КАКВО НЕ СМЕ ВИ РАЗКАЗАЛИ ОТ "НАШЕ ЛЯТО 2015?"

То продължава както със създадените през 2015-та летни школи, така и с традиционните си и провеждани от началото на програмата през 2004-та занимания за малки и големи деца от Тервел и гости на града за ваканцията.Ето и по-интересното от програмата:

Публикувано на 17 Aug 2015
 ВИЗИЯ ЗА ФАСАДАТА. НА ЕКРАНА НА ТАБЛЕТА Е НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА НА ОБЩИНАТА


Публикувано на 17 Aug 2015
 КАК ДА ПОДРЕДИМ МАСАТА


Публикувано на 17 Aug 2015
 Александър срещу АлександърПубликувано на 17 Aug 2015
 Протокол за извършена проверка за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от ЗГР за извършените в Община Тервел адресни регистрации или промяна на адрес в периода 1 юли 2014г. - 30 април 2015г. по населени местаПубликувано на 14 Aug 2015
 Уведомление

ЕТ „Еделвайс 1983- Сибел Исмаил“ обявява инвестиционно намерение за изграждане на къща за гости със заведение за хранене в собствения си УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Безмер, община Тервел.
Становища се приемат писмено в Община Тервел и РИОСВ Варна.

Подател: ЕТ „Еделвайс 1983-Сибел Исмаил“

Публикувано на 10 Aug 2015
 О Б Я В А


Публикувано на 06 Aug 2015
 ПЕТ ФИРМИ ЖЕЛАЯТ ДА САНИРАТ ЖИЛИЩАТА В ТЕРВЕЛ

Три столични фирми, една от гр.Смолян и една фирма от гр. Добрич подадоха оферти за участие в поръчката за инженеринг на многофамилни жилищни сгради в гр.Тервел. Първоначално обявеният срок за подаване на оферти - 29 юли, бе удължен с 5 дни, тъй като към 29 юли бе подадена само една оферта. Участниците се конкурират в избора за саниране на два жилищни блока в кв.'Изгрев" - блок 1 и блок 7.Съгласно едно от тръжните условия, наложено от публикувани насоки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, участниците имаха право да подават оферти само за един от двата блока. Така за блок 1 ще се състезават една софийска ("ИСА 2000" ЕООД ) и една смолянска фирма ("Виастройинженеринг" ООД). Този блок е с 48 апартамента, разпределени в три входа. За блок 7, който е по-малък ( 36 апартамента в два входа) ще се конкурират едно дружество от гр.Добрич - "Дъга Апостол" ЕООД и две дружества от гр.София - "НКС София" ЕООД и "Р.С.Инженеринг" ЕООД.
Офертите се отварят на 4 август в 9:00 часа в Община Тервел и ще се разглеждат от петчленна комисия, съставена от общински служители. За всеки от блоковете ще бъде избран по един изпълнител. От него ще се очаква да изработи и предаде в Община Тервел работен проект за ремонтните дейности, предписани в техническата спецификация на поръчката. Гл.архитект на Общината ще издаде разрешение за строеж по одобрения проект, след което трябва да започне строителството.
Всички дейности - като се започне от приемането на работния проект и се завърши с приемателните комисии за установяване на извършените строителни работи стават с участието на техническо лице, което всяко от двете сдружения на собствениците е посочило в документите, с които е кандидатствало в Община Тервел. Техническото лице и за двата блока е живущ в съответната сграда собственик. Тези условия са транспонирани от различните указания на МРРБ в тръжните книжа, разработени от общината и респ. в проекта на договор с изпълнителите ( неразделна част от тръжната документация).
На пети август пък следва да се отворят офертите на дружествата, които кандидатстват за дейността строителен надзор и изготвяне на доклад за съответствие на техническия проект със съществените изисквания към строежите. На 10 август ще има отваряне на оферти за желаещите да бъдат инвеститорски контрол. И при тези две поръчки участниците могат да подават оферти само за единия от двата блока, които ще се санират.
Всички поръчки са открити процедури, с публикувани в регистър на агенция за обществени поръчки обявления и с пакет от документи, достъпен на електронната страница на Община Тервел за целия период на подаване на офертите.

Публикувано на 04 Aug 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>