НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ,СОНДАЖИ,ГЕРАНИ И ДР. ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


    Община Тервел напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани и др., на територията на общината, че в срок до 28 ноември 2022 г. е необходимо да подадат заявления в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите.

    Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември, не могат да бъдат използвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност.

    Заявлението за регистрация на кладенец, за задоволяване на собствените потребности, може да се подаде чрез деловодството на Oбщина Тервел или чрез ...

Публикувано на 31 Oct 2022
 ОБЩИНА КАНДИДАТСТВА ПРЕД ФОНД “СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ С ПРОЕКТ ЗА АВТОМОБИЛ ЗА ПАТРОНАЖА В ТЕРВЕЛ

На 20 октомври тази година Община Тервел внесе във Фонд „Социална закрила“ към МТСП проект за доставка на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна от Домашен социален патронаж в гр.Тервел. Проектът е на стойност 40 200,00 лв. с ДДС. Техническите характеристики на автомобила, за който се кандидатства са: обем на товарната зона минимум 3 куб.м., вид гориво – дизел, места 1+1, покритие на товарната зона , позволяващо почистване и дезинфекциране. Автомобилът ще се ползва за разнос на храна на лицата, които ползват домашен социален патронаж в гр.Тервел и включените в проект „Топъл обяд“.
Община Тервел участва с проекти във всички целеви програми на Фонд „Социална закрила“ през последните повече от 10 години. Фондът е бил донор на няколко проекта на общината – проект „Обществена трапезария“ за няколко поредни години, проект за доставка на професионално кухненско оборудване за домашния патронаж в Тервел – през 2018 г . и за допълване на оборудването - през настоящата 2022 г. Към момента всички единици оборудване в ДСП Тервел са подменени с нови. Също с финансовата подкрепа на Фонда бе направен нов покрив с метални ферми и покритие от керемиди над основния корпус на сградата на Дома за стари хора през 2020 г. С друг проект от фонда през 2019 г. пък бе финансирано първото издание на фестивала „Златна възраст“ , който се организира всяка година от екипа и домуващите в дома в с.Полк. Савово.

Публикувано на 27 Oct 2022
 ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ „ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“

Държавен Фонд „Земеделие“ одобри внесен от Община Тервел през 2021 г. проект за основен ремонт на улица „Четвърта“ в с.Каблешково“. Общината е уведомена за това с писмо от 25.10.2022 г. Предстои подписване на договор за изпълнение. Стойността на одобрения проект е 69 880,98 лв. с ДДС.
Все още в процес на оценка е общински проект, който е за основен ремонт на участъци от улици „Втора“ и „Шеста“ в с.Безмер и на улица „Първа“ в с.Попгруево. Този проект е внесен също през 2021 г. и е по стратегията на МИГ „Тервел-Крушари“.Неговата стойност е 295 000 лв. с ДДС. В процес на оценка е и трети проект на общината по стратегията на МИГ – за доставка на креватчета за детските градини в селата. Той е на стойност 59 740 лв. с ДДС. Очаква се оценката на двата проекта да приключи до края на тази година, каквато е и официалната информация от Министерство на земеделието, обявена пред форума на местните власти, проведен в началото на тази седмица.

Публикувано на 27 Oct 2022
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЪЗЛАГА ПРОЕКТИРАНЕ ЗА СГРАДАТА НА КОМИТЕТА В ТЕРВЕЛ

На 19.10.2022 г. е обявена обществена поръчка за преустройство на сградата на бившия комитет в гр.Тервел. Проектът трябва да предложи техническо решение за превръщане на разрушаващата се сграда в комплекс с общински жилища, малка обществена трапезария и също малък кризисен център. Желаещите да участват в поръчката проектантски екипи могат да подават оферти до 9.11.2022 г. по електронен път. Офертите ще бъдат отворени на 10.11.2022 г. , също в електронна среда. Сградата се саморазрушаваше в продължение на десетилетия и се превърна в опасност за гражданите на общината. Последното й ползване е било като училище – в периода от 1993 до 1998 година. Предоставена е в собственост на Община Тервел през миналата година , след като през 2018 г. общината инициира процедура да я получи от държавата, за да потърси решение за станалата опасна сграда.

Публикувано на 27 Oct 2022
 ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА СКЕЙТБОРД ПЛОЩАДКА В ТЕРВЕЛ


Предвижда се съоражението да бъде изградено в парка на ул.“Черно море“ – в дясно от улицата ( дясно при посока към ул.“Стара Планина“) . Проектното решение предвижда проектът да бъде изпълнен на два етапа. Първият етап има прогнозна стойност 146 000 лв. с ДДС при актуални към момента цени и включва: изграждане на съоражение за начинаещи с площ от 356 кв.м. и алея за достъп.Представлява стоманобетонна площадка с три заоблени към дъното стени с височина 111 см., представляващи рампи за засилване с наклон 27 %, бордове и профили за трикове на основа слайд и грайнд. Настилката се изпълнява от шлайфан армиран бетон с повърхностен импегнатор, добавка от полипропиленови фибри и епоксиден оцветен финишен слой. Достъпът ще се осигурява по алея, предвидена е и бетонова чешма, както и соларни осветители.Ще има и бетонни кошчета и пейки.
Вторият етап предвижда изграждане на съоражение за напреднали с площ 313 кв.м.
Общината ще продължи работата си по издаване на разрешение за строеж на проекта и ще търси финансиране , за да изгради първия етап на площадката за скейборд ( в ляво на приложената цветна схема).
Предложението за изграждане на скейтборд площадка бе направено от млади хора и майки на деца от град Тервел. Общинското ръководство откликна на молбата, предложението бе подкрепено и от общинските съветници.


