Община Тервел обявява конкурс на тема „Да помним героите на Добруджа”

По случай 100- годишнината от Първата световна война и боевете в Добруджа на Трета българска армия – 2 – 7 септември 1916 г., Община Тервел организира конкурс на тема – „Да помним героите на Добруджа”. В развоя на събитията участие взема ²²² – та българска армия, която допринася за освобождението на Южна Добруджа. Пряк участник във военните действия е Първа конна дивизия под командването на ген. Иван Колев.Военните части са дислоцирани именно в Тервел - от 31.08. до 06.09. 1916 г
I. ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Целта на конкурса е да мотивира децата и младежите от общината да се запознаят с фактите, свързани с военните действия в Добруджа и по територията на цялата община Тервел; да научат повече за командирите, героите и военните части, участвали в битките за Тервел на 02-03 септември и при Кочмар- Карапелит на 06 септември 1916 г. От участниците се очаква да използват средствата на изобразителните и приложни изкуства, на мерената реч, публицистичния стил и свободния текстов изказ, както и новите компютърни технологии, за да формулират своето произведение.
II. УЧАСТНИЦИ:
Участието в конкурса е индивидуално и/или групово.
Участниците са разпределени във възрастови групи.
До участие се допускат деца и ученици от ЦДГ и училища, школи по изкуствата при ОДК, читалища, студенти, граждани.

Публикувано на 14 Mar 2016
 ДА ПОМНИМ:ИЗ ДОКЛАДА НА ГЕНЕРАЛ ИВАН КОЛЕВ СЛЕД БИТКАТА ПРИ С.КОЧМАР

….„И днес кавалеристите, артилеристите и придадените пехотни роти от 1-а конна дивизия се помъчиха да оправдаят надеждите, които Царят и главнокомандуващият възлагат на тях. След шестчасов бой в околността на Кочмар срещу колона, идеща от Кара Пелит, съставена от четири батальона с артилерия и конница, Дивизията успя не само да спре настъплението към Курт Бунар, но и да я отхвърли назад. С един смел обход, Дивизията откъсна авангарда от един и половина батальона от главните сили, като принуди последните да отстъпят бързо, под прикритието на артилерията си, а авагардът, изолиран напълно унищожи. Полето е осеяно с оръжие и ромънски трупове. Досега са известни около 700 пленени с 9 офицера, от които един майор, и около 600 изсечени, между които 4 офицера. Нашите загуби още не са известни, но, сравнително са малко.След днешния успех вярата в пълната победа над врага става още по-голяма у кавалеристите, и те са готови за още по-рисковани, по-сигурно бляскави действия. Дивизията нощува в Курт Бунар и околните села."

Публикувано на 14 Mar 2016
 ПРОШКАТА - ЗА ЕДИН ДРЕВЕН ОБИЧАЙ НА БЪЛГАРИТЕ ДНЕС

Сирни заговезни - денят за прошка, Кукеровден - обичай за гонене на злото - какво е общото между тези преплетени между източното православие и езическите ни корени обичаи ? Обичаи, които все по-ревностно спазваме, но дали ги осмисляме в тяхната дълбочина? Отново е денят, в който стриктно следим дали слагаме на масата яйца, сирене, баница, радваме децата с "хамкане" с парченца млечна халва и яйца.Какво обаче стои зад тези няколко часа на трапезата сред близки и роднини? Дали можем и дали ще можем да се повлияем от древната мъдрост на тези първи пролетни празници и обичаи? Дали ще си помогнем сами чрез пролетното прочистване на телата и душите си ? Телата - чрез следващия Сирни заговезни пост, а душите - чрез искрената и осмислена "Прошка".Обръщане на гръб на злото - чрез очистителната страховитост на големите и шумни кукери.Странни податки от незапомнени времена, вървели в хилядолетията през езичеството, християнството и стигнали до нас.Без да си пречат, допълвайки се взаимно, за да ни поучат и подтикнат да живеем за колкото се може повече добро.

Публикувано на 14 Mar 2016
 СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 16 МАРТ 2016 ГОДИНА

Второто за годината заседание на Общинския съвет ще се проведе за разглеждане на следните материали: Програма за управление на Община Тервел за настоящия мандат, приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017 - 2019 година, Отчет за дейността на РПУ Тервел за 2015 година, Отчет за работата през 2015 година на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, приемане на План за противодействие на тероризма в Община Тервел, определяне на представител на общината в МИГ Тервел-Крушари, удължаване на срока за погасяване на кредит, ползван от Общината за претоварната станция в Тервел, учредяване на право на ползване на терен от общинския поземлен фонд за разполагане на постоянен пчелин, изменение на ПУП за подземна оптична мрежа в няколко села.Ще бъде разгледан и анализ за потребностите от социални услуги на територията на Община Тервел , който е изготвен с оглед необходимостта от планиране на социални услуги с времеви хоризонт до 2020 година.

