АТЕЛИЕТО ПО КЕРАМИКА СЪС СВОЯ ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА

Подрастващите и грижата за тяхното израстване като личности – знаещи, можещи, способни и самоуверени, са едно от нещата, които вълнуват не само родителите им, но и всички, ангажирани в системата на образованието, извънкласните и извънучилищните дейности. Много светила в педагогиката и психологията споделят идеята, че най-важната задача пред възрастните е развитието на детето и на неговите таланти. В този смисъл част от политиката на Община Тервел е свързана именно с развитието на творческите заложби на децата и учениците, както създаването на условия на квалифицираните педагози и специалисти от ОДК „Малкият принц“ и НЧ „Д. Дончев-Доктора-1893“.

Усилените занимания с подрастващите се осъществяват не само през учебната година, но вече 12 години значителна роля за творческите им занимания има и общинската ваканционна програма „Наше лято“. Случва се така, че работата от една форма естествено преминава от учебната година в през лятната ваканция. Пример за това е дейността на новосформираното Ателие по художествена керамика и грънчарство в общинския детски комплекс с учител Цанка Жечкова, което започна своята дейност през ноември месец на 2014 година. Предметът на дейност на ателието като цяло не е новост за нашата община. Първите стъпки за работа с ученици в областта на керамиката се осъществяват в рамките на проект на Община Тервел за образователна интеграция на децата и учениците „Различни под едно небе“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, който се реализира в клуб по приложни изкуства в с. Нова Камена през 2009-2010 година. Тогава са закупени грънчарско колело и пещ за изпичане на изделията.

След приключването на проектните дейности, тяхното естествено продължение е Ателието по керамика в ОДК. При стартирането на дейността в Тервел, желание да се справят с новото предизвикателство ученици са 39, разделени в 3 групи по 13 деца от първи до 7 клас. Въпреки трудоемката работа, децата от начало до край са много запалени и очакват с интерес новите за тях предизвикателства. В началото всички се запознават с глината като материал, защото се оказва, че някои малчугани не са се срещали преди това с него. След това започват сами да извайват фигури по древна шнурова техника. Първо избират формата на предмета, който ще изработват, а след това стъпка по стъпка из под малките им ръчички излизат произведения със собствени стил и визия – едно с едно няма еднакви. Пристъпва се към специална обработка с метал за придобиване на опушен черен цвят, имитиращ античното изпичане на глинени съдове. Постепенно преминават през моделиране (познато на всички още от детската градина, но за първи път направено с бяла или червена глина), изработване на релефни изображения и други, до като се достигне да работата с грънчарското колело. До настъпването на лятната ваканция участниците в ателието по керамика изработват неочаквано и за тях количество предмети на изкуството – вази, купи, кани, свещници, камбанки, релефни плочки за магнити, фигури на животни. Срамежливо подава цветове и изящна роза, изваяна лист по лист.

Предизвикателството да преборят грънчарското колело посрещат и повече от 23 деца, записали се в лятната школа по керамика в програма „Наше лято“. Най- малкият от тях е 4- годишният Самуил, който живее с родителите си в САЩ, но през лятната ваканция, заедно с батко си Александър, са активни участници в „Наше лято“. С помощта на госпожата всички малчугани със собствените си ръце изработиха по един сувенир за спомен. Макар и за кратките три занимания, постиженията на децата са впечатляващи и доказват още веднъж, че когато се подаде ръка на таланта, той открива нови възможности за изява, предизвиква се любопитство и стремеж за развитието му.
Общите усилия на ръководителката на ателието и нейните ученици доведе до откриването на първата самостоятелна изложба на 30 юли във фоайето на общинска администрация. Поздрави към всички присъствали млади грънчари и техните гости отправи Заместник- кметът Дияна Илиева с пожелания за много бъдещи творчески успехи и успешно представяне на творчески конкурси на национално и международно ниво. Поздравления за първата самостоятелна изложба отправи и директорът на ОДК „Малкият принц“ Виолета Димитрова. От своя страна приложниците благодариха за предоставената възможност за новото и интересно занимание, осигурено за децата от Тервел .И както се полага на празник, всички художници получиха грамоти за участие в школите през учебната година и в лятната програма, сувенири и сладка почерпка, осигурени от Община Тервел.

