ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПЪРВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ ЗА НОВИЯ МАНДАТ

На 12.12.2015г. (събота) от 10:30 часа се проведе първото редовно заседание на новоизбрания общински съвет за мандат 2015-2019г.
Преди общинските съветници да започнат своята работа по дневния ред, клетва положи новоизбрания общински съветник от БСП – г-жа Стефка Костадинова. Тя заема мястото на Калоян Тодоров, чийто пълномощия са прекратени на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА (подаване на оставка до председателя на ОИК). Калоян Тодоров бе председател на Общински Съвет Тервел в мандат 2011-2015 г. В настоящия мандат той ще извършва юридически услуги за Община Тервел.
Общинският съвет трябваше да разгледа 31 предложения.Една част от тях касаеха работата на местния парламент, а друга – текущи ангажименти на общинска администрация.

Публикувано на 15 Dec 2015
 СВЕЖО И КРАСИВО С ОБЩИ УСИЛИЯ

По инициатива на директорката на ЦДГ с. Зърнево, с подкрепата на целия колектив, бе взето решение за освежаване оградата на детското заведения. За целта, екипът от педагози и обслужващ персонал, набра необходимите средства от хора и фирми от селото. На поканата се отзоваваха Заид Керим, Макбуле Феим, Незиха Иса, Джавит Фетиев и ЕТ "Джими " - Джемил Ахмед. За помощ помолихме и родители. И така целия колектив на ЦДГ с.Зърнево, родители и ученици от основното училище, освежихме оградата на ДГ и парапетите пред входа. Частично се боядиса и вътрешни помещения в сградата. Благодарим на всички, които се включиха в нашата инициатива и ще се радваме, ако занапред има още добри хора да помагат на ЦДГ с.Зърнево.
Пенка Райчева, директор на ЦДГ с. Зърнево


Публикувано на 15 Dec 2015
 В А Ж Н О ! ! !

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ТЕРВЕЛ ИНФОРМИРА...


Всички семейства с вече отпуснати месечни семейни помощи през 2015 г., няма да бъдат задължени да подават нови заявления - декларации през януари 2016 г.
Дирекция „Социално подпомагане" Тервел, служебно ще актуализира размерите на месечните семейни помощи, отпуснати след 1 февруари 2015 г., в съответствие с определените общи размери на помощите за семействата с различен брой деца.
Дирекция „Социално подпомагане" Тервел, служебно ще удължи срока на отпуснатите след 1 февруари 2015 г. помощи до достигане на общ срок за получаване на помощта от 12 месеца. Това означава, че ако на семейството помощта е отпусната от м. април 2015 г., то ще продължи да я получава до м. април 2016 г., т.е. общо 12 месеца.

Семейства с отпуснати месечни семейни помощи в периода 1 март 2015 г. - 28 юли 2015 г. (преди промените в ЗСПД)


Семействата с отпуснати месечни семейни помощи в периода 1 март 2015 г. до 28 юли 2015 г. по график,писмено ще уведомяват съответната дирекция „Социално подпомагане" за следното:
- настъпили промени в условията за получаване на помощта, съгласно въведеното от 28 юли 2015 г. задължение за това в Закона;
- спазването на условието семейството да живее постоянно в страната;
- съответствието с една от трите дефиниции за „семейство", съгласно Закона за семейни помощи за деца - „семейство на родители със сключен граждански брак", „семейство на съжителстващи родители, без сключен граждански брак" и „семейство на родител, който отглежда сам децата си".

Публикувано на 15 Dec 2015
 ОТНОВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ХИВ/СПИН СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА


През 1988 г. Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба с ХИВ/ СПИН. През последните 27 години този ден се утвърждава като един от най-успешните възпоменателни дни в световната история. Понастоящем той е признат от и се отбелязва в над 190 държави по света.
Международният символ на борбата с ХИВ/СПИН е червената панделка. Тя е израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. Червеният цвят е символ на любовта, съпричастността към заразените, болката към жертвите на болестта, както и предупреждение- да не се подхожда лекомислено, да не се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето съвремие.
По този повод на 30 ноември в СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел се проведе семинар с учениците от девети клас. Със собствена мултимедийна презентация по темата се представи деветокласничката Маринела Костадинова, а всички останали ученици попълваха тестове, задаваха въпроси, на които отговориха П. Стратиева- обществен възпитател към МКБППМН, Н. Кирова- преподавател по биология, Д. Иванова- педагогически съветник.
Представители на Ученическия съвет при СОУ „Й.Йовков” изготвиха червени панделки- символи на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН. На първи декември деветокласници посрещнаха своите учители и съученици на входа с червени лентички, които бяха окичени върху реверите им, а също и с информационни материали и консумативи. По-късно под ръководството на Виолета Димитрова- директор на ОДК „Малкият принц”, деветокласниците посетиха общинските служители, както и някои заведения в града, където се събират млади хора.
В кампанията за отбелязване на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН се включиха и ученици от ХIIа клас при ПГТО „Д. Михайлов”. Те закачиха плакат в центъра на града и подариха на граждани консумативи и информационни материали по темата „ХИВ/СПИН”.

