Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ВНАСЯМЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

Изготвен е проектът за бюджет на Община Тервел за 2014 година. Като обща рамка той не се отличава от миналогодишния. За 2014 година Общината планира само 232 х. лв. повече в сравнение с 2013 година.Общият бюджет е в размер на 9 180 616 лв. Разчетите на общината се правят при запазване на досегашния брой работещи в звената на бюджетна издръжка.

Публикувано на 24 Jan 2014
 ОБЯВА

На 21 януари 2014 г. от 15.00 часа в залата на общински съвет ще се проведе

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На

- Проекта за бюджет на община Тервел за 2014 година на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси;

- Отчет за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ за 2013 г;

- Отчет за изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2013 г. и проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2014 г.

Поканват се гражданите на общината, ръководителите на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, синдикати, представители на неправителствени организации, медии, общински съветници, кметове и кметски наместници да вземат участие в обсъждането.

За постъпилите предложения и становища и за направените по време на публичното обсъждане, ще се съставят протоколи, които ще бъдат предоставени на заседанието на общински съвет град Тервел.

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ за 2013 г.

2. Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане имоти общинска собственост за 2013 г.

3. Проект за бюджет за 2014г.

4. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2014 г.


Инж. Живко Георгиев /п/
Кмет на община Тервел

Публикувано на 13 Jan 2014
 ОБЯВА


Публикувано на 18 Dec 2013
 ГОДИШНА РАВНОСМЕТКА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През 2013 година Община Тервел е обявила в публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки общо четиридесет и пет поръчки, като седем от тях са т.нар. ‘Публични покани”, т.е поръчки, които се възлагат по по-лек за участници и община ред, тъй като имат по-ниски стойности. Тридесет от поръчките са за дейности финансирани с европейски средства, т.е. след спечелени проекти, а останалите петнадесет са за разходи, които се финансират със собствени бюджетни средства на общината.

Публикувано на 18 Dec 2013
 ВНАСЯМЕ НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 16 декември Общината ще внесе в Държавен Фонд "Земеделие" последния за годината проект.Той е по мярка 321 на Програма за развитие на селските райони и цели изграждане на т.нар. малка инфраструктура за управление на животински отпадъци.

Публикувано на 13 Dec 2013
 СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 11 Dec 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 10 Dec 2013
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НА НИКУЛДЕН КМЕТЪТ НА ТЕРВЕЛ ПОДПИСА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯ ПОРЕДЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАН С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА

Инвестицията е на стойност 4 845 766,41 лв. без ДДС и ще бъде финансирана по Програма за развитие на селските райони.Проектът бе внесен за оценка на девети септември тази година и включва следните дейности: Рехабилитация на четири участъка от общинската пътна мрежа, в т.ч. пътя от разклона на с. Божан до входа на с.Поп Груево, пътя от края на с.Нова Камена до разклона за селата Кладенци,Градница и Главанци, участъка Полк.Савово – Бонево и този от края на с.Полк.Савово до разклона на пътя за Нова Камена през Войниково.

Публикувано на 10 Dec 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 По-стари >>