Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2014 г. на Община Тервел


Публикувано на 02 Feb 2015
 ПОКАНА


Публикувано на 02 Feb 2015
 ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ - 55 ГОДИНИ ГРАД ТЕРВЕЛ

С указ номер 38 от 30 януари 1960 година на Президиума на Народното събрание Тервел е обявен за град. По този повод на 30 януари Община Тервел организира празничен концерт с участието на актьора от ДТ „Йордан Йовков“ – Добрич Краси Демиров и ПФА „Странджа“ – Бургас.

Събитието започна с едноминутно мълчание в памет на първия демократично избран президент на Република България в периода 1990-1997г. д-р Желю Желев. Д-р Желев ни напусна на 30.01.2015 г.
Красиви слова за историята на Тервел и духа на тервелчани предшестваха концертната програма, поднесена от Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ гр. Бургас. Гостите на концерта се запознаха с изключителното майсторство и професионализъм на певците, музикантите и танцьорите от ансамбъла. Гостуващи за първи път на тервелска сцена, артистите изнесоха спектакъл с традиционни странджански танци, песни и музика – „Хасекийски танци“, „Момински игри по Спасовден“, Танци от Югоизточна България, „Каруцари“, китка Великденски песни, три солови песни. Една от тях чухме в изпълнение на младата народна певица от град Тервел - Жени Вилиянова. Кулминационен връх в програмата бяха оркестровата пиеса „Другоселският панаир“ и тематичният танц „Нестинарка“, които взривиха публиката и получиха заслужени аплодисменти.

Публикувано на 02 Feb 2015
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

• Подготвя се първо за 2015 г. редовно заседание на Общински съвет Тервел. Вероятната дата, на която то ще се състои е 17 февруари. Внесени за разглеждане от общинския съвет са проектът за бюджет за 2015 г. , отчетът за 2014 г. , изменение на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост ( в частта й за общинските пасища и мери). Изменението засяга текстовете, които следва да бъдат синхронизирани с действащия към момента ред за отдаването под наем на животновъди на пасищата и мерите, разписан в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.Общинските съветници ще разгледат подготвения от администрацията списък на капиталовите разходи през 2015 г., планираните субсидии за спортните дружества и читалищата, разпределението на средствата за общинските дейности – образование, култура , социални дейности, здравеопазване, благоустрояване, улично осветление, озеленяване, превенция на детската престъпност, пречистване на отпадни води, чистота и др.
• Започна изпълнението на проект "Строителни работи за Обновяване на Централна Градска Част Тервел, с подобекти както следва: 1.Възстановяване на лятна сцена в гр.Тервел; 2.Основен ремонт на улична настилка в кв.69 на гр.Тервел; 3.Основен ремонт на тротоар в кв.69 на гр.Тервел; 4.Улични бордюри в кв.69 на гр.Тервел."През м.февруари ще се положат бордюрите в кв.69. Този тип работа не зависи толкова пряко от атмосферните условия. При затопляне на времето изпълнението ще продължи с полагането на асфалтовата настилка , направата на бетоновия фундамент за сцената и изработването на рампата и тротоарната настилка.

Публикувано на 02 Feb 2015
 КОНКУРС „ИСКАМ ДА РАЗКАЖА… МОЯТА МЕЧТА ЗА ТЕРВЕЛ“

Конкурсът се провежда и организира от Община Тервел по повод 55- годишнината от обявяването на Тервел за град.

I. Целта на конкурса е да мотивира децата и младежите от Общината да се запознаят с историята на родния край – с многообразието от традиции и обичаи, с фактите около възникването на селището и обществено – икономическото развитие на тервелския край, да научат повече за почетните граждани, за знаците и символи на града и общината. От участниците се очаква да използват средствата на изобразителните и приложни изкуства, на мерената реч, публицистичния стил и свободния текстов изказ, както и новите компютърни технологии , за да формулират своята „Мечта за Тервел“.
Творбите на участниците ще бъдат оценявани от педагози и общински служители.
Участниците ще получат грамота за участие и предметна награда, осигурена от Община Тервел.

II. Участие:
Участието в конкурса е индивидуално и/или групово.
Участниците са разпределени във възрастови групи.
До участие се допускат деца и ученици от ЦДГ и училища, школи по изкуствата при ОДК, читалища, студенти, граждани.

Публикувано на 02 Feb 2015
 Публично обсъждане


Публикувано на 02 Feb 2015
 ЗА ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Община Тервел е доставчик на няколко вида социални услуги : домашен социален патронаж, социална трапезария, дом за стари хора, обгрижване на болни чрез лични асистенти и дневни центрове за социални услуги. Социалната сфера е една от общинските дейности, в която се отчита ясно изразена ежегодна тенденция за увеличаване както на обхвата на услугите, така и на потребителите.Преди 10 години единствената социална услуга в Общината бе домашния патронаж с капацитет за 50 души.През 2006 капацитетът му нарасна до 100 души, а през 2010 – стигна до 120. През 2006 година стартира първият проект за социални асистенти. През 2009 година започнахме работа по проекта за социална трапезария.През 2011 година отвори врати домът за стари хора, а в края на 2014 г. – първият център за социални услуги в с.Коларци.

Публикувано на 24 Jan 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>