Обява ДБТ


Публикувано на 30 Nov 2022
 ДОБРА ГОДИНА ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР В ТЕРВЕЛ


През тази година Медицинският център в Тервел разшири дейността си. Към екипа от лекари-специалисти в центъра се присъединиха още петима медици - пулмолог, ендокринолог, ортопед – травматолог, гастроентеролог и нефролог. В центъра работят още кардиолог, рентгенолог, невролог, гинеколог, психиатър, физиотерапевт, лекар към клиничната лаборатория. Екипът на центъра е окомплектован и със специалисти в различните направления – мед.сестри, специалист по физиотерапия, лаборанти, акушерка, рентгенов лаборант. Платени прегледи се извършват и от уролог. Центърът прави и тестове на пациенти за ковид.Надграждането на работата на медицинския център през 2022 г. съвпадна по време и с реализиране на общински политики за подобряване на ресурсите на единственото общинско лечебно заведение. Преди дни бе доставен нов автомобил за превоз на ежедневно пътуващите от и до Тервел лекари и медицински специалисти. Автомобилът е закупен от Община Тервел , марка „Шкода Октавия“ , фабрично нов, на стойност 35 850 лв.без ДДС. За доставката на автомобила е проведена процедура от вида „Публично състезание“, като доставчикът е ...

Публикувано на 28 Nov 2022
 Обява ОС


Публикувано на 17 Nov 2022
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОЛУЧАВА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ


Пътят,който ще бъде ремонтиран


    В края на месец октомври кметът на Община Тервел инж.Симеон Симеонов подписа в МРРБ споразумение за финансиране на проект, с който се поставя началото на създаването на обходен маршрут за тежкотоварните автомобили, така че те да не преминават през град Тервел. Проектът на общината включва два подобекта, за които има изготвени технически проекти и са издадени разрешения за строеж. Единият е за основен ремонт на общинския път, който свързва разклона срещу бензиностанцията в началото на град Тервел (вход от гр.Добрич) с друг общински път – Тервел-Савово.Вторият подобект е ...

Публикувано на 04 Nov 2022
 Уведомление

Община Тервел, уведомява всички граждани, че при необходимост от съставяне на актове за смърт на починали техни близки в почивни дни, информация за връзка с дежурен служител от звено "ГРАО" могат да получат на телефон 05751/ 2465

Публикувано на 03 Nov 2022
 Списък


Публикувано на 02 Nov 2022
 ГрафикПубликувано на 02 Nov 2022
 Покана

Уважаеми граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, представители на бизнеса и земеделския сектор в Община Тервел, при възможност, моля да вземете участие в срещата организирана от Областен информационен център - Добрич, която ще се проведе на 16.11.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа в заседателната зала на Община Тервел.

Приложение: Покана

Публикувано на 01 Nov 2022

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>