ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПРИЕТ Е БЮДЖЕТ 2017 НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

    С пълно единодушие ( 21 гласа „за“ при 21 общински съветници в състава на Общински съвет Тервел) бе приет бюджет 2017 на общината.Изказванията по време на заседанието като цяло определиха финансовия инструмент като балансиран и насочен към различни групи от населението.


Какви са основните числа в бюджет 2017 и какво строи зад тях?

    Общата бюджетна рамка е 11 020 213 лв. В нея не са включени средствата по европейски проекти.Прогнозният размер на бюджета надхвърля първоначалния план на същия за 2016 г. с 1 186 654,00 лв.Основното увеличение се дължи на по-големия размер местни приходи, които се очакват през тази година.Те са от наеми на земеделски земи,пасища и мери.Постигнати са по-високи тръжни цени, отдадени са наемане допълнителни площи.Сумите, които Община Тервел ще получи от държавата през тази година не се променят съществено.Разликата е само 83 х.лв. в повече и се дължи на минимални увеличения в размера на средствата за целеви капиталови разходи и обща изравнителна субсидия.През 2017 г. не се увеличават размерите на данъците и таксите, които общината събира за общинските услуги, които предлага.

Публикувано на 03 Feb 2017
 Кметът на Община Тервел издаде Заповед


Публикувано на 03 Feb 2017
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВИК ДОБРИЧ


Публикувано на 02 Feb 2017
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В Общинска администрация – гр. Тервел постъпи писмено уведомление от Областния управител, предвид писмо с изх. номер ЕРR-19/ 19.01.2017 год. на изпълнителните директори на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД, относно регистрирано от дружеството повишено потребление на електроенергията на територията на Североизточна България, в резултат на значително по-студено време през настоящия зимен сезон.

Публикувано на 27 Jan 2017
 Обява


Публикувано на 23 Jan 2017
 СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ 12 И 13 ЯНУАРИ

Община Тервел Ви уведомява, че със заповед на Министъра на образованието и науката дните 12 и 13 януари 2017 ще бъдат обявени за неучебни за общините от област Добрич. Добричка. Ген. Тошево, Балчик, Тервел, Шабла, Крушари, Каварна. Учебни занятия ще се провеждат в Добрич град. В град Тервел ДГ „Детелина" и ДГ „Първи юни", както и детската ясла имат готовност да организират работата с деца в дежурни групи.

Публикувано на 11 Jan 2017
 Водоснабдяване и канализация


Публикувано на 11 Jan 2017
 ЗАПОВЕД


Публикувано на 09 Jan 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>