Обява


Публикувано на 10 Oct 2016
 САНИРАНЕ

ШЕСТТЕ „ГОЛЕМИ“ БЛОКОВЕ В ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ СА САНИРАНИ

Община Тервел приключи успешно първия етап на програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.Санирани са 100 % от сградите, които са с повече от 36 апартамента.В гр.Тервел те са шест.Как се случиха нещата – много кратка хронология на събитията:


ПЪРВИ ЕТАП: БЛОКОВЕ „ЗДРАВЕЦ“ И „ЗЛАТЕН КЛАС“


- Март 2015 г. – сдуженията „Здравец“ и „Златен шанс“ са одобрени за финансиране;
- март 2015 г. – Община Тервел обявява открита процедура за избор на фирми, които ще правят обследванията на двете сгради;
- Юни 2015 г. – обследванията са предадени на общината;
- Юни 2015 г. – Община Тервел обявява открити процедури за проектиране, строителство,строителен и инвеститорски контрол;
- Септември 2015 г. – извършва се проектиране;
- Октомври 2015 г. – започва строителство;
- Декември 2015 г. – сградите са завършени.БЛОК ЗДРАВЕЦ


БЛОК ЗЛАТЕН КЛАС

Публикувано на 05 Oct 2016
 О Б Я В А

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, община Тервел обявява, че на 17.10.2016 г. от 15.30 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на Допълнение в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2016 г. приета с решение 1-2 от 27.01.2016 г.и допълнена с решение 5-64 от 30.06.2016 г. и решение 7-86 от 31.08.2016г.

Публикувано на 30 Sep 2016
 Обява


Публикувано на 28 Sep 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ДОБРУДЖАНСКИ СЪБОР „ТЕРВЕЛ -2016“ – ДОБРЕ ПОЗНАТ И ВСЕКИ ПЪТ РАЗЛИЧЕН

  На 22 септември 2016 г. в град Тервел се проведе традиционния Добруджански събор „Тервел`2016“. Тази година той бе посветен на 108 години от обявяване независимостта на България, 100 години от боевете в Добруджа по време на Първата световна война, 76 години от подписването на Крайовската спогодба.

Ансамбълът бе чудесното начало на празника

  На двете естради в центъра на града се представиха повече от 80 състава от областите Добрич, Силистра, Варна, Шумен. Видяхме над 40 индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти (свирачи на дудук, гайда, акордеон). Бурни и заслужени аплодисменти заслужи младият акордеонист, наследник на традиционния добруджански стил на Стефан Георгиев – Петър Свиленов. Впечатляващи бяха изпълненията на детските състави от Коларци и Царевец, групата от съюза на слепите в Добрич, танцьорите от клуб „Брацигово“ – Добрич, както и тези от танцова група „Добруджа“ – Силистра. За първи път пред тервелчани се представи и Клуб за български народни танци „Добруджанци“ от Тервел с ръководител Нели Денева.

  През последните години съборът се утвърди като традиционен форум на добруджанското фолклорно наследство. Целта му от една страна е съхраняването, популяризирането и развитието на добруджанските музика, песни и танци, а от друга – провокирането на интереса и любовта на хората от различни възрасти към българското народно творчество, приемственост между поколенията.

ИЗЛОЖЕНИЕ „ПРОИЗВЕДЕНО В ТЕРВЕЛ“ – ДОБРА ОСНОВА ЗА БЪДЕЩИ НАЧИНАНИЯ В МАРКЕТИНГ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС В ОБЩИНАТАВ очакване на първите гости на изложението

  За първи път на тазгодишното издание на събора бе организирано изложение „Произведено в Тервел”, на което ...

Публикувано на 28 Sep 2016
 ПЕТЯ ПАНЕВА И ДОНКО МАРКОВ СА НОСИТЕЛИТЕ НА СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА VIII КОНКУРС


Лауреатите Петя и Донко с Калинка Вълчева и Галя Асенова

При изключително силна конкуренция между 27 индивидуални и 38 групови изпълнители от цяла Североизточна България премина Осмото издание на конкурса за изпълнители на традиционна добруджанска народна песен „Калинка Вълчева“, организиран от Община Тервел, в партньорство с НЧ „Д. Дончев-Доктора“.

  Повече от 10 часа след официалното откриване от г-жа Дияна Илиева Заместник-Кмет в Община Тервел, залата на читалището в Тервел остана препълнена от любителите на традиционната добруджанска народна песен – изпълнители и публика. При индивидуалните участници състезанието се проведе...

Публикувано на 28 Sep 2016
 Обява


Публикувано на 23 Sep 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>