ПРАЗНИЧНА СЕПТЕМВРИЙСКА ПРОГРАМА – ДОБРУДЖАНСКИ СЪБОР „ТЕРВЕЛ” И КОНКУРС „КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА”

 Добруджанският събор в Тервел отново събира изпълнители от цяла Североизточна България на 22 септември. Традиционно, в него се включват певци, музиканти и танцьори от областите Добрич, Силистра и Варна. Тази година интерес са проявили и самодейци от областите Шумен и Русе. Очакваме на двете сцени в центъра на Тервел да се изявят повече от 680 участници от 80 певчески групи, 9 танцови състава, 42 индивидуални изпълнители – певци и музиканти. Най- малката участничка ще е само на 3 години – Виктория Петрова от с. Зафирово, която ще се представи с песни, които е научила от .....

Публикувано на 16 Sep 2016
 СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Уважаеми граждани,
Дните от 12.09. - 16.09.2016 г. са обявени от ГД”ПБЗН” при МВР за седмица на пожарната безопасност. Повод за това е професионалния празник на служителите от службите за ПБЗН – 14.09.1996 г. обявен с решение на МС ¹385/13.09.1995 г. На тази дата през 1905 г. в гр. София е извикан първия “Събор на противопожарните командири в страната”. В събора вземат участие 27 пожарни ръководители от 17 различни града – учредява се “пожарно дружество в страната” и се взема решение за издаване на печатен орган – сп. “Пожарно дело”. По този начин е поставено началото на бъдещото организирано структурно изграждане на пожаранта безопасност и защита на населението в Р България.
Организираната противопожарна дейност в гр. Тервел води началото си от 01.06.1942г., когато Кмета на с.Куртбунар /днес гр. Тервел/ издава заповед ¹62, с която назначава Йонко Трифонов Начев за пожарникар. През 1954г. за пръв път на дежурство е поставен противопожарен автомобил, а през 1970 г. автомобилите на дежурство стават два.
В тази връзка датата 14.09.2016 г. заема важно място в развитието на тази сложна, тежка, рискова и в същото време високохуманна и благородна професия. Възстановяването и чествантето на професионалния празник на служителитие от службите за “Пожарна безопасност и защита на населението” е признание за обществената значимост и авторитета на тази професия.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПОЖАРНИКАРИ!

Публикувано на 12 Sep 2016
 Възпоменателен адрес


Публикувано на 09 Sep 2016
 О Б Я В А


Публикувано на 23 Aug 2016
 Изложба Керамика


На 16.08.2016г. в сградата на ЦПЛР „Малкият принц“ се проведе поредното мероприятие по Общинска ваканционна програма „Наше лято“, а именно- заключителната изложба на Школата по керамика с ръководител Цанка Жечкова. Тя поздрави и благодари на приложниците, които и това лято бяха значителен брой- 50. На фона на разноцветните и разнообразни керамични изделия, изработени от самите тях- камбанки, релефни рибки, купи, вази и др, участниците в школата получиха своите произведения, грамоти и награди, осигурени от Община Тервел. Гости на изложбата бяха много родители и служители от общинска администрация.

Публикувано на 23 Aug 2016
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

*На 22 август Община Тервел обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детските, учебните и социалните звена в общината за период от една календарна година.Поръчката съдържа иновативен елемент – приложена е разпоредба на новия закон за обществените поръчки, според която две от обособените позиции в поръчката се възлагат директно на фирми от гр.Тервел – на „Джамбо-Л“ ЕООД – доставка на студено пресовани плодови сокове, произведени от плодове, отгледани в соствената овощна градина на фирмата и на „АИК“ ЕООД гр.Тервел - подправки и други сродни на тях .Директното възлагане стана възможно чрез прилагане на иновативни механизми от Закона за обществените поръчки от страна на Община Тервел.Това е една от формите за осигуряване на устойчивост на проекти, получили финансиране чрез местната инциативна група. Двете дружества, които ще доставят продукти на общината имаха проекти по Стратегията за местно развитие на МИГ през изтеклия планов период.

Публикувано на 23 Aug 2016
 НАСТОЯТЕЛСТВОТО ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР ДОНЧЕВ- ДОКТОРА-1893” ГРАД ТЕРВЕЛ

КАНИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Настоятелството за дейността на читалището за периода 2013-2016г.
2. Доклад на Проверителната комисия за периода 2013-2016г.
3. Избор на Читалищно настоятелство.
4. Избор на Проверителна комисия.
5. Разни.
Събранието ще се проведе на 29 септември 2016г. от 18,00 часа в репетиционната зала на читалището.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час след обявения, при същия дневен ред.

Публикувано на 23 Aug 2016
 Изложба Икебана

На 12.08.2016г. в сградата на Община Тервел от 14:00 часа беше открита Първата изложба на Школата по икебана в рамките на Общинска ваканционна програма „Наше лято“. Въпреки проливния дъжд, изложбата предизвика голям интерес. На нея младите естети, под ръководството на Добринка Цонева, представиха изкусно подредени вази, кашпи , гондоли и кошници, пана с морска тематика. Работата на школата по икебана предизвика сериозен интерес. В нея се включиха повече от 35 момичета и момчета на възраст от 7 до 13 години. Изложбата бе открита от Севдалина Колева – Директор на дирекция образование и култура, а госпожа Виолета Димитрова директор на ЦПЛР „Малкият принц“ награди талантливите участници в Школата с грамоти и сувенири, осигурени от Община Тервел. Изложбата ще може да се види в сградата на Община Тервел до края на месец август .


Публикувано на 23 Aug 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>