ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 Г.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

кани местната общност да участва с предложения за подготовка на проект за бюджет на Община Тервел за 2016г.
Предложенията се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Тервел, в кметствата по населени места и на
e-mail: tervel2007@abv.bq
срок за набиране на предложения до 20.11.2015 г.

ЗАПОВЕД 715/10.11.2015г.

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР: За разработване на Бюджет 2016 година и тригодишна бюджетно прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 година

Публикувано на 11 Nov 2015
 ПРЕГЛЕД НА КОЛЕДАРСКИТЕ ГРУПИ ТЕРВЕЛ 2015


Публикувано на 11 Nov 2015
 ОБРЪЩЕНИЕ

ОТНОВО НА ТЕМА САНИРАНЕ НА ПАНЕЛНИ БЛОКОВЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Информирам Ви, че тези от Вас, които желаят панелните им сгради да бъдат санирани през строителния сезон на 2016 година, трябва да регистрират сдружения на собствениците и да постигнат съгласие за включване в програмата в най-кратки възможни срокове.За яснота Ви представям информация за етапите, които трябва да бъдат изпълнени от момента на постигане на съгласие за включване в програмата , до започване на строителството. Допълнително посочвам, че програмата за енергийна ефективност се реализира изцяло от служители на Община Тервел и без външна експертна помощ, което означава, че посочените срокове са съобразени с обстоятелството, че санирането на жилищата не е единствена задача на тези служители, които се занимават с него.Въпреки това, с оглед на приоритета, който сме си поставили, а именно- да съдействаме на нашите съграждани за саниране на панелните блокове в Тервел, както и в случая с първите два блока, предвиждаме полагането на безвъзмезден извънреден труд от наша страна и посочваме следните максимално скъсени срокове за всеки от етапите на процеса:
Етап 1: Сключване на договор на сдружението на собствениците с Община Тервел - 7 дни ;
Етап 2: Сключване на договор за финансиране с Българска Банка за развитие - 20 дни;
Етап 3: Изработване на документация за обявяване на обществена поръчка за обследвания на сградата (енергийно и техническо) - 7 дни;
Етап 4: Обявяване на обществена поръчка за обследвания на сградата - 30 дни срок за подаване на оферти за участие (законово изискване);
Етап 5: Оценка на подадени оферти за обследвания и издаване на решение за избор на изпълнители - 30 дни (свързано със законови изисквания за минимални срокове при кореспонденция между комисия и участници)
Етап 6: Влизане на решение за избор на изпълнител в сила и сключване на договор - 30 дни (законово изискване), в случай че не започне обжалване на решението за избор на изпълнител;
Етап 7: Извършване на двете обследвания и предаване на документацията от тях на общината - 30 дни;
Етап 8: Съгласуване със собствениците на документацията от обследванията и изготвяне на окончателна документация от обследванията - 7 дни;
Етап 9: Изработване на техническа спецификация за инженеринг (проектиране и строителство) на сградата, в която спецификация се инкорпорират параметрите на двете извършени обследвания - 5 дни;
Етап 10: Изработване на документация за обявяване на обществена поръчка за инженеринг - 5 дни;
Етап 11: Обявяване на обществена поръчка за инженеринг- 30 дни срок за подаване на оферти за участие (законово изискване);
Етап 12: Оценка на оферти в обществена поръчка за инженеринг - 30 дни (свързано със законови изисквания за минимални срокове при кореспонденция между комисия и участници)
Етап 13: Влизане на решение за избор на изпълнител в сила и сключване на договор - 30 дни (законово изискване), в случай че не започне обжалване на решението за избор на изпълнител;
Етап 14: Изработване на технически проект и съгласуване със собственици - 30 дни;
Етап 15: Изготвяне на доклад за съответствие на проекта и съгласуване по ЗУТ (при необходимост) - 10 дни;
Етап 16: Разглеждане на проекта и издаване на разрешение за строеж - 7 дни;
Етап 17: Влизане в сила на разрешението за строеж и откриване на строителна площадка - 20 дни;
Етап 18: Изпълнение на строителството - 90 дни.

