осигурена от държавата.
За община Тервел бюджетът за местни дейности възлиза на около 3,7 - 3,8 млн. лева.Общо бюджетът на общината (местни и държавни дейности) е около 8,8 млн. лева.Такива бяха числата през 2014 г. , такива са и плановете за 2015 г.

Публикувано на 01 Dec 2014
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ В ТЕРВЕЛ ИМАТ НОВИ КАБИНЕТИ

Община Тервел въведе в експлоатация на 26 ноември тази година нови амбулатории за четиримата лични лекари , чиито практики са устроени в общинския център - Д-р Красимир Гочев, Д-р Боряна Паскова, Д-р Димитричка Димитрова и Д-р Андрей Вълов. Всеки от четиримата лекари има на разположение кабинет за прегледи и манипулационна. Помещенията са с излаз в общ коридор. Площта на амбулаториите е по-голяма от досега ползваната от лекарите. Основните три предимства на новите кабинети са следните:


Публикувано на 01 Dec 2014
 СЪОБЩЕНИЕ

На 04.12.2014 от 15:00 заповядайте в залата на Община Тервел, където ще се проведе презентация за възможности за работа във Великобритания. Ние сме със седемнадесет годишна история. Занимаваме се с организирането на сезонна работа във Великобритания. Няма възрастови ограничения за кандидатстване и няма изискване за владеене на английски език. Очакваме Ви!
YSP-Bulgaria

Публикувано на 25 Nov 2014
 Изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“ в ТервелПо време на инициатива във всички общини от Област Добрич ще бъдат подредени изложби със снимки и информация за реализираните до момента проекти по оперативните програми през програмен период 2007-2013 г. и постигнатите резултатите от тяхното изпълнение.
На 30 ноември /сряда/ от 16:00 ч. изложбата ще гостува в град Тервел. Мероприятието ще се проведе в НЧ "Димитър Дончев - Доктора", на което експертите от ОИЦ-Добрич ще присъстват с мобилен офис, където всички заинтересовани и активно търсещи информация лица могат да получат допълнителна информация за проектите включени в изложбата, както и актуална информация за процеса на програмиране и подготовка на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
В допълнение към изложбата се организира концерт с участието на трио „Гранди тенори“ за местната общественост.
Изложбата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“ ще бъде представена от 28 информационни центъра в страната в периода 24-30 ноември 2014 г. с цел популяризиране своята дейност, постигнатите разултати по проекти, финнасирани по Оперативните програми за програмен период 2007-2013 г. и новите възможности през програмен период 2014-2020 г.

Публикувано на 25 Nov 2014
 ЧЕСТИТА РОЖБА!

С цялата сила, която могат да имат искрените и хубави пожелания се присъединяваме към радостта на Нели и Ивайло Деневи , дъщеря им Невена , баба Невена и всички техни близки и приятели! Щастливият повод, който ни обръща към тях е раждането на малкия Петър - хубаво, здраво и дългоочаквано момченце!
Желаем на щастливото семейство да преживеят много прекрасни мигове, докато бебето Петър расте и се превръща в голямо дете !
Нека здравето , хубавите емоции , успехите във всички начинания и щастливите мигове в къщи бъдат естествения спътник на цялото семейство!


Публикувано на 24 Nov 2014
 ОБЯВА СРОКОВЕ ТБО

Дирекция „Финанси и местни приходи“ към Община Тервел уведомява всички ДЗЛ, че срокът за подаване на декларации за освобождаване през 2015 г. на част от услугите за ТБО и декларации за определяне на ТБО за 2015 според количеството /кофа или контейнер/, изтича на 30.12.2014 г.
На основание чл.17, ал. 2 от Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел „Всяка година до 30 декември, желаещите да заплащат ТБО според количеството на изхвърляните отпадъци, подават декларация /Приложение 3/, в която се посочват броя и вида на ползваните съдове за БО.“ В годишният размер на ТБО се включват - 2 промила такса за поддържане териториите за обществено ползване върху данъчната оценка на имота и съответно 120,00 лв. за 1 бр.контейнер или 60,00 лв. за 1 бр. кофа, според подадената декларация.
Съгласно чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел - „Освобождават се от ТБО необитаемите целогодишно недвижими имоти.“ Собствениците на съответните недвижими имоти подават декларация по образец /Приложение 4 за ЮЛ и 4А за ФЛ/ в срок до 30 декември на предходната година, които важат за следващата календарна година. Те се освобождават единствено от заплащане на такса са сметосъбиране и сметоизвозване, но не и от таксата за поддържане на териториите за обществено ползване и таксата за поддържане на депо за БО.

Публикувано на 24 Nov 2014

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>