ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЗАПОЧВА РАБОТА НОВИЯТ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В С.НОВА КАМЕНА


Това стана възможно след реализацията на два последователни проекта на Община Тервел финансирани по Програма за развитие на селските райони по Подход ЛИДЕР, т.е чрез финансиране на проектите по стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.Общата стойност на финансирането от МИГ е 140 000 лв. и включва инвестиции в строителство, кухненско оборудване и обзавеждане и закупуване на нов автомобил за разнос на храна.От държавния бюджет под форма на разходи за ДДС са осигурени 28 000 лв. Други 40 000 лв. осигури Община Тервел.

Публикувано на 30 Jun 2015
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: БОГАТА И НОВА ПРОГРАМА ОТ ТАНЦОВО-ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ДОБРУДЖАНСКА ОГЪРЛИЦА” ЗА ПУБЛИКАТА В ТЕРВЕЛ

Любителите на автентичните добруджански песни, танци и традиции и тази година имаха възможността да се срещнат с изкуството на фолклорните формации при НЧ „Димитър Дончев – Доктора 1893“ гр. Тервел с ръководител Радка Адамова.
Танцово – певческа група „Добруджанска огърлица“ и мъжката певческа група изненадаха публиката си с богата програма. Едно след друго се редуваха майсторските изпълнения на жените и момчетата. Добруджанските напеви бяха съпътствани от автентичните стъпки на сборенката и други хора. Хумореската, представена от певиците с артистичен талант Калинка Рикова и Станка Георгиева, внесе допълнителен колорит в настроението.

Публикувано на 26 Jun 2015
 ПРИКЛЮЧИ ФАЗА 1 НА ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Община Тервел прие от изпълнителите изготвените по програмата обследвания на блоковете, подали заявления за финансиране. Данните от докладите за енергийно обследване могат да се обобщят по следния начин: Към настоящия момент жилищните блокове са от енергиен клас „Е”, което означава, че имат големи топлинни загуби от ограждащите елементи – покрив, външни стени, дограма. По тази причина се предписва реализиране на три основни енергоспестяващи мерки – топлоизолация на стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрив. След изпълнение на предписаните в докладите енергоспестяващи мерки, енергийният клас на блоковете ще стане „С”, т.е. ще бъде спазено изискването на Националната програма.
За Блок 1 се предвижда полагане на топлоизолация от експандиран полистирен с дебелини 10, 5 , 4 и 3 см. и външна силиконова мазилка върху грундирана основа. Различните дебелини са разчетени в количества, съобразно това кой от собствениците какви външни топлоизолации е правил към момента. Целта е да бъде постигната топлоизолация с дебелина от 10 см. за общата площ на фасадите на сградата. Прогнозната стойност за топло изолиране и измазване на стените на блок 1 е 121 655 лв. без ДДС. При блок 7 е разчетено полагане на топлоизолация с обща дебелина от 8 см. По тази причина там ще се работи с полистирен с дебелини 8, 5, 3 и 1 см. Различните дебелини също зависят от извършените до момента действия от собствениците. Прогнозната стойност на топлоизолацията за стените на блок 7 е 84 429,00 лв. без ДДС.

Публикувано на 26 Jun 2015
 РЕШЕНИЯ ОТ ТРЕТОТО ЗА ГОДИНАТА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

Това заседание е тридесет и второ поред за мандат 2011-2015 година и се проведе на 25 юни т.г. На него присъстваха 19 от избраните 21 общински съветници. Разгледани бяха общо 23 докладни записки и проекти за решения, които администрацията бе подготвила.
Едно от най-интересните от гледна точка на обществеността решения бе свързано с обезопасяване на рушащата се в центъра на града сграда. Голяма част от гражданите я определят като язва, която крие опасности за децата и преминаващите край нея хора, а освен това нарушава хармоничния вид на иначе добре озеленения и красив център на град Тервел. Историята на това рушене започва през 2001 година, когато Министерски съвет дава тази принадлежаща в миналото на БКП сграда на Министерство на правосъдието. Идеята е добра – в нея се предвижда да се устроят всички звена на това ведомство – съд, прокуратура, агенция по вписвания. Само че добрите намерения спират до там и празната сграда започва да се руши. Настоящото общинско ръководство неведнъж инициира преписки и срещи с Министерство на правосъдието по повод на сградата, като през последните две години акцентът бе поставен върху необходимостта от обезопасяването й – минималното, което може да се направи , за да се минимизира опасността от нея. По една или друга причина обаче и такова обезопасяване не бе финансирано. Сградата е с голяма площ на фасадите (тя е триетажна, със сутерен, със застроена площ от 5700 кв.м. и с осем външни стени) и всички те са опасни поради падащи облицовки, части от зидария, мазилки и пр. Наложи се общинското ръководство да търси нестандартно решение, посредством което да постави началото на един процес, който цели да се преустанови прекия достъп на деца и граждани до рушащите се елементи. Решено бе за централната фасада, която е с изглед към центъра да се потърси партньорството на търговско дружество, която за своя сметка да проектира, изработи и монтира върху цялата площ на фасадата метална конструкция, покрита с щампована мрежа. На това предложение откликна БТК ЕАД и прие предложението да изработи съоръжението, което да бъде дарено на общината, след като в продължение на две години операторът монтира и подменя за своя сметка при всяко изхабяване мрежи с изображение на свои рекламни послания. За предстоящото разглеждане на такова решение е уведомен и собственика на сградата – Министерство на правосъдието. Общинските съветници единодушно подкрепиха предложението на кмета. Усилията на общинското ръководство ще бъдат пренасочени към търсене на решения за обезопасяване на останалите фасади на сградата.

Публикувано на 26 Jun 2015
 Фиестата в Тервел

Регистрирайте се на 9.07.2015г. за участие във Фиестата в Тервел
Къде? – пред Читалището.
Как да участвам? – Теглите билет с определен цвят и влизате в отбор.
Кой може да участва? – Всички от 0 -100 години.
Защо? За да покажем, че в този град има хора, които умеят да се забавляват.
Да направим живота си по-цветен, да вдигнем шум в лятната тишина, да спортуваме,
да контактуваме с доброволци от други страни.
Дейностите варират от футбола до шах, от танци до битки с водни балони.

Организатори:
Дейностите се организират по проект „Предизвикателства за младежи” на програма ”Еразъм+”
на УН ПГТО „Дочо Михайлов” по идеен замисъл на доброволките от проекта – Клара, Хана и Ани.
Подкрепа от: Община Тервел, ОДК, НЧиталище, ДГС, РУП - Тервел.
активни граждани, доброволци от други страни.

Очакваме ви!

Ако искате да сте част от екипа свържете се с нас
0882935040 - Ани 0886909911 - Хана
Ако имате въпроси, можете да пишете на Фейсбук събитието „Фиеста в Тервел”

БЛАГОДАРЯ

Публикувано на 26 Jun 2015
 НАШЕ ЛЯТОПубликувано на 26 Jun 2015
 УВЕДОМЛЕНИЕ


Публикувано на 26 Jun 2015
 СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ДОБРИЧ“


Публикувано на 22 Jun 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>