О Б Я В А Изнесена приемна


Публикувано на 24 Jul 2015
 Ден на отворените врати в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

В рамките на ваканционна програма „Наше лято“ се проведе информационна кампания на МКБППМН при Община Тервел „Ден на отворените врати“. Домакин на мероприятието беше ОДК „Малкият принц“. На 22.07.2015 г. деца на възраст от 8 до 15-години бяха дошли да се запознаят с някои от членовете на Местната комисия, както и да разберат от тях самите какви са целите и същността на дейността ѝ. В началото секретарят на МКБППМН Дамянка Иванова обясни на присъстващите какво е противообществена проява, кои са малолетни, непълнолетни, с кои институции си сътрудничи Местната комисия, откъде се получават преписки и как се образуват възпитателните дела.
След това юристът на Комисията г-жа Марийка Попова обясни на децата какви възпитателни мерки могат да се налагат на малолетните и непълнолетните за извършените противообществени прояви- според тежестта на деянието и мотивите на извършването му. С тях тя проведе и анкета, чрез която да актуализира знанията на децата относно употребата на тютюневи изделия, алкохол, психотропни вещества, по отношение на ранните бракове, наемането на работа на непълнолетни лица, защита от експлоатация и правото на религиозно вероизповедание.

Публикувано на 23 Jul 2015
 ФИЕСТА В ТЕРВЕЛ - ПЪРВАТА ГОДИНА БЕ УСПЕШНА!

През първата година на фестивала на града „Фиеста в Тервел", организиран от международен екип от доброволци от европейска доброволческа служба Хана, Ани, Клара –от УН ПГТО „Дочо Михайлов”, Хосе, Хавиер и Паки от Испания, Адам от Словакия, Беате от Латвия. Идеята бе подкрепена от всички, към които се обърнахме – Община Тервел, ОДК , Народно читалище, Полиция, Горско стопанство, ПГТО „Д.Михайлов”, заведения, магазини и много хора, както и координаторите на трите отбора Силвия, Антон и Георги Чолаков. Без тяхната помощ фиестата нямаше да се състои.

Идеята за организиране на фестивала се роди в главите на Ани и Клара, за да направят лятото по-цветно, по-шумно, по-динамично, да събудят града и да внесат нов дух. По време на своя девет месечен престой в Тервел те са забелязали липсващ живот по улиците на какъвто са свикнали в страните си. В Ереван- градът на Ани- има стотици улични събития през цялото лято. Градът на Клара - Рибейра има подобен 50-годишен фестивал с участници от всички възрасти.

Публикувано на 23 Jul 2015
  „ Как светло е във детските очи, когато са безгрижни, пълни с вяра….”

След успеха на участниците от Балет” Каприз” в областния кръг на конкурса за руски песни, танци и поезия „Пусть всегда будет солнце“ в гр.Шумен, в края на юни дойде другото участие в Международен конкурс „Светът в детските длани” в гр.Балчик. Конкурсът включваше няколко направления – театрално и сценично изкуство, вокал, инструментал, поезия и хореография.
Балетът участва в раздел хореография и се представи блестящо, като изигра танци от тазгодишния си репертоар.
Идейните и тематичните интерпретации, както и костюмите, пресъздаващи съответните образи и теми, направиха впечатление на журито.

Публикувано на 23 Jul 2015
 ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

