ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПЪРВАТА СТЪПКА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМНАТА СГРАДА В ЦЕНТЪРА Е ФАКТ

Община Тервел от десетилетие се опитва да разреши проблема с рушащата се сграда в центъра на град Тервел. Главните пречки, които препятстват достигането до успешен край са три - основната е , че сградата не е собственост на Общината , а на държавата , втората е нейната голяма площ , а третата - сградата има незавършени корпуси. Всичко това я превръща в невъзможна инвестиция за Общината. След многократни срещи и няколко преписки до собственика на сградата - Министерство на правосъдието, стигнахме до явна невъзможност да се отделят средства в държавния бюджет за инвестиция в сградата и изпълнение на първоначалния замисъл , а именно след съответни преустройства и довършване на строежа тя да стане комплекс на местната съдебна власт , т.е. под покрива й да намерят своето място Районният съд, Районната прокуратура, Агенцията по вписванията и Пробационната служба. Последваха опити за осигуряване на средства за обезопасяване на сградата с цел ограничаване на достъпа до вътрешността й, а така също и предпазване от падащи късове от външна облицовка и зидария. Община Тервел предприе опит да спечели за идеята за обезопасяване на фасадите по естетичен начин представители на бизнеса в региона. Отзоваха се от БТК ЕАД. Те дариха на Община Тервел фасадно пано, покриващо цялата площ на челната фасада на сградата.Поеха и ангажимент да поддържат паното през следващите две години.Цялата преписка за работата на кметския екип по случая бе предоставена на Общински съвет Тервел за одобряване на действията по обезопасяването и бе взето положително решение. Продължаваме работата си, за да намерим удачни варианти за обезопасяване и на другите фасади на опасната сграда

Публикувано на 17 Aug 2015
 КАКВО НЕ СМЕ ВИ РАЗКАЗАЛИ ОТ "НАШЕ ЛЯТО 2015?"

То продължава както със създадените през 2015-та летни школи, така и с традиционните си и провеждани от началото на програмата през 2004-та занимания за малки и големи деца от Тервел и гости на града за ваканцията.Ето и по-интересното от програмата:

Публикувано на 17 Aug 2015
 ВИЗИЯ ЗА ФАСАДАТА. НА ЕКРАНА НА ТАБЛЕТА Е НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА НА ОБЩИНАТА


Публикувано на 17 Aug 2015
 КАК ДА ПОДРЕДИМ МАСАТА


Публикувано на 17 Aug 2015
 Александър срещу АлександърПубликувано на 17 Aug 2015
 Протокол за извършена проверка за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от ЗГР за извършените в Община Тервел адресни регистрации или промяна на адрес в периода 1 юли 2014г. - 30 април 2015г. по населени местаПубликувано на 14 Aug 2015
 Уведомление

ЕТ „Еделвайс 1983- Сибел Исмаил“ обявява инвестиционно намерение за изграждане на къща за гости със заведение за хранене в собствения си УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Безмер, община Тервел.
Становища се приемат писмено в Община Тервел и РИОСВ Варна.

Подател: ЕТ „Еделвайс 1983-Сибел Исмаил“

Публикувано на 10 Aug 2015
 О Б Я В А


Публикувано на 06 Aug 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 По-стари >>