Публикувано на 15 Dec 2015
 ГРЕЙНА ЕЛХАТА И В ТЕРВЕЛ

На седми декември бе запалена и коледната елха на Община Тервел. Тя е естествено, посадено в алпинеума пред сградата на общината коледно дърво, което достигна височина 2 метра. Посято е през 2003-та година. Дръвчето, оградено от светещи елени, снежковци, свещи и пингвинчета бе запалено от най-малките участници на ДФТА „Калинка Вълчева”, Балет „Каприз”, Вокална студия „Тервел” и Школа по приложни и изобразителни изкуства при ОДК. Празничен поздрав към гостите отправиха малките певци от Вокална студия Тервел и Зам. Кмета Дияна Илиева. Най-чаканата от малчуганите част от празника бе зарята, с която приключи запалването на коледната елха.Това събитие поставя началото празничен афиш, който включва още седем прояви – коледни концерти, общински преглед на коледарските групи в общината, изложби, благослов на коледарски групи и др.


Публикувано на 08 Dec 2015
 OБЯВА


Публикувано на 04 Dec 2015
 ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА 2016 ГОДИНА

През 2016 година Община Тервел ще има бюджет от 9 327 х. лв. Сумата не се отличава от тази за предходната 2015 година, когато бюджетната рамка е била ограничена в сума от 9 000 лв. Не се планират увеличения на данъците и таксите, които плащат гражданите и бизнеса.Местните приходи се планират на същите равнища като тези през 2015 г. Общината планира да получи 2 030 х. лв. от данъци, такси,наеми и продажби на ненужни за нея активи. Сумата е с 21 х.лв. по-малка от планираната от този тип дейност през 2015 г.Разчетите сочат, така както и в предходни години незначителни по обем приходи от продажба на общинска собственост - 136 х.лв., които са с 30 х.лв. повече от планираната сума за 2015 г.Въпреки, че приходната част на бюджета, предназначена за местни дейности няма да се промени, общината прави разчетите си при съблюдаване на две особености на политиката си през 2016 г.:


И през 2016 трябва да се отделят средства за озеленяване


Публикувано на 30 Nov 2015
 ПРАЗНИЧНИЯТ КОЛЕДЕН АФИШ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Краят на ноември е и вече всички сме обхванати от особено настроение. Малчуганите са в трепетно очакване на Дядо Коледа и подаръците, които е подготвил за тях, а порасналите вече майки, татковци, баби и дядовци се надяват Новата година да им донесе здраве и сполука в семейството.
И тази година Община Тервел, Читалище „Д. Дончев-Доктора-1893“ и ОДК „Малкият принц“ ще допълнят коледната атмосфера в града с поредица от празнични прояви.
На 7 декември от 17,00 часа най-малките участници в ДФТА „Калинка Вълчева“, Балет „Каприз“, школите по изобразително и приложни изкуства, както и малките певци от Вокална студия Тервел ще запалят светлините на коледната елха пред общината.
От 11 до 23 декември всички тервелчани и гости на града ще могат да се насладят на сръчните и талантливи ръце на децата – участници в Школата за изобразително и приложно изкуство с ръководител Виолета Янкова и Школата по приложна керамика с ръководител Цанка Жечкова в изложба – базар, която ще бъде разположена във фоайето на втория етаж на общинска администрация. Още една Коледна изложба – тази на домуващите в ДСХ „Радост“ в с. Полковник Савово ще можем да видим във фоайето на Читалище „Д. Дончев – Доктора“ от 17 до 22 декември.
Своя зодиакален празник ще отбележат Стрелците на Коледен зодиак, който ОДК „Малкият принц“ организира на 15 декември от 15,00 часа в Кафе- бар „Театъра“.
През погледа на ангел ще видим Коледа в спектакъла, подготвен от Балет „Каприз“ с треньорски екип Живка Ненова, Виктория Тошкова и Габриела Росенова и Вокална студия Тервел под ръководството на Живко Колев.
На 18 декември от 15.00 часа в зрителната зала на читалището коледарските групи от общината ще изпълнят своите песни и наричания за берекет и сполука в общински преглед на коледарските групи.
Самодейните състави при читалището - ДФТА „Калинка Вълчева“ с гл. худ. ръководител Нели Денева и ръководители Елена Енчева и Иван Любенов, мъжката певческа група и танцово-певческа група „Добруджанска огърлица“ с ръководител Радка Адамова ще ни разкажат „Коледна приказка’ на 22 декември от 18,00 часа отново в зрителната зала на читалището.
По традиция, на 24 декември от 17,30 часа в Храм „Св. Георги Победоносец“ отец Вълчо Петров ще отправи към коледарите празничен благослов, който момчетата ще пренесат в домовете на хората, които ще посетят.
Малко след настъпването на Новата 2016 г., в 00,30 часа на площада пред Общината, Кметът Живко Георгиев ще вдигне наздравица и ще отправи своя поздрав към тервелчани, след което ще поведе и първото Новогодишно хоро.

Публикувано на 30 Nov 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>