ТРИМА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЩЕ БЪДАТ СТИПЕНДИАНТИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОТ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА

Със Заповед ¹ 606/13.09.2022 г. на Кмета на Община Тервел приключи процедурата по избор на студенти, които ще бъдат финансово подпомагани през учебната 2022/ 2023 г. и до дипломирането си от Община Тервел.
Финансовата подкрепа ще бъде под формата на стипендии, изплащани ежемесечно на всеки стипендиант. Месечната стипендия е в размер на 400 лв. Подпомагането ще бъде за периода от петнадесети септември до тридесети юни на всяка учебна година. Стиоендии няма да бъдат изплащане през летните ваканции на студентите – от първи юли до четиринадесети септември.
Най-общо казано, условията, на които трябваше да отговарят бъдещите стипендианти са да им предстои обучение или вече да се обучават като студенти в предварително определени, според нуждите на Медицински център - Тервел, специалности: „Медицинската химия“, „Лекар по медицина“, „Клинична лаборатория“, „Медицинска сестра“, „Рентгенов лаборант“ и „Рехабилитатор“. Целта на предлаганата финансова подкрепа е младите специалисти да бъдат мотивирани да останат да работят и живеят в града. След успешно завършване на образованието си лицата ще бъдат назначени по трудово правоотношение в Медицинския център – Тервел или друго звено от сферата на общинското или училищното здравеопазване и ще имат задължението да работят там най-малко за период равен на продължителността на обучението си или остатъка от него, увеличен с коефициент 1,25.
Трима са стипендиантите, на които им предстои да сключат Договор за предоставяне на стипендия и придобиване на професия с Община Тервел. Аслъ Нури е на 20 години от с. Зърнево, студентка първи курс в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - гр. Шумен, специалност „Медицинска химия“. Янка Ангелова, също на 20 години, е от с. Загорци общ.Крушари, студентка първи курс в Медицински университет „ Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна, специалност „Рентгенов лаборант“ и Бурчин Назми на 24 години от с. Безмер, студентка в Медицински университет „ Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна, трети курс, специалност „Медицинска сестра“.
Благодарим на Общински съвет Тервел и на Медицински център – Тервел за добрата ни съвместна работа за решаване на проблемите с липсата на кадри в здравеопазването в община Тервел. Такъв проблем, за съжаление, имат всички „малки“ общини и решаването му неизбежно преминава през усилията на местната власт и ръководителите на медицинските звена.
Желаем успех на младите хора и ги очакваме в сферата на здравеопазването в Община Тервел!

Публикувано на 16 Sep 2022
 ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Започва още една, изпълнена с много неизвестни, учебна година, която стартира присъствено за всички ученици в Община Тервел. Броят на учениците в осемте училища в общината е 1121, което е със 78 по- малко в сравнение с миналогодишният брой от 1199 ученици: 498 са учениците в СУ „Й. Йовков“ гр. Тервел, 97 в ОбУ „Васил Друмев“ с. Орляк, 78 в ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер, 62 в ОбУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци, 63 в ОУ „Христо Ботев“ с. Зърнево, 48 в ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена, 30 в НУ „Христо Ботев“ с. Каблешково, 245 в ПГТО „Дочо Михайлов“ гр. Тервел. Седем от училищата са общински, а едно е държавно – професионална гимназия. От седемте общински училища едно е начално (училището в с.Каблешково), две са обединени- в с.Коларци и в с.Орляк (едното от обединените училища, това в с.Коларци е и средищно), едно от училищата- това в с. Нова Камена е основно, защитено и средищно, две училища – в Безмер и Зърнево са основни и едно училище, в общинския център Тервел е средно средищно– СУ „Йордан Йовков“. Първокласниците през тази учебна 2022/2023 година са 89 на брой- с 22 по-малко от предходната година. За първия учебен ден Общината осигури за всички първолаци пълен пакет от училищни помагала, тетрадки с квадратчета и редове, химикали, боички и ...

Публикувано на 15 Sep 2022
 ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Скъпи учители и ученици, уважаеми родители,


Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай началото на новата учебна година!


15 септември винаги е бил празник, в който приятните емоции са смесени и с вълнението от предизвикателствата, пред които сме изправени. Сигурен съм обаче, че всички заедно– учители, родители и ученици ще направим вървите в една посока в името на образованието на нашите деца.


Скъпи ученици, бъдете устремени и мотивирани, търсещи, смели в мечтите си и удовлетворени от резултатите, които постигате! Доверете се на Вашите учители, уважавайте техния труд, учете се така, че всички ние да се гордеем с Вас!


Скъпи първокласници, днес за първи път ще прекрачите прага на училището. За първи път ще чуете училищния звънец, с който ще започне дългият път на Вашето образование. С този ден ще са ...

Публикувано на 15 Sep 2022
 О Б Я В И
Публикувано на 14 Sep 2022
 График


Публикувано на 13 Sep 2022
 Заповед


Публикувано на 13 Sep 2022
 Обява


Публикувано на 31 Aug 2022
 П О К А Н А


Публикувано на 24 Aug 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>