Допълнитено посочвам, че паралелно с описаните етапи се провеждат още две обществени поръчки и се сключват още два договора - за изготвяне на доклад за съответствие на проекта и строителен надзор и за инвеститорски контрол.За тях не предвиждаме допълнително време, тъй като при разумно планиране от страна на общината, те съвпадат по време с гореописаните етапи. Това постигнахме вече веднъж в случая с първите два блока, включени в програмата.Тези две поръчки обаче могат да доведат на удължаване на времето до започване на строителството, в случай че за тях започне обжалване на решението за избор на изпълнител.В гореописаните етапи не включвам и времето за работа на страните в строителството по приемане на изпълнението и отчитането му, тъй като това става паралелно със строителството и след приключването му и не води до удължаване на времето до започване на санирането.
През приключилата преди дни предизборна кампания, добрата ни практика със санирането на два блока в Тервел, с която имаме повод да се гордеем, тъй като сме една от първите общини в страната успели да извършат строителни дейности през 2015 година, бе използвана за манипулации на общественото мнение. Аз , от своя страна, ползвам възможността, за да информирам, че Община Тервел не получава и не се разпорежда със средства за санирането на блоковете. Сдружението на собствениците има своя банкова сметка, открита в изпълнение на изискванията на програмата, а всички фактури и платежни нареждания се подписват от управителя на съответното сдружение.Допълнително, строителните книжа се подписват и от техническо лице, упълномощено от сдружението, както и от областна управа.Общината извършва и координира всички дейности по програмата и е страна по сключените договори, без за това да получава средства.Не се изплащат и възнаграждения на служителите, ангажирани с програмата.

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: ИНЖ.ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

Публикувано на 09 Nov 2015
 ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ – гр. Шумен


Публикувано на 09 Nov 2015
 ДВАДЕСЕТ И ДВА ДИАМАНТА : НОВИ УСПЕХИ НА ТЕРВЕЛСКИТЕ БАЛЕРИНИ И МАЖОРЕТКИ

В края на месец октомври, след постигнатия успех на XIII Международен фестивал „Златен помпон“, момичетата и момчетата от балет Каприз, отново се завърнаха с най – голямата награда от международно състезание по линия на Световната мажоретна федерация. Мястото на успеха този път беше IX Международно и танцово състезание „Диамантен батон“, гр. Панчево, Р. Сърбия. В състезанието участие взеха 5 държави с над 70 хореографии, най – добрите, от които бяха отличени със специални награди.

Трудът и упорството, проявени през дългите репетиции, дадоха своя резултат- незабравими емоции и повод за гордост. Перфектното представяне на малките мажоретки от МС Каприз във възрастова група кадети бе приятната изненада на това състезание- те показаха, че са готови за голямата сцена и че напълно заслужено ще продължат да представят града ни по света.Именно те се удостоиха с наградата за най – добра хореография за танца „Зарчета“, който спечели и първо място в своята категория. Ивета Йорданова за втори път спечели специалната награда „Най – добра мажоретка“ и стана първа в категория соло помпон кадет. Състезанието бе открито по най – добрия начин от соловото изпълнение на Инна Росенова, която изпълни танца си безгрешно и уверено грабна първото място в категория соло батон джуниор. По същия начин се представи и Николета Ненова, която също категорично спечели първо място в категорията соло батон сеньор. В категориите дует батон джуниор (Инна Росенова и Анна – Мария Колева), малка група батон сеньор, малка група помпон кадет, малка група микс сеньор и дует помпон сеньор танците бяха отличени по същия начин. При трио помпон кадет (Ивета Йорданова, Станислава Михайлова и Жаклин Стоянова) и формация помпон сеньор момичетата бяха наградени с второ място, а в категория формация батон сеньор – отново с първо място.