Публикувано на 04 Aug 2015
 НОВИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА В ТЕРВЕЛ


В последния ден на м.юли бяха приключени две на пръв поглед малки по стойност, но не маловажни за гражданите инвестиции – и двете финансирани с привлечен от Община Тервел външен ресурс. Първото начинание е свързано с изграждане на открита сцена. Сцената вече е готова, стойността й е 44 000 лв. без ДДС и бе заплатена чрез малък проект по Програма за развитие на селските райони.Изградена е чрез реконструкция на рушаща се трибуна от времето на социализма в центъра на града. Право на първа изява върху новата сцена ще имат малчуганите от „Наше лято”. Те ще подготвят концерт, с който да закрият тазгодишното издание на ваканционната програма.В плановете за концерта са включени и балерините от Балет ‘Каприз”, както и танцьорите от ДФТА”Калинка Вълчева” и певците от вокална студия „Тервел”.Непосредствено след децата,изява на сцената ще имат и възрастните – Дом за стари хора в с.Полк. Савово кани певчески групи от домове за стари хора в страната, за да проведат в Тервел фестивал в края на септември.
Втората придобивка са нови съоръжения за игра на деца в кв.Изгрев – стара част. До момента в тази част на квартала имаше спортна площадка за по-големи деца, но малчуганите нямаха свое кътче за игра. Посредством финансиране от ПУДООС се доставиха и монтираха общо шест тематични съоръжения. Със собствени средства общината възстановява градинки и пясъчник в междублоковото пространство, където бяха монтирани съоръженията. Стойността на детските съоръжения е 4 885 лв. без ДДС.


Публикувано на 03 Aug 2015
 ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ КРАЯ НА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО

9 732 018 лв. е планираният за 2015 г. бюджет на община Тервел - за всички нейни дейности и ангажименти, с изключение на средставата за европейските проекти, които се разглеждат извън общата бюджетна рамка. Тези средства правят възможна работата на училища, детски градини, читалища, кметства, общинска администрация, чистота, озеленяване и др. Отново с тях се извършват ремонтите и инвестициите в общински активи в рамките на капиталовата програма на общината.Данните показват, че към 30 юни плана за приходите е изпълнен до ниво от 66 % от общия годишен план.По отношение на разходната част числата показват , че шестмесечният план при държавните дейности (основните разходни пера тук са училищата, трудовите възнаграждения на администрацията и детските градини) е изпълнен на 92,97 %. Реализирана е минимална икономия, която може да се разходва до края на годината или да се превърне в преходен остатък за следващата. При разходите за местни дейности към края на шестмесечието също няма основания за притеснения - реализирани са икономии от плана, като тези икономии ще служат като буфер в бюджета , за да обезпечат непредвидени разходи или временен недостиг от средства за разплащания, които подлежат на възстановяване с европейски средства.
Структурата на разходите в Община Тервел към края на първото шестмесечие на 2015 г. сочи запазване на тенденцията от предходни години, а именно - най-висок дял в общия обем разходи има текущата издръжка на образованието - за него се разходват 70.64 % от държавните трансфери и 15,54 % от приходите, които събира Община Тервел чрез данъци , такси и други свои дейности. За благоустроителните работи в населените места в общината , за улично осветление, чистота, поддържане на зелени площи и др. както и за издръжката на администрацията , общинския съвет и кметствата по селата се разходват 48 % от постъпилите в общинския бюджет местни приходи .Издръжката на детската ясла и медицинския център възлиза на 9,84 % от общата сума на местните приходи.

КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТАБюджета на Община Тервел за 2015 г. предвижда тя да направи инвестиции в общинска собственост на стойност 980 х.лв. Сумата включва и ДДС и е разчетена за ремонти на сгради, пътища, обекти от градската среда , както и за проектиране и общо устройствено планиране.Към 30.06.2015 г. Общината е разплатила 130 х.лв.,които са разходвани за асфалтиране на алеите в кв.'Изгрев", за авансово плащане на част от сумата за медицинските кабинети в социалния център в с.Поп Груево, за съфинансиране на проекта за центъра за социални услуги в с.Нова Камена, за проектиране на ремонти за участъци от уличната и пътната мрежа в общината за нови кандидатствания. Към края на първото полугодие са били договорени и в процес на изпълнение останалите обекти по капиталовата програма на общината - основен ремонт на участък от пътя през с.Полк.Савово, подмяна на асфалтовата настилка на участъци от уличната мрежа на с.Орляк, вертикална планировка на кв."Изгрев"-стара част.През юни е стартирал и избор на изпълнител за основен ремонт на сградата на кметство и читалище в с.Градница.Предстои подписване на договора с изпълнител.Не съществува опасност от неизпълнение или забавено изпълнение на инвестиционната програма на общината за 2015 г.

Публикувано на 27 Jul 2015
 О Б Я В А Изнесена приемна


Публикувано на 24 Jul 2015
 Ден на отворените врати в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

В рамките на ваканционна програма „Наше лято“ се проведе информационна кампания на МКБППМН при Община Тервел „Ден на отворените врати“. Домакин на мероприятието беше ОДК „Малкият принц“. На 22.07.2015 г. деца на възраст от 8 до 15-години бяха дошли да се запознаят с някои от членовете на Местната комисия, както и да разберат от тях самите какви са целите и същността на дейността ѝ. В началото секретарят на МКБППМН Дамянка Иванова обясни на присъстващите какво е противообществена проява, кои са малолетни, непълнолетни, с кои институции си сътрудничи Местната комисия, откъде се получават преписки и как се образуват възпитателните дела.
След това юристът на Комисията г-жа Марийка Попова обясни на децата какви възпитателни мерки могат да се налагат на малолетните и непълнолетните за извършените противообществени прояви- според тежестта на деянието и мотивите на извършването му. С тях тя проведе и анкета, чрез която да актуализира знанията на децата относно употребата на тютюневи изделия, алкохол, психотропни вещества, по отношение на ранните бракове, наемането на работа на непълнолетни лица, защита от експлоатация и правото на религиозно вероизповедание.

Публикувано на 23 Jul 2015
 ФИЕСТА В ТЕРВЕЛ - ПЪРВАТА ГОДИНА БЕ УСПЕШНА!

През първата година на фестивала на града „Фиеста в Тервел", организиран от международен екип от доброволци от европейска доброволческа служба Хана, Ани, Клара –от УН ПГТО „Дочо Михайлов”, Хосе, Хавиер и Паки от Испания, Адам от Словакия, Беате от Латвия. Идеята бе подкрепена от всички, към които се обърнахме – Община Тервел, ОДК , Народно читалище, Полиция, Горско стопанство, ПГТО „Д.Михайлов”, заведения, магазини и много хора, както и координаторите на трите отбора Силвия, Антон и Георги Чолаков. Без тяхната помощ фиестата нямаше да се състои.

Идеята за организиране на фестивала се роди в главите на Ани и Клара, за да направят лятото по-цветно, по-шумно, по-динамично, да събудят града и да внесат нов дух. По време на своя девет месечен престой в Тервел те са забелязали липсващ живот по улиците на какъвто са свикнали в страните си. В Ереван- градът на Ани- има стотици улични събития през цялото лято. Градът на Клара - Рибейра има подобен 50-годишен фестивал с участници от всички възрасти.