На предстоящо заседание на Общинския съвет, местните депутати ще разгледат предложение, внесено от дирекция „Образование, култура, младежки дейности и ритуали“ за маломерни и слети паралелки в общинските училища за идната 2015/2016 учебна година. Според докладните на директорите на училищата, обобщени в предложението, за следващата учебна година маломерните паралелки ще са общо 22, а слетите – 3. За сравнение, през 2013/2014 и 2014/2015 години класовете с по-малък брой ученици е бил 24, а при слетите няма промяна в броя. Причината за намаляване общия брой маломерни паралелки през новата учебна година е тази, че в СОУ „Йордан Йовков“ няма да има такива класове.
Общият брой на паралелките в училищата обаче е с отрицателен знак – от 79 през 2013/2014, през следващата година те стават 76, а за предстоящата ще бъдат 74. Очакванията са в ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер да се обучават 117 ученици от 1 до 8 клас в 8 паралелки, 6 от които маломерни. В ОУ „Д-р Петър Берон“ с.Коларци – 106 ученици в 8 паралелки, 7 от които маломерни, ОУ „Христо Ботев“ с.Зърнево ще посрещне 96 деца, които са разпределени в 7 класа, като 5-ти и 6-ти са слети, а останалите са маломерни. ОУ „Отец Паисий“ в с. Нова Камена ще е с 2 слети класа: 1-3 и 2-4. В ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк само 7 клас ще бъде непълен, а общият брой класове е 10. В НУ „Христо Ботев“ с. Каблешково 33 ще са учениците в 1,2 и 4 клас, а 12 ще посещават предучилищна група. Трети клас не се формира. СОУ „Йордан Йовков“ планира 32 паралелки от 1 до 12 клас с общ брой ученици 785. За първи път паралелките в първи клас ще са 3, а не 4. Все още не е уточнен и броят им в 8 клас поради кампанията за прием на кандидат-гимназистите.
Динамиката на броя на населението е фактор, който касае различни сфери от обществено- икономическия живот, в частност и образователните процеси. В посока увеличаване броя на учениците е СОУ „Йордан Йовков“ – 752 за миналата година при 785 за предстоящата. С незначителен брой, но повече, ще бъдат и възпитаниците на основното училище в с. Орляк- от 189 за миналата, броят им нараства на 192. Няма промяна в броя на децата и учениците, които ще посещават началното училище в с. Каблешково. Като цяло прогнозният брой на учениците в общината през следващата година, в сравнение с предходната, е намалял с 38, като най- голям ръст има намалението на учениците в средищно училище ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци: от 142 за миналата година, през 2015/2016 предстои те да са 106. Подрастващите в Безмер са с 13 по-малко от предходната година, а в Нова Камена - с 11 по малко.
Предстои планирането и на групите в детските заведения на територията на общината- информация, която ще публикуваме в следващите броеве на в-к „Тервел“.
Освен общински училища, в гр.Тервел има и едно държавно училище – ПГТО”Дочо Михайлов”.В следващи броеве на вестника ще бъде разгледана темата с броя на учениците и в това учебно заведение.

Публикувано на 23 Jul 2015
 НАШЕ ЛЯТО В СРЕДАТА НА ЮЛИ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ЗАБАВА ЗА ДЕЦАТА В ТЕРВЕЛ

КРАЙ ГРЪНЧАРСКОТО КОЛЕЛО


На 13.07.2015 г. в ОДК „Малкия принц“ за първа сбирка на школата по керамика се събраха деца от 9 до 15 години. Ръководителката им Цанка Жечкова връчи на всички кандидат- грънчари по една престилка, а след това им обясни за древните корени на занаята и употребата на керамичните изделия в бита на хората.

На първото занятие децата се научиха най-напред да месят глината, което е основно условие за получаване на добър продукт. Ръководителката обясни на децата, че месенето се извършва с цел да се премахне въздуха от глината. След това най-опитният от грънчарите, Ерай Селяйдин- участник в школата по керамика през изтеклата учебна година, заедно с г-жа Жечкова изработи на грънчарското колело уникална малка ваза. Произведението предизвика възхищението на останалите деца.
Последователно на колелото седнаха и другите деца: Драгомир, Весела, Иванина, Стела, Симар, Хюсние, Христина, Кристина и др. Всеки един от тях изработи с помощта на учителката си уникален предмет- свещник, чинийка, паничка, ваза и др. Останаха очаровани от магията, която излиза от ръцете им, щом седнат на грънчарското колело.

ЦВЕТЕН ДЕН С ХАНА И КЛАРА


На 15 юли доброволките към ПГТО „Дочо Михайлов“ Хана и Клара организираха за децата, участващи в общинската ваканционна програма „Наше лято“, „цветен ден“. Той се превърна в истински празник на детските игри на открито. Приятната музика събра децата, които имаха възможност да се забавляват с най-различни дейности. Едни скачаха на въже, други рисуваха на хартия, залепена направо на плочките, трети въртяха пумпали или играха на тихи игри- шах и дама. Ходенето със затворени очи по нишка сред парковите дървета донесе непознати и вълнуващи усещания на децата. Най-много от децата се тълпяха около Хана, която им показваше как да направят декорации с помощта на балони, прежда, лепило и хартия. Всеки, който се е справил успешно с извършването на определената дейност, имаше право сам да се награди с причудлив амулет (направен от мида), като го откачи от клона на едно от парковите дървета.