Публикувано на 26 Oct 2022
 ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА САНИРАНЕТО НА БЛОКОВЕТЕ

Община Тервел , в рамките на предпроектни проучвания относно енергоефективни мерки на многофамилните сгради, които през 2016 г. регистрираха сдружения възложи предварителна оценка на евентуалните проекти на сградите в контекста на обявените за публично обсъждане документи за кандидатстване по новата програма. Оценката е ориентировъчна, в никакъв случай не бива да се приема за окончателна и се базира на външен оглед на сградите, данни от кадастъра , от документите на вече регистрираните сдружения и при осредняване на изходни данни относно енергийното потребление на сградите и ефекта от пакета от енергоспестяващи мерки, които могат да бъдат изпълнени.
Максималната оценка, която хипотетично може да бъде получена за внесен проект на многофамилна жилищна сграда по програмата (независимо от кое населено място) е 140 точки. Минималната оценка, под която проектите няма да бъдат разглеждани , т.е. недопустими са за финансиране е 72 точки. За блоковете в Тервел нещата стоят по следния начин:
1. Комплекс от сградите Албена, Боряна, Ралица и Гергана (ако имат възможност и успеят да кандидатстват заедно) – 120 точки;
2. Комплекс от сградите Урожай и Строител (ако имат възможност и успеят да кандидатстват заедно) – 110 точки;
3. Металик, Химик, Калина, Вапцаров , Зорница, Пролет, Съгласие, Теменуга – 105 точки;
4. Зора – 95 точки;
5. Кубрат – 75 точки.

Публикувано на 26 Oct 2022
 НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


  Както вече бяхте уведомени на информационна среща , проведена на 17.10.2022 г. , на етап „публично обсъждане“ са указанията за кандидатстване по програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която е част от Плана за възстановяване и устойчивост. Съгласно тези документи, техническото и енергийното обследване на сградите са изцяло ангажимент на сдруженията на собствениците. Без тези две обследвания общината не може да подаде проект за кандидатстване от името на сдружението. По време на срещата Ви уведомихме, че ще Ви предоставим информация за публични регистри на лица, които имат правоспособността да извършват двете обследвания, за да бъдете свободни във Вашия избор:

1.За техническо обследване и технически паспорт (обръщаме Ви внимание, че в обхвата на това обследване следва да възложите и архитектурно заснемане на сградата): Имате два варианта:

    1.1.Сайт на ДНСК, Регистър на лицата, извършващи дейността на консултанти съгласно чл.167, ал.2 от ЗУТ.Там са вписани лицата, сред които можете да избирате;

   1.2.Проектантски екип, който се ангажира да изпълни тази услуга (няма публичен регистър), изборът е свободен;

2. За енергийното обследване: Сайт на Агенция за устойчиво енергийно развитие, раздел „Регистри“, „Вписани фирми в регистъра по чл.44, ал.1“

    Вашите отношения с фирмите, които изберете не се регулират по никакъв начин от общината, но договорите и фактурите, които приемате от тях следва да бъдат представени в общината, заедно с двете обследвания. В случай, че проектът на Вашето сдружение бъде одобрен , включените в неговия бюджет разходи за двете обследвания подлежат на възстановяване в полза на сдружението.

    Както вече бяхте уведомени, с указанията за кандидатстване на етап „публично обсъждане“ можете да се запознаете чрез достъп до сайта ИСУН 2020, раздел „Пълен списък на актуалните процедури за публично обсъждане“, процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“. В указанията са разписани и критериите, по които финансиращият орган ще извърши оценката на проектите на сдруженията- с брой точки по отделните показатели, по които се образува общата оценка на проекта.

    Община Тервел днес внесе заявление в Енерго Про АД Добрич с искане за указания във връзка с получаването на данните, които трябва да се предоставят за всяка сграда, която планира участие в процедурата. Информацията от енергийното дружество ще е нужна на сдруженията като част от изходните данни за енергийното обследване. Ще Ви уведомим допълнително за изискванията на оператора. Препоръчваме Ви да започнете да описвате клиентските номера на всеки електромер в жилищните и общите части на сградите, тъй като тази информация ще Ви бъде нужна.

    По отношение на данните от ВиК оператора: ще са необходими данните за консумирана вода от общия водомер на сградата за периода от м.юни 2019 г. до м. юни 2022 г. - за всеки месец от този период.
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Публикувано на 25 Oct 2022
 Топъл обядОт четвъртък Община Тервел отваря процедурата за прием на заявления - декларации за включване в проект „Топъл обяд“

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“


О Б Я В А      Община Тервел уведомява всички заинтересовани лица, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в проект „Топъл обяд“ на територията на Община Тервел. Проектът се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

      Заявленията - декларации ще се приемат в работно време /от 8:00 до 17:00 часа/ в сградата на Община Тервел, етаж 1, кабинет 103, от 20.10.22 г. до 30.11.22 г. /вкл./, като лицата кандидат-потребители по проекта ще бъдат одобрени от ДСП - гр. Тервел до запълване на бройката от 200 потребители.

      Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:


      1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
      2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
      3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
      4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
      5. скитащи и бездомни лица.

      Кандидатите следва да подадат следните документи:

      1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);
      2.Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.


      *За улеснение на всички кандидат - потребители, необходимите документи могат да се получат от кметствата на населените места на територията на община Тервел или могат да бъдат изтеглени от сайта на общината – www.tervel.bg.

      Телефон за информация: 05751/24-28 – Десислава Петрова .

Файлове

Приложение 1 Заявление декларация.doc

Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.doc


Публикувано на 19 Oct 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>