ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:С ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ В ТЕРВЕЛ БЕ ОТБЕЛЯЗАН НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ


Рецитал,подготвен от Стойка Жекова с ученици в Центъра за личностно развитие


    На първи март град Тервел отпразнува Българското. С празничен концерт зрителите в читалищната зала отбелязаха няколко празника – на първо място Националния празник на България, а заедно с това и Баба Марта и Деня на художествената самодейност. На този ден ДФТА "Калинка Вълчева" с гл. худ. ръководител Нели Денева и ръководители Елена Енчева и Иван Любенов, Клуб за автентичен фолклор и етнография с ръководител Стойка Жекова, Църковен хор, Вокална студия и инструментален състав с ръководител Живко Колев, Танцова формация "Каприз" с ръководител Живка Ненова и треньори Габриела Росенова и Виктория Тошкова, Танцово-певческа група "Добруджанска огърлица" и Мъжка певческа група с ръководител Радка Адамова , пресъздадоха с песни, танци и музика българския дух. Творчеството на всички състави и любовта, вложена в композициите им, бе споделена от над 400 зрители в ...

Публикувано на 14 Mar 2017
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация Ширин Касаб ще има приемен ден в град Тервел на 24 март (петък) от 10.00 часа до 12.30 часа в заседателната зала на общинска администрация, 1 етаж.

Публикувано на 09 Mar 2017
 Уведомление


Публикувано на 07 Mar 2017
 ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

  Един от общо одобрените за страната 44 проекта, които ще получат финансиране през тази година е на Община Тервел.Съобщението със списъка на одобрените проекти е публикувано на страницата на Проект „Красива България“ на 2 март.От него става ясно, че това е единственият одобрен проект за Област Добрич.

   Проектното предложение на Община Тервел е за вътрешен ремонт на помещенията в читалищната сграда.Включени са танцовата зала на ансамбъл „Калинка Вълчева“, съблекалните, санитарен възел и гардеробното помещение към нея, репетиционните за певческите групи, библиотеката и книгохранилищата , гримьорните и санитарен възел към тях.Ще се прави и облицовка на външното стълбище на сградата.Предвидените дейности са:поставяне на подови настилки от ламиниран паркет, теракота и гранитогрес,монтиране на нови огледала в танцова зала,ремонт на санитарни възли (облицовки,настилки,хидрофобни тавани,санитарна керамика и санитарна арматура), вътрешни мазилки и боядисване на стени и тавани.Стойността на обекта е 103 293 лв. без ДДС.При изпълнение на дейностите ще участват безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ гр.Тервел.

  Читалищната сграда е със застроена площ от над 3 000 кв.м.Строена е през 1967 година.Новият проект е трети пореден проект, чрез който ще се обнови част от нея.Досега с други два проекта сградата бе санирана, а зрителната зала и фоайето към нея – обновени.

   През 2016 г. Община Тервел реализира два проекта по „Красива България“.Този проект е трети пореден за Община Тервел по тази програма за период от 12 месеца.Предходните два бяха за актовите зали на тервелското средно училище и за достъпна среда на музея в Тервел.

Публикувано на 06 Mar 2017
 САНИРАНЕТО В ТЕРВЕЛ – ЦЕНИ И БЪДЕЩЕ НА ПРОГРАМАТА

  През изминалата седмица Националната програма за енергийна ефективност бе временно спряна – с пояснението, че спирането означава, че няма да се подписват нови договори за финансиране.За град Тервел това касае 16 сдружения на собственици, в 16 сгради с общо 361 апартамента.Всички сгради в Тервел са с по-малко от 36 апартамента. Седем от тях са панелни, останалите са изпълнени по метода „пълзящ кофраж“, като за 4 от тях Общината е документирала наличие на конструктивен проблем.Всички искания за финансиране на тези 16 сгради са внесени в регистъра на ББР в периода 25.01.2016 г.– 24.10.2016 г., т.е. първите сгради чакат повече от година, а гражданите са се организирали много бързо и са подготвили нужните документи своевременно.

   За т.нар. малки сгради ( с по-малко от 36 апартамента) на среща на Националното сдружение на общините с министъра на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2017 г. в гр.София бе казано, че договори могат да бъдат подписвани в случай, че се осигури допълнителен финансов ресурс за програмата, т.е. над вече осигурените 2 милиарда лева.За тези 2 милиарда лева пък бяха изнесени данни, че те са изплатени за вече санирани сгради или са резервирани за такива, които са с повече от 36 апартамента и имат сключени договори с Банката, но още не са завършени – за тях са обявени или възложени поръчки, но процесите са в развитие.По отношение на цените – изнесе се информация, че единичните цени за 1 кв.м. строителство на ремонтираните сгради варират в широки граници – от 250 лв.без ДДС до 115 лв. без ДДС.Цитирани бяха недопустими дейности:домофонни инсталации,озеленяване и т.н.

   Шестте сгради в гр.Тервел са изпълнени при следните цени за ремонт на 1 кв.м. без ДДС:
   Блок „Иглика“ – 112,00 лв. без ДДС;

   Блок „Детелина“ -82,02 лв. без ДДС;

   Блок „Златен клас“ – 90,84 лв. без ДДС;

   Блок „Здравец“ -105,80 лв. с ДДС;

   Блок „Хан Тервел“ – 108,20 лв. с ДДС;

   Блок „Прогрес“ – 123,40 лв. с ДДС.