Определено паркът стана по-цветен и красив с окачените по дърветата декорации на децата.
В края на деня участниците в Цветния ден получиха почерпка от Община Тервел- така обичания от всички сладолед.

ПЪРВАТА СРЕЩА В "КУЛИНАРНА ВАКАНЦИЯ"


На 17.07.2015 г. децата изживяха ново вълнуващо приключение. Те бяха добре дошли в Къща за гости „Мария-Невена“с. Безмер, където имаха възможност сами да приготвят плодови шишчета и салати под вещото ръководство на Стефи- любезната домакиня. Малките готвачи получиха в началото инструкция за боравене с продуктите и кухненските прибори, след това препасаха по една престилка, нахлупиха бели шапки и започнаха да творят. Край масите за приготвянето на плодовите салати съблазнително ухаеше на пресни плодове, а пъстрата гледка, която готвачите създаваха със собствените си ръце, радваше и очите. Много от децата се отличиха с въображение, организираност, чистота при работа с хранителни продукти. Повечето от момчета положиха голямо старание, за да оформят красиво своите кулинарни произведения и наистина не отстъпиха на момичетата по креативност. Домакинята Стефи непрекъснато поощряваше децата и им даваше идеи как още по-добре да подредят и украсят салатата си. Като асистенти на Стефи се изявиха Невена и Лина, които помагаха на връстниците си да направят по-добри декорации. Изложбата на красивите плодови салати обаче изтрая съвсем кратко, защото всеки беше нетърпелив да опита творението си и на вкус.

Децата и техните ръководители благодариха за гостоприемството на домакините и обещаха пак да гостуват за ново кулинарно приключение.

"ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ" С УРОК НА ОТКРИТО


Община Тервел подари на децата, участващи в общинската програма „Наше лято“, екскурзия до исторически места и природни забележителности, като част от занятията „Ваканция в музея“.Това се случи на 20.07.2015 г., когато училищният автобус, побрал най-запалените 23 историци, тръгна по направление Тервел- Оногур. Целта на първата дестинация беше децата да посетят каньона Суха река и да видят скалните манастири от древно време.
Младите изследователи научиха, че най-големият ранновизантийски скален манастир в Добруджа „Гяур Евлери“ датира от V-VI век и се намира на десния бряг на късноантичната крепост Адина, между селата Оногур и Балик. Разположен е на три нива и включва църква, параклис, игуменарница и голямо общежително скално помещение на най-горния етаж.
Другият скален манастир е на 2 км от този и се нарича Сандъклъмаара. В него се влизало през два шахтови отвора, в които е имало монтирани дървени стълби. Той е представлявал по-скоро гробница, където са погребвали мъртвите монаси от „Гяур евлери“. Ръководителката на школата - Елена Георгиева разказа и за другите скални манастири в близост до това място: „Тарапаната“, „Асаревлери“, скалната обител „ Шанкая“ и скален скит „Вълчановата стая“.
От своя страна, Виолета Димитрова - директор на ОДК и биолог обясни на участниците в лятната програма, че мястото е резерват, защото в него има представители на фауната, които са защитени от Закона. Тук се срещат таралежи, костенурки, черен щъркел, прилепи и скачаща мишка.
Втората дестинация на историците беше с. Стрелково, община Кайнарджа. В местност извън селището децата посетиха тракийско светилище.
Информационната табела съобщава, че пред посетителите се разкрива гледка към централния храм на тракийски скален култов център от пет светилища по сухоречието на Табан, свързан с култа към тракогетския бог Залмоксис. Кратка справка в енциклопедията ни дава обяснението, че Залмоксис е полумитичен цар и бог на тракийското племе гети, които вярвали в безсмъртието на душата и в задгробния живот. Те смятали, че като умрат, отиват при Залмоксис и затова пращали всеки пет години пратеник, който да извести на бога техните нужди и желания.На Залмоксис са правили човешки жертвоприношения. Едно описание на този ритуал се намира в „Историята“ на Херодот: „Пращат го по следния начин: едни от тях, отредени затова, държат три копия, а други улавят пратеника до Залмоксис за ръцете и за краката, размахват го във въздуха и го хвърлят върху копията; ако умре, прободен от тях, смятат, че богът е благосклонен; ако не умре, обвиняват пратеника, като твърдят, че бил лош човек; след тези обвинения пращат другиго; поръчките му дават, докато е още жив…“.
Екскурзиантите имаха възможност сами да се изкачат до светилището, което е оформено в голяма естествена пещера. До нея се достига по изсечена в скалата стръмна пътека и тунел, който някога е бил затварян с дървена врата. Южно от пещерата старателно е изсечена обширна аркирана ниша, която е играла ролята на храмов олтар, под който има могила културни напластявания (керамични съдове, предмети и кости, между които и части от човешки скелети- следствие от жертвоприношения).
Децата, участници в „Наше лято“, научиха повече за историческото минало на родния край, а също и прекараха един ден сред прохладен чист въздух, зеленина и красиви гледки - релакс в горещото юлско време.


