МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015: КЪДЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ СИ ИЗБИРАТ КМЕТ?

С три повече са населените места в Община Тервел, в които жителите ще могат да гласуват за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства тази есен. След последните промени на законодателството, в селата с население над 100 души ще се произвежда пряк избор за местна власт. На 25 октомври 2015 год. в Община Тервел за кмет на кметство ще гласуват в селата: Ангеларий, Балик, Безмер, Бонево, Божан, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Коларци, Кочмар, Кладенци, Нова Камена, Орляк, Полковник Савово, Поп Груево, Сърнец и Честименско. В селата Мали Извор, Оногур и Професор Златарски няма да се проведе избор за кмет на кметство. На местните избори преди четири години пряко кмет избираха жителите на населени места с над 350 души, а в тези с по-малко население бяха назначавани кметски наместници. През 2011 г. право на вот за избор на кмет на кметство в Община Тервел имаха жителите на 17 села.

Публикувано на 26 Aug 2015
 ОТВАРЯ ВРАТИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ С С.ПОП ГРУЕВО

На трети септември ще започне работа центърът за социални услуги в с.Поп Груево. Той е създаден чрез преустройство на старата сграда на кметството на селото.Преди Община Тервел да направи проект и да кандидатства за подпомагане чрез Местната инициативна група, сградата беше обитаема само в една от частите си, а останалите празни помещения се рушаха.


След приключването на проекта имаме приветлива сграда с три самостоятелни входа и съответно три зони - кметство, социален сектор и медицински сектор.


Социалният център ще обслужва възрастни и болни хора от селата Поп Груево и Божан. В центъра ще се доставя храна в затворени съдове за двете села, като там тя ще се разпределя и разнася със специализирано транспортно средство.Храната ще се приготвя в кухненския блок на социалния патронаж в Тервел.
Личният лекар на селото ще приема пациенти в обновен кабинет ,манипулационна и чакалня. Центърът разполага и с две места за ползване на офис услуги.Разкрива се едно ново работно място за лице, което ще поддържа помещенията и ще участва в разноса на храна до потребителите в двете села.
Стойността на изпълненото строителство е 150 х. лв. с ДДС , от които 20 х. са осигурени от Община Тервел, а 130 х. лв. от Програма за развитие на селските райони. Строителството бе изпълнено от доричката фирма "Атанасов.М" ЕООД. Други 9 х.лв. са осигурени от ПРСР за доставка на мебели за обновената сграда. Доставката на мебелите извърши варненската фирма "Хот трейд" ЕООД.

Публикувано на 26 Aug 2015
 МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ СЕ ПОДГОТВЯ ЗА НОВО КАНДИДАТСТВАНЕ

Организира се среща на бенефициентите, които получиха финансова помощ и направиха свои проекти през предходния планов период. На срещата своите реализирани проекти ще презентират представители на двете общински администрации, земеделци , представители на неправителствения сектор, читалища и собственици на фирми.Ще се обсъди подготовката за кандидатстване на МИГ с проектно предложение , което следва да бъде внесено в Министерство на земеделието и храните до 4 септември т.г. Посредством това кандидатстване трябва да се осигурят средства за дейностите, които следва да се организират , за да се разпише реализируема и релевантна на икономическата ситуация в двете общини стратегия за местно развитие. След като тази стратегия стане факт, тя ще бъде представена в МЗХ за финансиране. Така ще се обезпечи работата на МИГ през новия програмен период и бъдещите бенефициенти от двете общини ще имат възможност да финансират свои проектни идеи, съответстващи на стратегията

Публикувано на 26 Aug 2015
 ЧАРОВЕН АКЦЕНТ ОТ КВ."ИЗГРЕВ" НА ГР.ТЕРВЕЛ

В сутрешните часове на 25 август работна група от Община Тервел започна да запълва с пясък пясъчника на новата детска площадка в квартала. Възрастните обаче нямаше да успеят да се справят със задачата без ценната помощ на малчуган с кофичка и камионче. "Младежът " усърдно се потруди , за да разстеле новия пясък .

