ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

*На 22 август Община Тервел обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детските, учебните и социалните звена в общината за период от една календарна година.Поръчката съдържа иновативен елемент – приложена е разпоредба на новия закон за обществените поръчки, според която две от обособените позиции в поръчката се възлагат директно на фирми от гр.Тервел – на „Джамбо-Л“ ЕООД – доставка на студено пресовани плодови сокове, произведени от плодове, отгледани в соствената овощна градина на фирмата и на „АИК“ ЕООД гр.Тервел - подправки и други сродни на тях .Директното възлагане стана възможно чрез прилагане на иновативни механизми от Закона за обществените поръчки от страна на Община Тервел.Това е една от формите за осигуряване на устойчивост на проекти, получили финансиране чрез местната инциативна група. Двете дружества, които ще доставят продукти на общината имаха проекти по Стратегията за местно развитие на МИГ през изтеклия планов период.

Публикувано на 23 Aug 2016
 НАСТОЯТЕЛСТВОТО ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР ДОНЧЕВ- ДОКТОРА-1893” ГРАД ТЕРВЕЛ

КАНИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Настоятелството за дейността на читалището за периода 2013-2016г.
2. Доклад на Проверителната комисия за периода 2013-2016г.
3. Избор на Читалищно настоятелство.
4. Избор на Проверителна комисия.
5. Разни.
Събранието ще се проведе на 29 септември 2016г. от 18,00 часа в репетиционната зала на читалището.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час след обявения, при същия дневен ред.

Публикувано на 23 Aug 2016
 Изложба Икебана

На 12.08.2016г. в сградата на Община Тервел от 14:00 часа беше открита Първата изложба на Школата по икебана в рамките на Общинска ваканционна програма „Наше лято“. Въпреки проливния дъжд, изложбата предизвика голям интерес. На нея младите естети, под ръководството на Добринка Цонева, представиха изкусно подредени вази, кашпи , гондоли и кошници, пана с морска тематика. Работата на школата по икебана предизвика сериозен интерес. В нея се включиха повече от 35 момичета и момчета на възраст от 7 до 13 години. Изложбата бе открита от Севдалина Колева – Директор на дирекция образование и култура, а госпожа Виолета Димитрова директор на ЦПЛР „Малкият принц“ награди талантливите участници в Школата с грамоти и сувенири, осигурени от Община Тервел. Изложбата ще може да се види в сградата на Община Тервел до края на месец август .


Публикувано на 23 Aug 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПРАЗНИЧНИ ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Обичайно месец Септември е изпълнен с празници и тържества за тервелчани. За очакваните събития тече усилена подготовка.
На 9 септември от 10, 00 Дом за стари хора „Радост“ с. Полковник Савово ще бъде домакин на Втори фестивал на певческите групи при домовете за стари хора. Участниците ще представят таланта си в три жанра: народни песни, руски песни и стари градски песни. Проявата ще се проведе на откритата сцена на центъра на град Тервел, а при лошо време – в залата на читалището.
На 15 септември ще се състои тържествено откриване на учебната година за всички училища на територията на общината.
На 20 септември със заупокойна церемония ще бъде отбелязана 100-годишнината от боевете в Добруджа на Трета българска армия през Първата световна война. Ще бъде открита и паметна плоча, увековечаваща героизма на Първа конна дивизия, под командването на Иван Колев, при защитата на Добруджа и битката при с. Кочмар на 03.09.1916г.
На 22 септември е денят, в който ще се проведе XIV Добруджански събор Тервел. На двете сцени в центъра на града ще се изявят индивидуални и групови изпълнители на песни, танци, музика, обичаи, словесно творчество. За първи път тази година в събора ще могат да участват и клубове за български народни хора. Гостите на празника ще видят изложение на тервелски производители на плодове и зеленчуци, мед и произведения на изкуството. Съборът е посветен на подписването на Крайовската спогодба през 1940 г. и обявяването на Независимостта на България. Фестивалът няма конкурсен характер.
На следващия 23 септември сцената на читалището в Тервел ще се огласи от звънките гласове на изпълнителите на традиционна добруджанска народна песен в конкурса „ С песните на Калинка Вълчева“. По регламент състезанието се провежда в пет категории: индивидуални изпълнители 1-ва група от 5 до 9 г.; 2-ра група 10-14 г.; 3-та група на участниците от 15 до 20 г. и 4- група над 20 г. В петата категория ще участват колективи. Изпълненията могат да бъдат както акапелно, така и под съпровод на музикален инструмент или оркестър. Не се допуска участие със сингбек. Професионалното жури, под ръководството на Калинка Вълчева, ще определи носителите на първо, второ и трето място и на голямата награда на Конкурса. Награждаването на победителите ще се състои на гала-концерт на финалистите и патрона на Конкурса Калинка Вълчева.
Всички прояви се финансират от Община Тервел.