Публикувано на 21 Jul 2015
 ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕРКА НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ( АДФИ) В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Информация за това е публикувана на страницата на Агенцията. От нея става ясно, че през второто тримесечие на тази година АДФИ в страната е приключила инспекции в общо 127 инспектирани обекта, сред които са 88 общини. Една от проверените общини е Община Тервел. От сайта на ведомството се съобщава, че са проверени две задачи, а именно:
Задача: 1. Проверка за законосъобразност във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при изразходването на средствата, предоставени на Община Тервел на основание ПМС номер 19 / 07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2. раздел II, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, изменено с ПМС номер 288 / 17.09.2014 г. и ПМС номер 333 / 17.10.2014 г. за финансиране на следните проекти: - „Рехабилитация на градската среда в гр.Тервел”; - „Рехабилитация на улици 9-а и 2-ра в с.Жегларци”; „Изграждане на медицински кабинети в две средищни села в Община Тервел - с.Нова Камена и с.Коларци”; - „Рехабилитация на улици 10-а и 13-а в с.Зърнево” и
Задача 2: . Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 година поръчка с предмет „Реконструкция на тротоари в гр.Тервел”, финансирана по "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г." и на сключения договор със „ЗСК - Девня" АД гр.Варна.
Проверени са общо 6 броя обществени поръчки. Всички те са открити процедури по Закона за обществените поръчки. Общата стойност на проверените възлагания е 1 893 617 лв. Не са съставени актове за установяване на нарушения, става ясно от съобщението на сайта на АДФИ.

Публикувано на 13 Jul 2015
 Започнаха заниманията в клубовете от ваканционна програма „Наше лято“

И през тази година в плануваните мероприятия по ваканционна програма „Наше лято“ беше предвидено велосъстезание, станало традиционно и обичано от децата. В Градския парк на Тервел се състезаваха по майсторско колоездене момичета и момчета от 6 до 13 години. На старта застанаха около 40 велосипедисти.

Имената на победителите в различните категории са:
6-годишни:
Боряна Дамянова и Георги Дамянов;
7-годишни:
Михаела Николаева и Мартин Пенев;
8-годишни:
Игнат Светлинов;
9-годишни:
Емре Елван;
11-годишни:
Айля Турхан и Емре Орхан
12-годишни:
Невена Ивайлова и Ерай Ходжа
13-годишни:
Стоян Красимиров


През изтеклата седмица започнаха заниманията и по новите инициативи от общинската ваканционна програма. На 08.07.2015 г. в Градския музей се проведе първата сбирка от „Ваканция в музея“, на която госпожа Елена Георгиева и Георги Желев представиха пред децата занятие на тема „ Кой е кан Тервел? История на гр. Тервел“. След проведеното обучение, желаещите деца посетиха и сградата на общинската администрация, където във фоайето на втория етаж разгледаха още снимки от миналото на Тервел, а също и изложбата „Искам да разкажа… моята мечта за град Тервел“.

На 09.07.2015 г. децата, посещаващи „Наше лято“ имаха възможност да се запознаят с професията на библиотекаря и да бъдат „библиотекар за един ден“. Любезните домакини Цанка Жечкова и Елена Енчева разкриха тайната за пътя на една книга от издателството, през библиотеката до ръцете на читателя.
Същия ден се състоя една от сбирките на кукления театър с ръководител Маргарита Иванова. Малките актьори подготвят постановка на „Дядо и ряпа“.

Публикувано на 13 Jul 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 По-стари >>