ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРИГОТВИХА ХРАНА В КУХНЯТА МАЙКА В С.КОЛАРЦИ

През първия работен ден на годината започна работата на Центъра за социални услуги в село Коларци. В 11:30 към училището в селото бяха откарани 75 порции храна. Менюто за учениците включваше салата от прясно зеле и моркови, кюфтета по чирпански и мляко с ориз. В Центъра вече имат нагласата за приготвянето на храната за втория си работен ден. Децата ще обядват с картофена супа, славянски гювеч с телешко месо и крем какао.
Центърът за социални услуги бе открит на 16.12.2014 г. Изграден е чрез проект, внесен от Община Тервел в Местната инициативна група.


Публикувано на 05 Jan 2015
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: В НАЧАЛОТО НА НОВАТА 2015 ГОДИНА - ВРЕМЕ ЗА РАВНОСМЕТКА

Уважаеми читатели на общински вестник "Тервел",

Тази година Община Тервел ще издаде брой 300 на общинския вестник "Тервел". Той е създаден от кметския екип паралелно със създаването на електронната страница на Община Тервел като алтернатива за тези наши съграждани, които предпочитат да се информират за случващото се в своята община по познатия от десетилетия начин - държейки в ръце хартиения носител на вестите. Общинският вестник няма претенциите да бъде нещо повече от четиво, което е създадено от и за хората в общината. Материалите в него съдържат факти, данни , събития и снимки, предоставени и описани от работещи в общинската администрация, училищата, детските градини, читалищата , бизнеса, гражданите. Предназначени са да дават информация и възможност за преценка на същите групи от хора.Вестникът се подготвя и разпространява за гражданите безвъзмездно.
Първият брой на вестник"Тервел" за 2015 година Ви преставя данни и информация за различни аспекти от обществения живот - такива, за които Община Тервел води регистри и събира информация.Написаното в този брой далеч не изчерпва случилото се в Община Тервел през 2014 година, но със сигурност ще Ви направи по-информирани за нещата в Общината, в която живеете. Очаквайте още интересни факти за 2014 година и в следващия брой на общинския вестник.

Публикувано на 03 Jan 2015
 ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Най-точното мерило за инвестиционната активност в една община са изградените на територията й нови активи - сгради, машини и оборудване, както и извършените основни ремонти на съществуващи активи. Инвестиционната активност зависи както от работата на частния сектор, така и от инициативите на местната власт.Какво показват регистрите на Отдел 'Териториално и селищно устройство" при Община Тервел ?


Публикувано на 03 Jan 2015
 ЕТ"Кристияна-Йовка Петкова"

Един типичен пример за това как местната власт подпомогна малкия бизнес през изминалата година - доставено беше ново оборудване за цех за производство на закуски в Тервел, собственост на ЕТ"Кристияна-Йовка Петкова". Безвъзмездното подпомагане, което фирмата получи от създадения от Община Тервел и бизнеса МИГ е над 18 000 лв.Освен този производител, финансова подкрепа от МИГ получиха още десетки представители на малкия бизнес - земеделци, търговци, производители.


Публикувано на 03 Jan 2015
 Какво извърши МКБППМН при Община Тервел през 2014 година

Според Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Местните комисии съвместно с Детските педагогически стаи и органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността организират и координират социално-превантивната дейност на територията на общината, издирват и установяват съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите „Социално подпомагане“ малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие, подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си, изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации, както и други дейности, свързани с изготвянето и реализирането на програми за работа с малолетните и непълнолетните за предотвратяване и противодействие на извършването на противообществените прояви и престъпления и приобщаване към дейности, които спомагат за нормалното им развитие и възпитание.


Публикувано на 03 Jan 2015
 РЕГИСТРИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА 2014 ГОДИНА

По данни на ГД „ГРАО“ в Община Тервел живеят 17 515 души, от тях в общинския център са устроили домове - 6 760 души, а в селата - 10 755 души. Населението на възраст 0 - 17 години ( в т. ч. новородени, възпитаници на детски заведения, учащи в подготвителни групи и класове в училищата) наброява 3 364 души. От тях 1 189 живеят в общинския център, а 2 175 – в селата на общината. По данни от последното преброяване през 2011 год. 3 765 души са с начално образование, 5 665 са с основно, а 538 никога не са посещавали училище.
По данни на служба „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) при Община Тервел за 2014 год. са съставени (пресъставени) 217 акта за раждане, в това число са и актовете на децата, родени в чужбина. Общо сключените граждански бракове са 227, от тях 94 са сключени в общинския център Тервел, 13 – в с. Зърнево, а 120 бр. са пресъставените актове за граждански бракове на жители на Община Тервел, сключени извън общината. 205 акта за смърт са съставени (пресъставени) през изминалата година в Община Тервел.

Публикувано на 03 Jan 2015
 КРАТКА ХРОНОЛОГИЯ НА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ, МЛАДЕЖКИТЕ И СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2014 Г.

Всяка година Община Тервел приема календар за културните прояви в града и общината, както и програма за младежките и спортните дейности.
В културния афиш през 2014 г. традиционно присъстваха прояви с местен характер, както и такива, чрез които жителите и гостите на града и общината да могат да се срещнат с изпълнители и артисти от големите сцени в страната. Тервелчани отбелязаха традиционните празници Бабинден, Лазаровден, Великден, Коледуване. В чест на Националния празник на България 3 март бе проведен тържествен концерт с участието на всички състави от Народно читалище „Димитър Дончев – Доктора“, Балет „Каприз“ при ОДК „Малкият принц“, група „Художествено слово“ при СОУ „Йордан Йовков“ и Църковен хор при храм „Св. Вмчк Георги Победоносец“. Бе организиран и общински ученически конкурс за мултимедийни презентации „България- моята родина“.


Публикувано на 03 Jan 2015
 ГОДИШНА РАВНОСМЕТКА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


През 2014 г. Община Тервел е обявила в Публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки общо четиридесет и седем поръчки, като седем от тях са т.нар. Публични покани /обществени поръчки по Глава 8 “а“ от ЗОП, а останалите 40 са в преобладаващата си част открити процедури по Закона за обществените поръчки/. Двадесет от поръчките са за дейности финансирани с европейски средства, а изпълнението на останалите двадесет и седем се финансира със собствени и целеви бюджетни средства на общината и звената към нея.
Двадесет и една от обявените поръчки са за строителни дейности и инженеринг на сгради, съоръжения и улични участъци. Три от обществените поръчки са за извършване на строителен надзор, една е за инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти. Три от поръчките са преминали предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки, като две от тях са обявени и в Официален вестник на Европейския Съюз.

Публикувано на 03 Jan 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 По-стари >>