Публикувано на 23 Jul 2015
  „ Как светло е във детските очи, когато са безгрижни, пълни с вяра….”

След успеха на участниците от Балет” Каприз” в областния кръг на конкурса за руски песни, танци и поезия „Пусть всегда будет солнце“ в гр.Шумен, в края на юни дойде другото участие в Международен конкурс „Светът в детските длани” в гр.Балчик. Конкурсът включваше няколко направления – театрално и сценично изкуство, вокал, инструментал, поезия и хореография.
Балетът участва в раздел хореография и се представи блестящо, като изигра танци от тазгодишния си репертоар.
Идейните и тематичните интерпретации, както и костюмите, пресъздаващи съответните образи и теми, направиха впечатление на журито.

Публикувано на 23 Jul 2015
 ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

На предстоящо заседание на Общинския съвет, местните депутати ще разгледат предложение, внесено от дирекция „Образование, култура, младежки дейности и ритуали“ за маломерни и слети паралелки в общинските училища за идната 2015/2016 учебна година. Според докладните на директорите на училищата, обобщени в предложението, за следващата учебна година маломерните паралелки ще са общо 22, а слетите – 3. За сравнение, през 2013/2014 и 2014/2015 години класовете с по-малък брой ученици е бил 24, а при слетите няма промяна в броя. Причината за намаляване общия брой маломерни паралелки през новата учебна година е тази, че в СОУ „Йордан Йовков“ няма да има такива класове.
Общият брой на паралелките в училищата обаче е с отрицателен знак – от 79 през 2013/2014, през следващата година те стават 76, а за предстоящата ще бъдат 74. Очакванията са в ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер да се обучават 117 ученици от 1 до 8 клас в 8 паралелки, 6 от които маломерни. В ОУ „Д-р Петър Берон“ с.Коларци – 106 ученици в 8 паралелки, 7 от които маломерни, ОУ „Христо Ботев“ с.Зърнево ще посрещне 96 деца, които са разпределени в 7 класа, като 5-ти и 6-ти са слети, а останалите са маломерни. ОУ „Отец Паисий“ в с. Нова Камена ще е с 2 слети класа: 1-3 и 2-4. В ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк само 7 клас ще бъде непълен, а общият брой класове е 10. В НУ „Христо Ботев“ с. Каблешково 33 ще са учениците в 1,2 и 4 клас, а 12 ще посещават предучилищна група. Трети клас не се формира. СОУ „Йордан Йовков“ планира 32 паралелки от 1 до 12 клас с общ брой ученици 785. За първи път паралелките в първи клас ще са 3, а не 4. Все още не е уточнен и броят им в 8 клас поради кампанията за прием на кандидат-гимназистите.
Динамиката на броя на населението е фактор, който касае различни сфери от обществено- икономическия живот, в частност и образователните процеси. В посока увеличаване броя на учениците е СОУ „Йордан Йовков“ – 752 за миналата година при 785 за предстоящата. С незначителен брой, но повече, ще бъдат и възпитаниците на основното училище в с. Орляк- от 189 за миналата, броят им нараства на 192. Няма промяна в броя на децата и учениците, които ще посещават началното училище в с. Каблешково. Като цяло прогнозният брой на учениците в общината през следващата година, в сравнение с предходната, е намалял с 38, като най- голям ръст има намалението на учениците в средищно училище ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци: от 142 за миналата година, през 2015/2016 предстои те да са 106. Подрастващите в Безмер са с 13 по-малко от предходната година, а в Нова Камена - с 11 по малко.
Предстои планирането и на групите в детските заведения на територията на общината- информация, която ще публикуваме в следващите броеве на в-к „Тервел“.
Освен общински училища, в гр.Тервел има и едно държавно училище – ПГТО”Дочо Михайлов”.В следващи броеве на вестника ще бъде разгледана темата с броя на учениците и в това учебно заведение.

Публикувано на 23 Jul 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 По-стари >>