Публикувано на 23 Aug 2016
 О Б Я В А

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, община Тервел обявява, че на 24.08.2016 год. от 15.30 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на Допълнение в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2016 год. приета с решение номер 1-2 от 27.01.2016 год.и допълнена с решение номер 5-64 от 30.06.2016 год.

Публикувано на 09 Aug 2016
 „ПЪЛНА ПРОМЯНА” ЗА ЧЕТИРИ БЛОКА В ТЕРВЕЛ

Санирането на четирите блока в Тервел навлезе в решителния си етап.За да се илюстрира случващото се, подбрахме снимков материал от един и същи участък от блок „Иглика”, сниман преди проекта за саниране и днес, в момента в който се полагат цветните финишни мазилки.Преобразяването е пълно.Трудно може да се каже, че става въпрос за една и съща фасада.Подбраните от собствениците свежи цветове радват очите.

БЛОК ИГЛИКА СЕ ПРЕОБРАЗЯВА

Освен естетиката обаче, вече започват да се получават отзиви и от енергоспестяващите мерки.Въпреки, че блоковете са в процес на строителство, собствениците споделят, че новите дограми и изолацията на стените са направили горещините в панелните жилища по-поносими.Предстои да бъде избрана фирма, която ще прави мониторинг за резултатите от санирането на двата блока, които бяха направени в края на 2015 –та година по същата програма. Живущите в тях вече имат впечатленията от една преживяна в санираните блокове зима.Предстои да бъде изчислен ефекта от енергоспестяващите мерки.

БЛОК ИГЛИКА ПРЕДИ САНИРАНЕТО

Паралелно с блок „Иглика”, се работи по блоковете „Детелина”, „Прогрес” и „Хан Тервел”.Полага се топлоизолация в подпокривни пространства и сутерени, подменя се дограма.При блок „Хан Тервел” се изграждат няколко нови тераси, след като бяха демонтирани старите.Това се прави с цел конструктивно укрепване на старите и опасни тераси.Действието е предписано в конструктивното обследване на блока.
Към момента няма основание за опасение, че сроковете за строителство няма да бъдат спазени.Четирите блока трябва да бъдат готови до есента и собствениците на жилища да посрещнат първата си зима в санираните сгради.

Публикувано на 03 Aug 2016
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОДГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

За втори път през тази година Община Тервел подготвя проект , с който да кандидатства по „Красива България”. Първият проект беше внесен през м.януари т.г. , получи одобрение и вече се изпълнява. Той е за обновяване на двете актови зали на СУ „Й.Йовков” в общинския център.
Вторият проект на Общината е за осигуряване на достъпна среда за сградата на общинския музей.Проектът трябва да бъде внесен за разглеждане до 12 август т.г. и е по Мярка 01-01 на Програмата, а именно: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ”.Мярката бе отворена за кандидатсване на 12 юли т.г.
Обновяването на сградния фонд, обзавеждането и експозициите на общинския музей, както и осъвременяването на методите за експониране в него е един от приоритетите на общинското ръководство в сферата на културата през настоящия мандат.Допълнителен стимул в тази посока е обогатяването на музейния фонд през това лято. В общинския музей на Тервел ще бъдат показвани артефакти и изображения от раннохристиянската базилика на крепостта „Палматис”.
Общинският музей в Тервел е създаден през 70-те години на миналия век и се нуждае както от основен ремонт на сградата, така и от нов поглед към сбирките в нея.Общината си е поставила за цел и обособяването на обучителни интерактивни кътове за деца в музея.
Проектът, който Общината ще внесе в „Красива България” включва няколко дейности:
Изграждане на външен панорамен остъклен подемник, който да осигурява достъп до всичките три етажа на музея и пътека за достъп до него, монтиране на платформа за стълби за преодоляване на едно ниво в сградата, изграждане на санитарен възел за хора със затруднено придвижване на етаж първи в музея.Стойността на проектните работи е приблизително 110 000 лв. Общината осигурява финансиране от 20 000 лв.
Проектната разработка за осигуряване на достъпна среда е обособена част от проект за обновяване на цялата музейна сграда.Останалите интервенции по проекта са предназначени за кандидатстване на общината с проект за основен ремонт, обзавеждане и оборудване на музея по ПРСР 2014-2020 г.

Публикувано на 02 Aug 2016
 Министър Василева подписва договор с Oбщина Тервел


Публикувано на 22 Jul 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>