Публикувано на 26 Aug 2015
 В ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ ЗАПОЧВА РАБОТА ПО САНИРАНЕТО НА ДВАТА БЛОКА

Приключи избора на изпълнители, които ще извършат санирането на блокове 1 и 7 в ЖК "Изгрев" на гр.Тервел.
Блок 1 ще бъде саниран от софийската фирма 'ИСА 2000" ЕООД. Строителен надзор ще се упражнява от добричката фирма "ЕСМ" ЕООД . Същата фирма ще изготви и доклад за съответствие на техническия проект за санирането на блока. Инвеститорски контрол за всички работи ще се упражнява от добричката фирма "Жилфондинвест" ЕООД.
Блок 7 ще се санира от добричкото дружество 'Дъга-Апостол" ЕООД. Строителен надзор и доклад за съответствие на работния проект са възложени на варненската фирма "Деомид" ЕООД, а инвеститорски контрол на "ЕСМ" ЕООД гр. Добрич.

Публикувано на 24 Aug 2015
 Песенен фестивал "ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ" – ГР. ТЕРВЕЛ 2015г.

Дом за стари хора”Радост”
с. Полковник Савово,
с подкрепата на община Тервел,
Ви канят на 25.09.2015г. на първия
Песенен фестивал "Златна възраст" - гр. Тервел 2015г.


Място на провеждане - открита сцена център гр.Тервел, при неприятни метеорологични условия – зрителната зала на Народно читалище „ДИМИТЪР ДОНЧЕВ – ДОКТОРА” гр.Тервел.

В него ще могат да вземат участие Домове за стари хора със сформирани групи за народни песни, стари градски песни или руски песни.

Публикувано на 17 Aug 2015
 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

На 17 август 2015 година се провежда заседание на Общински съвет Тервел. За него общинската администрация е подготвила за разглеждане належащи въпроси, за които е необходимо да бъдат взети решения, необходими за работата на Общината. Въпреки ваканционният месец август, заседанието е наложително, тъй като предстоят местни избори, в периода преди които общинските съвети преустановяват работата си.Причината за това е обстоятелството, че по-голяма част от общинските съветници отново са кандидати за общински съветници или кемтове в предстоящите избори.Взетите решения ще позволят Общината да продължи да работи нормално и в предизборния период. Това е важно, тъй като предстоят нови кандидатствания с проекти, приключване на изпълнени такива, начало на учебната година и други събития, които са от широка обществена значимост.

Публикувано на 17 Aug 2015
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПЪРВАТА СТЪПКА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМНАТА СГРАДА В ЦЕНТЪРА Е ФАКТ

Община Тервел от десетилетие се опитва да разреши проблема с рушащата се сграда в центъра на град Тервел. Главните пречки, които препятстват достигането до успешен край са три - основната е , че сградата не е собственост на Общината , а на държавата , втората е нейната голяма площ , а третата - сградата има незавършени корпуси. Всичко това я превръща в невъзможна инвестиция за Общината. След многократни срещи и няколко преписки до собственика на сградата - Министерство на правосъдието, стигнахме до явна невъзможност да се отделят средства в държавния бюджет за инвестиция в сградата и изпълнение на първоначалния замисъл , а именно след съответни преустройства и довършване на строежа тя да стане комплекс на местната съдебна власт , т.е. под покрива й да намерят своето място Районният съд, Районната прокуратура, Агенцията по вписванията и Пробационната служба. Последваха опити за осигуряване на средства за обезопасяване на сградата с цел ограничаване на достъпа до вътрешността й, а така също и предпазване от падащи късове от външна облицовка и зидария. Община Тервел предприе опит да спечели за идеята за обезопасяване на фасадите по естетичен начин представители на бизнеса в региона. Отзоваха се от БТК ЕАД. Те дариха на Община Тервел фасадно пано, покриващо цялата площ на челната фасада на сградата.Поеха и ангажимент да поддържат паното през следващите две години.Цялата преписка за работата на кметския екип по случая бе предоставена на Общински съвет Тервел за одобряване на действията по обезопасяването и бе взето положително решение. Продължаваме работата си, за да намерим удачни варианти за обезопасяване и на другите фасади на опасната сграда

Публикувано на 17 Aug 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>