  За две от сградите са изпълнени домофонни инсталации, които са дарение от фирмите-изпълнителки за живущите.Домофонните инсталации не са плащани по програмата.За всички шест блока са дарени от фирмите нови пощенски кутии.Озеленяване не е изпълнявано.

Публикувано на 02 Mar 2017
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОДГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА НОВО ОБОРУДВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

    Фонд „Социална закрила“ към МТСП , след решение на своя управителен съвет от 10.01.2017 г. стартира прием на проекти от общини и доставчици на социални услуги.Допустими за финансиране са няколко вида дейности, попадащи в обхвата на чл.27 от Закона за социално подпомагане, в т.ч. и дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за предоставяни от общините социални услуги – такива, които не се финансират чрез европейски проекти и програми и чрез средства от Републиканския бюджет.Срокът за представяне на проекта във Фонд „Социална закрила‘ е до 30.04.2017 г.От бенефициентите се изисква съфинансиране в размер на най-малко 10 % от стойността на проекта, като размерът на предложеното съфинансиране е обект на оценка, представляваща компонент от комплексната оценка на проектното предложение.Максималната стойност на бюджета на проекта не следва да надвишава 30 000, 00 лв. с ДДС. След съпоставяне на условията за кандидатстване и допустимост на дейностите за подпомагане от една страна, и от друга – нуждите на Община Тервел като доставчик на социални услуги в общността и в домашна среда, приоритизираме като целесъобразна инвестицията в осъвременяване на основното технологично оборудване на кухненски блок на домашен социален патронаж в гр.Тервел.Основните мотиви за това са следните:

  • Домашен социален патронаж (ДСП) в гр.Тервел осигурява топъл обяд по тристепенно меню за общо 235 души от гр.Тервел и селата Безмер, Кочмар,Божан,Попгруево,Жегларци , Полк.Савово и Орляк – 135 лица, ползващи услугата „домашен социален патронаж“ и 100 лица, включени в проект „Топъл обяд“ по Оперативна програма „Храни“;

  • Персоналът, който работи в кухненския блок на ДСП Тервел изпълнява функции, свързани с филиалите на ДСП в селата Коларци, Нова Камена и Зърнево (методическо ръководство на начинаещи готвачи и кухненски работници);

  • •Оборудването на кухненския блок на ДСП Тервел е старо и енергоемко – закупувано е през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век,монтирано и демонтирано е неколкократно при промяна на сградите, в които се е помещавало звеното, ремонтирано е многократно.Ежегодно за поддържането му се влагат много средства,което в едно с ниските цени на услугата „домашен социален патронаж“ води до увеличаване на финансовия ангажимент на Община Тервел за предоставяне на качествени социални услуги ( в частта им за онези от тях, които включват хранене на ползващите услугите).


Предварителните разчети на Община Тервел при подготовката на проекта сочат, че със средствата от неговия бюджет могат да бъдат закупени : конвектомат, електрическа блок печка,пекарна,хокер,скара,картофобелачка, зеленчукорезачка,тестомесачка и пасатор.Техническите характеристики на отделните единици оборудване са съобразени с обема на технологичния процес в кухненския блок и с действащите пазарни цени в сектора.

На заседание на Общински съвет Тервел ще бъде разгледано внесено от кмета на общината предложение за даване на съгласие за кандидатстване с подготвяния проект.

Публикувано на 02 Mar 2017
 ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

Скъпи съграждани,

   Трети март е ден за празнуване, ден за преклонение и ден за размисъл.

   Ден, който ни задължава да бъдем единни. Да бъдем достойни граждани на България ! Да помним саможертвата на героите, да осмислим с днешна дата националните идеали и да пазим историческата си памет! Да предадем на децата си заветите на апостолите, на революционерите , на хората отстоявали идеалите на нашето Възраждане! Да възпитаме у децата си гордост и себеуважение от това, че са потомци на малък и запазил националната си идентичност народ! За да имаме достойно бъдеще! И да пребъде във времето България!

                         ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ!

                         Председател на Общински съвет Тервел:Инж.Симеон Симеонов

Публикувано на 02 Mar 2017
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Трети март за всички нас е повод за размисъл и за празнично настроение.

    Празнуваме, защото сме свободни, защото имаме възможността да избираме как да живеем, защото сме част от народ, който се е борил за свободата си.В продължение на 500 години сме били роби – без право на собствен избор как да устроим държавата си, как да изпълним задълженията си към нея и как да ползваме правата си на свободни граждани.

    Имаме повод също така да помислим и да си дадем сметка – дали сега, в наши дни сме направили всичко по силите си, за да имаме уредена и работеща за гражданите си държава? Дали сме направили най-мъдрия избор как да бъде устроена тази държава, как да работи тя, за да можем ние да знаем правата си и да изпълняваме с достойнство задълженията си към нея.Отговорът на тези въпроси е труден, а правото ни да живеем с чест , мирно и спокойно става все по-трудно постижимо.

    Нека в дните, в които честваме нашия национален празник да се чувстваме горди, че сме потомци на народ, който е съхранил духа и традициите си и ги е пренесъл през вековете, надмогвайки тъмните години на робството.Нека усетим със сърцата си почит към хората, които са жертвали уютен дом и собствен живот, за да живеем ние, техните потомци свободно и достойно.

    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!
                                                Кмет на Община Тервел:Инж. Живко Георгиев

Публикувано на 02 Mar 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 По-стари >>