Публикувано на 09 Nov 2015
 НОВИ УСПЕШНИ СТАРТОВЕ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА НАЧО ПЕТРОВ

На проведения на 3.10.2015 г. традиционен Шосеен пробег " Варна " от календара на БФЛА, при участието на 24 клуба от цялата страна, лекоатлетите на КЛА "АТЛЕТИК" завоюваха нови челни места в дисциплината Юноши младша възраст: Борис Митков зае шестата позиция, а Момчил Петков грабна златото.
На 10 октомври 2015 година в град Горна Оряховица се проведе Републиканския лекоатлетически крос – Мемориал „Димитър Велиславов“.
Във възрастовата група при юноши младша възраст, които пробягаха 1200 м., на първо място се класира представителя на Спортен лекоатлетически клуб „Атлетик“ гр. Тервел Момчил Младенов Петков. В същата възрастова група на осмо място се класира Борис Митков също от „Атлетик“ гр. Тервел.

При момичетата под 14 години, които се състезаваха на 600 м., представителката на „Атлетик“ гр. Тервел Петя Христова се класира на шесто място, а при момчетата под 14 години на същата дистанция, на шесто място се класира Борислав Радославов от гр. Тервел.
Класиралите се от първо до трето място бяха наградени с медали и парични награди, а до шесто място с пари.
Само седмица по- късно, на 16 октомври в гр. Дряново се проведе 46-ти национален шосеен лекоатлетически пробег „Колю Фичето“. В групата на родените през 2004/2005 година момчетата, които се състезаваха на 400 метра участваха 34 състезатели, включително и от гр. Ниш, Сърбия. Представителите на КЛА „Атлетик“ гр. Тервел се класираха както следва: Валери Митков на седмо място, Михаил Ивелинов – на осмо, а Никола Ганчев – на единадесето място. При момичетата, родени през 2002/2003 година, които пробягаха 400 метра, участваха също над 30 състезателки. Петя Христова от гр. Тервел зае 10-тата позиция. Родените през 1998/1999 юноши старша възраст се състезаваха на 2400 метра. На първо място се класира Момчил Петков от лекоатлетическия клуб в гр. Тервел. Отличилите се на челни позиции състезатели бяха наградени с медали и парични премии.
На следващия ден, 17 октомври, тервелските лекоатлети се включиха и в XXV-ти международен турнир по крос- кънтри „Луковитски моми“ в гр. Луковит. В групата на юноши младша възраст на 3000 метра отново Момчил Петков се класира на първо място. При момчетата, родени през 2004/2005 година, на 600- метровата дистанция Валери Митков се класира на 11-то място, а Михаил Ивелинов – на 13-то. Родените през 2002/2003 година момичета пробягаха разстоянието от 1000 метра. Представителката на КЛА „Атлетик“ Петя Христова зае 10-то място при надпревара имзежду 30 състезателки. Отново заелите челните 6 места бяха отличени с медал и парична награда.

Публикувано на 09 Nov 2015
 Съобщение от ВиК


Публикувано на 09 Nov 2015
 ПРИЗИВ

Учениците от VI „Б” клас на СОУ”Йордан Йовков” град Тервел,
под ръководството на г-жа Марияна Радева, провеждат благотворителна акция за събиране на дрехи, пакетирани храни
/без макарони, спагети и ориз/ и перилни препарати за 28- годишната учителка Марияна Пенчева от град Велико Търново, която отглежда сама 9 деца от сиропиталището в село Гостилица.
До 6.11.2015 год. събираме само дрехи – спортни екипи, маратонки от 36 до 41 номер, раници и др.;
До 13.11.2015 год. събираме пакетирани храни;
До 20.11.2015 год. събираме перилни препарати;

МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ НИ!


За да е по-хубав светът, добрини трябва да се правят!
И не забравяйте, че всяко дете заслужава щастливо детство
и по-добро бъдеще!
АКО РЕШИТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ, ПОТЪРСЕТЕ Г-ЖА МАРИЯНА РАДЕВА.
Продуктите се събират в стаята на домакина на училището.
От VI”Б” клас и г-жа Марияна Радева


Публикувано на 05 Nov 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>