ОТКРИТ УРОК ЗА ЛЕВСКИ В СУ“ЙОРДАН ЙОВКОВ“ ТЕРВЕЛ


Участниците и гостите,обединени от образа на Апостола

   Учениците от XI а клас , под ръководството на Г-жа Росица Стратиева и с помощта на преподавателя по информационни технологии Силвия Александрова избраха 17 февруари за ден, в който поканиха свои гости, за да представят пред тях един по-различен поглед към живота, делото и гибелта на Апостола.Младите хора, издирили малко известни факти от живота на Дякона, умело съчетаха исторически реалности със съждения на съвременници на събитията , показаха трънливия път на Левски през погледа на български публицисти и общественици от времената на трудния път на българския народ към Свободата. По стъпките на Дякона преминаха през манастира „Свети Спас“, където младият Васил служи на бога, през малкото, долепено за църквата училище в карловското село Войнягово, където Левски е както ....

Публикувано на 17 Feb 2017
 Заповед


Публикувано на 14 Feb 2017
 ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ТЕРВЕЛСКОТО СЕЛО ЗЪРНЕВО ВЕЧЕ ПРЕДЛАГА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ


В очакване на малките лакомници


    Първият учебен ден от втория срок на учебната година бе и първият ден, в който в ОУ „Христо Ботев“ в с.Зърнево стартира столово хранене на учениците.Училището е основно, в него през тази учебна година учат 86 деца от с.Зърнево.Няма деца от съседни населени места.Учениците са на възраст от първи до осми клас.До момента в училището не е предлагано столово хранене, тъй като няма пътуващи ученици и децата са се прибирали по домовете си след приключване на учебните занятия.През последните години обаче бе въведено задължително целодневно обучение за всички ученици и сега децата от първи до седми клас прекарват повече време в училище.По тази причина Община Тервел предприе действия за устройване на кухня-майка в с.Зърнево и в тази кухня занапред ще се приготвя топла храна за децата от местната детска градина (36 на брой) и за учениците от училището.Предвидено е от 5 юни т.г. в кухненския блок да стaртира и филиал на домашния социален патронаж.Така и възрастните хора в с.Зърнево – тези , които изпитват затруднения в ежедневието си- ще получават ежедневно топла храна.Село Зърнево е едно от големите села в Община Тервел.В него живеят постоянно около 1200 души.Новата социална услуга, която стартира от днес доведе и до разкриване на две нови работни места за хора от с.Зърнево.Общо персоналът на кухнята вече е от пет души.Ремонтът и оборудването на кухнята бяха финансирани и изпълнени от Община Тервел през 2016-та година.

Публикувано на 10 Feb 2017
 ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН АДРЕСПубликувано на 03 Feb 2017
 С изнесен урок на тема

27 ЯНУАРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОЛОКОСТАРаботен момент от урока

    С изнесен урок на тема „Да помним и да не забравяме” на 27. 01. 2016 година участниците в Клуб за Автентичен фолклор и краезнание отбелязаха международния ден на Холокоста в ЦЛРП „Малкият принц” гр. Тервел. Под ръководството на г-жа Стойка Маринова организацията му бе дело на Петър,Виолина, Красимир и Екатерина, подготвили презентирането на темата с познавателна и възпитателна цел пред участниците в тази иновативна форма на придобиване на знания и формиране на лично отношение по темата. Пряко участие в подготовката му имат и Марина, Хриси и Дени, изработили нагледен тематичен материал под формата на постери- „Холокоста като историческо явление по време на Втората световна война”, „България и Холокоста”, „Отношение към Холокоста днес”. Работата по техническото обезпечаване материалите за урока бе поверена на ...

Публикувано на 03 Feb 2017
 Публикация 1 ПГТО "Дочо Михайлов"


Публикувано на 03 Feb 2017
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПРИЕТ Е БЮДЖЕТ 2017 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

    С пълно единодушие ( 21 гласа „за“ при 21 общински съветници в състава на Общински съвет Тервел) бе приет бюджет 2017 на общината.Изказванията по време на заседанието като цяло определиха финансовия инструмент като балансиран и насочен към различни групи от населението.


Какви са основните числа в бюджет 2017 и какво строи зад тях?

    Общата бюджетна рамка е 11 020 213 лв. В нея не са включени средствата по европейски проекти.Прогнозният размер на бюджета надхвърля първоначалния план на същия за 2016 г. с 1 186 654,00 лв.Основното увеличение се дължи на по-големия размер местни приходи, които се очакват през тази година.Те са от наеми на земеделски земи,пасища и мери.Постигнати са по-високи тръжни цени, отдадени са наемане допълнителни площи.Сумите, които Община Тервел ще получи от държавата през тази година не се променят съществено.Разликата е само 83 х.лв. в повече и се дължи на минимални увеличения в размера на средствата за целеви капиталови разходи и обща изравнителна субсидия.През 2017 г. не се увеличават размерите на данъците и таксите, които общината събира за общинските услуги, които предлага.

Публикувано на 03 Feb 2017
 Кметът на Община Тервел издаде Заповед


Публикувано на 03 Feb 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>