Обява


Публикувано на 23 Sep 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН В ТЕРВЕЛ


За първи път пред училищния праг

 Първият учебен ден е много специален празник за всеки, защото е символ на стремежа ни към знание. И тази есен училищните врати на училищата бяха украсени празнично, за да посрещнат малките и големите ученици, учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци. Най-вълнуващ е празникът за 129 първокласници в цялата община, които с вълнения и притеснения прекрачиха прага на новото училище. Те бяха посрещнати от своите първи класни ръководители в обновени и специално украсени класни стаи.

 В основните и средното общински училища през учебната 2016/2017 г. ще се обучават .....

Публикувано на 16 Sep 2016
 „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОДОБРИ ВТОРИ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

 Втори проект на Община Тервел е одобрен по Програма Красива България през тази година.Въпреки огромната конкуренция, изразяваща се в стотици внесени общински проекти, нашата община за втори път през тази година се нарежда в списъка на малкото на брой одобрени проекти.Този път те бяха само седемнадесет за страната.

Одобреният проект представлява първата стъпка за обновяване и социализиране на музея в общинския център. Стойността му е 116 000 лева. Дейностите ще приключат до края на годината.Предвижда се направа на панорамен външен подемник с тротоар до входа и ......

Публикувано на 16 Sep 2016
 ОДОБРЕНА Е СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

 Министерство на земеделието и храните уведоми кмета на Община Тервел и председател на управителния съвет на МИГ за одобряването на стратегията за водено от общностите местно развитие за планов период 2014-2020 г. Подготвят се документите за подписване на договора за финансиране.

 Успехът на МИГ е от изключително значение за общностите и бизнеса в общините Тервел и Крушари.МИГ Тервел-Крушари е единствената местна инициативна група в областта, която успя да осигури навременно финансиране за малки проекти на бизнеса и местните власти за два поредни планови периода. И при двете кандидатствания – през 2011 и през 2016-та година, финансирането бе осигурено при изключителна .....

Публикувано на 16 Sep 2016
 ПРАЗНИЧНА СЕПТЕМВРИЙСКА ПРОГРАМА – ДОБРУДЖАНСКИ СЪБОР „ТЕРВЕЛ” И КОНКУРС „КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА”

 Добруджанският събор в Тервел отново събира изпълнители от цяла Североизточна България на 22 септември. Традиционно, в него се включват певци, музиканти и танцьори от областите Добрич, Силистра и Варна. Тази година интерес са проявили и самодейци от областите Шумен и Русе. Очакваме на двете сцени в центъра на Тервел да се изявят повече от 680 участници от 80 певчески групи, 9 танцови състава, 42 индивидуални изпълнители – певци и музиканти. Най- малката участничка ще е само на 3 години – Виктория Петрова от с. Зафирово, която ще се представи с песни, които е научила от .....

Публикувано на 16 Sep 2016
 СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Уважаеми граждани,
Дните от 12.09. - 16.09.2016 г. са обявени от ГД”ПБЗН” при МВР за седмица на пожарната безопасност. Повод за това е професионалния празник на служителите от службите за ПБЗН – 14.09.1996 г. обявен с решение на МС ¹385/13.09.1995 г. На тази дата през 1905 г. в гр. София е извикан първия “Събор на противопожарните командири в страната”. В събора вземат участие 27 пожарни ръководители от 17 различни града – учредява се “пожарно дружество в страната” и се взема решение за издаване на печатен орган – сп. “Пожарно дело”. По този начин е поставено началото на бъдещото организирано структурно изграждане на пожаранта безопасност и защита на населението в Р България.
Организираната противопожарна дейност в гр. Тервел води началото си от 01.06.1942г., когато Кмета на с.Куртбунар /днес гр. Тервел/ издава заповед ¹62, с която назначава Йонко Трифонов Начев за пожарникар. През 1954г. за пръв път на дежурство е поставен противопожарен автомобил, а през 1970 г. автомобилите на дежурство стават два.
В тази връзка датата 14.09.2016 г. заема важно място в развитието на тази сложна, тежка, рискова и в същото време високохуманна и благородна професия. Възстановяването и чествантето на професионалния празник на служителитие от службите за “Пожарна безопасност и защита на населението” е признание за обществената значимост и авторитета на тази професия.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПОЖАРНИКАРИ!

Публикувано на 12 Sep 2016
 Възпоменателен адрес


Публикувано на 09 Sep 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 По-стари >>