ОТВОРИХА ВРАТИ РИТУАЛНИТЕ ДОМОВЕ В ТЕРВЕЛ И ЗЪРНЕВО


Община Тервел построи и ремонтира много сгради, които се превърнаха в места за общностни събития и ритуали. През последните единадесет години бяха построени сградите на църквата „Свети Георги Победоносец“ в гр.Тервел (2011 г.), църквата „Рождество Богородично“ в с.Нова Камена (2019 г.), параклисът „Света Злата Мъгленска“ в с.Коларци (2019 г.), читалището в с.Зърнево (2013 г.), ритуалния дом в гробищния парк на Тервел (2019 г.), клубът в кв.“Север“ в гр.Тервел (2017 г.). Основно ремонтирани и обновени бяха читалището в гр.Тервел (2013 г и 2015 г.), църквата „Св.Димитър“ в гр.Тервел (2015 г.), клубове в населените места в общината.

През месец септември тази година врати отвориха две много важни за жителите на общината сгради – едната новопостроена, а другата – основно ремонтирана. Ритуален дом (Сватбен салон) в с.Зърнево и Ритуален дом в гр.Тервел.
РИТУАЛНИЯТ ДОМ В ТЕРВЕЛ

На 28.09.2022 г. ритуалният дом в Тервел официално отвори врати за граждански ритуали след двегодишен ремонт. Ритуалният дом е една от най-старите сгради в града. Знае се, че е построен преди 1940 година. Архитектурата му се отличава със стръмния си покрив, характерен за по-северните географски ширини, с дебелите

Обновената поздравиелна зала


Публикувано на 05 Oct 2022
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

В изборите за народни представители , които се проведоха на 2 октомври т.г. право на глас имаха общо 19 852 жители на Община Тервел. От тях 4 822 души гласуваха в разкритите общо 32 секции на територията на общината. Избирателната активност се изчислява на 24,28 %.Недействителните гласове, подадени в секции , в които се гласува с хартиена бюлетина са общо 20 за общината. По данни на Община Тервел , сверени със секционните протоколи , обявени от РИК Добрич, резултатите са следните:

Публикувано на 03 Oct 2022
 Обява

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1  от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62  от НРПУРОИ                                      


                                       О Б Я В Я В А


I.Публичен търг на 04.11.2022 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ III, кв.7 по РП на с.Честименско – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1180 кв.м(Хиляда  сто и осемдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 3 152.00 лв.( Три хиляди сто петдесет и два лева).

2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ IV, кв.13 по РП на с.Кочмар – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 960 кв.м (Деветстотин и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2 591.00 лв.(Две хиляди петстотин деветдесет и един лева)


Публикувано на 03 Oct 2022
 ОТНОВО ЗА САНИРАНЕТО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В публичния модул на информационната система ИСУН на 30.09.2022 г. са обявени за публично обсъждане проекти на документи за кандидатстване на многофамилни жилищни сгради за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Възможно е след изтичане на срока за публично обсъждане на документите да настъпят промени в условията за кандидатстване. Въпреки факта, че документите не са в окончателния си вариант, препоръчваме да се запознаете с тях. Считаме, че навременните действия на живеещите в несанираните жилищни сгради ще бъдат от много голямо значение, тъй като съгласно публикуваните проекти на документи:

  1. Досегашните действия на собствениците на сгради по НПЕЕМЖС от 2016 година нямат никаква правна стойност . Сдружения следва да бъдат регистрирани отново - за участие в настоящата програма, която вече се финансира с евросредства , чрез Плана за възстановяване и устойчивост;

  2. От изключителна важност е обстоятелството, че общината може да бъде полезна само на онези от сдруженията, които разполагат с технически паспорт на сградата си и с обследване за енергийна ефективност. Възлагането и ...

Публикувано на 03 Oct 2022
 В ТЕРВЕЛ СЕ ПРОВЕДЕ XVI ДОБРУДЖАНСКИ СЪБОРНа 22 септември 2022 г. в град Тервел за шестнадесети път се проведе традиционния Добруджански събор „Тервел`2022“. Тази година той бе посветен на 114-та годишнина от обявяване независимостта на България И 82 години от подписването на...

Публикувано на 23 Sep 2022
 ПоканаПубликувано на 21 Sep 2022
 Обява ОСПубликувано на 21 Sep 2022
 НА 22 СЕПТЕМВРИ ТЕРВЕЛ СТАВА ФОЛКЛОРЕН ЦЕНТЪР НА ДОБРУДЖАОбщина Тервел кани тервелчани и гостите на града да споделят емоциите на участниците в XVI Добруджански събор. Проявата е посветена на 114-тата годишнина от обявяването на независимостта на България и 82 годи от подписването на Крайовската спогодба. Кметът на община Тервел инж. Симеон Симеонов ще открие събитието в 10,00 часа. Очаква се на голямата сцена на площада да излязат повече от 350 изпълнители на добруджански народни песни, музика и танци. Заявки за участие са подадени от фолклорни групи и индивидуални изпълнители при читалищата и клубовете на пенсионера от общините Генерал Тошево, Балчик, Крушари, Дулово, Ситово, Алфатар, Силистра, Тервел и др. Поздрав за „Добре дошли“ за изпълнителите ще поднесат фолклорните групи при НЧ „Димитър Дончев-Докотра-1893“ в Тервел- ДФТА „Калинка Вълчева“, ТПГ „Добруджанска огърлица“, Мъжка певческа група и народния оркестър с ръководители Нели Денева, Радка Адамова и Светлин Марков. За всички участници организаторите от Община Тервел са предвидили грамоти и парични награди.

Вечерта, в 19,30 часа, на малкия стадион в градския парк, добруджанската народна певица Ивелина Димова ще представи своята програма за любителите на фолклора.

Очакваме Ви!


Публикувано на 21 Sep 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>