Публикувано на 14 Mar 2016
 НЕПРИЯТНА НОВИНА ОТ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА

В края на миналата седмица регионалните и националните медии разпространиха новина, касаеща най-голямото училище в Община Тервел - СОУ "Йордан Йовков".С незначителни различия , информацията, която бе съобщена от медиите е следната: На 9 март т.г. са проведени оперативно - издирвателни мероприятия , претърсване и изземване на документи в служебни помещение на СОУ "Йордан Йовков" в гр.Тервел. Действията са извършени от служители в Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при Областна дирекция на МВР гр.Добрич.Задържана е директорката на училището Галина Вълчева. Съобщено е, че задържането е за издаване на неистински документи - дипломи за основно образование и дубликати на дипломи.В информацията се казва, че работата по случая продължава в условията на досъдебно производство.
Ръководството на Община Тервел се обърна към Регионален инспекторат по образованието в гр.Добрич (в качеството му на орган който има задължението да инспектира образователно-възпитателния процес и да осъществява организационно-методическа дейност по отношение на общинските училища във всички общини на областта) с искане да бъде извършена проверка на работата на СОУ "Йордан Йовков" в гр.Тервел.
Поради особената важност на въпроса за хората, които живеят в гр.Тервел и селата, от страниците на общинския вестник и от електронната страница на Община Тервел, секция "Новини" ще може да бъде получена информация за резултата от извършените от Регионалния инспекторат по образованието и органите на реда действия и по точно за онази част от тях, за които по надлежния ред е уведомена Община Тервел.

Публикувано на 14 Mar 2016
 ДАРЕНИЕ ЗА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Бъркли банк ъф Ингланд и семейство Кристин и Алън ди Тейт от Великобритания, чрез своя представител в България Жеко Георгиев, през миналата и тази година прави дарение за най- малките ученици от СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел и основните училища в Безмер и Нова Камена. Дарението съдържа 8 оригинални футболни топки, заедно с помпите за тях, химикали и много лакомства и шоколади (над 100). По тяхна инициатива на 26 март в СОУ ще се проведе ден на английския език, на който се очаква да присъстват 14 представители от Великобритания.

Публикувано на 10 Mar 2016
 ОБЯВА


Публикувано на 08 Mar 2016
 В УНИСОН С МАРТЕНСКОТО НАСТРОЕНИЕ : ТРИ ДАМИ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОДГОТВИХА ПРОЕКТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2016”

С общо три проектни предложения участва Община Тервел в националната кампания на ПУДООС (Министерство на околната среда и водите) за подкрепа на малки проекти за опазване и облагородяване на зелени площи в общината.Те са подготвени от три дами: София Нанева-Кмет на с.Каблешково, Маринела Лазарова –кмет на с.Нова Камена и Капка Христова – Директор на Обединение от детски градини в Община Тервел.Проектните дейности са насочени към : За с.Каблешково – почистване на обрасъл с храсти терен в близост до кметството, в който след привеждането му в добър вид отново със средства по проекта да се постави парково обзавеждане и съоръжение за игра на деца, след което да се направи озеленяване.В почистването на мястото ще участват с доброволен труд жители на селото.За с.Нова Камена се кандидатства за стария парк, който с доброволен труд ще почистят над тридесет самодейци, участници в читалищните групи.Предвидено е възстановяване на цветна леха около оградата на парка, както и поставяне на съоръжения за игра и спорт, пейки и кошчета.Детската градина в с.Коларци пък ще се сдобие в няколко детски катерушки за игра на малчуганите.Отново чрез проектните дейности ще бъдат закупени материали и ще се проведе поредица от тематични занятия с децата – разбира се с акцент върху тяхното екологично възпитание. Общата стойност на трите проекта е 25 000 лв. с ДДС.
През последните години няколко кметства в Общината, детски градини, училища , както и Община Тервел в качеството й на кметство за гр.Тервел се възползваха от програмата на ПУДООС.Бяха оборудвани няколко места за игра на деца и спорт в селата, а в Тервел се възстанови и разшири площадка за отдих в квартал „Изгрев”.

Публикувано на 08 Mar 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 По-стари >>