СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 29 Mar 2017
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:“ИЗБОРИ ПО НИКОЕ ВРЕМЕ“ И „ИЗПИТИ ПО НИКОЕ ВРЕМЕ“ – ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО

Почитателите на българското кино при всички случаи си спомнят българския игрален филм на режисьора Иванка Гръбчева, по сценарий на Братя Мормареви.Култов български филм, създаден през 1974 година.Осмивайки криворазбраната елитарност на еснафски настроените възрастни и болните родителски амбиции , сценаристите подреждат линията на филма през очите на децата.Раждат се крилати фрази, които и днес употребяваме, забравили къде точно сме ги чули. “Сега ще видиш къде е цигулка, къде е гъдулка“ е една от тези неостаряващи фрази.Обаче…избори след избори,парламент след парламент, коалиция след коалиция…цигулката и гъдулката продължават да вървят ръка за ръка.Не свирят в синхрон, а си пречат, скърцат, скрибуцат.Така скрибуца и колата на държавата-не върви, криви се, затъва.И пак избори, и отново същото.Докога? Докато сами не разберем, че и в цигулката, и в гъдулката има само хубаво, но трябва да можем да свирим на тях.Политиците, които избираме трябва да могат да имат визия за държавата и държавничеството и да ги постигат с политики, а ние трябва да разберем кой колко може, за да го изберем да бъде политик. Платон казва, че “хората, които се мислят за прекалено умни, да се занимават с политика, са обречени да бъдат управлявани от глупаци”.Казал го е в античността, важи в пълна сила и днес.Така че – да вземем да се занимаем с въпросната политика, с тази – истинската политика, а не с интриганстването и заяждането на дребно,което ....

Публикувано на 28 Mar 2017
 ЗАПОВЕД


Публикувано на 23 Mar 2017
 УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ НА ЗАЕТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ СА ИЗПЛАТЕНИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

   През последните дни медиите изключително много акцентират на увеличението на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата и детските градини. Увеличението е уредено (без да са осигурени средства за него) в разписан на 16.12.2016 г. Анекс към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. Анексът регламентира увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти средно с 10%. Така минималните стартови основни заплати на учителите се увеличават от 600 на 660 лв., за старшите учители минимума е 688 лв., а на главните – 726 лв. Допълнително, учителите получават по 1 % възнаграждение върху основната заплата за всяка година трудов стаж, който имат в училище.Изплащат се още средства за СБКО – 3 % върху начислената сума за заплати на всеки ...

Публикувано на 20 Mar 2017
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ СПЕЧЕЛИ 550 000 ЛВ. ЗА ЗАЕТОСТ,ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

  Това стана чрез внесена на 15 януари т.г. концепция за изпълнение на мерки по интегрирана процедура, финансирана по две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.Изпълнението на дейностите включени в концепцията ще става чрез отделни проекти, финансирани по двете оперативни програми.Партньори на Община Тервел за изпълнение на концепцията са „Медицински център-Тервел“ ЕООД, МИГ „Тервел-Крушари“ и ЦДГ „Здравец“ в гр.Тервел. Асоциирани партньори са РУО Добрич, РЗИ Добрич, Агенция за социално подпомагане София (чрез Дирекция за социално подпомагане Тервел) и Агенция по заетостта София ( чрез Дирекция Бюро по труда Тервел).

  Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проектите по концепцията са петнадесет:

Дейност 1:Активиране на икономически неактивни лица , която обхваща следните основни задачи:-идентифициране на представители от целевата група на дългосрочно безработни лица с ромски произход, такива които не са в процес на образование или обучение;-организиране на информационни събития за идентифицираните представители на целевата група ;-изготвяне за нуждите на Община Тервел на информация за идентифицираните лица от целевата група – за техните нагласи, умения, потребности и готовността им да участват в дейности за придобиване на квалификация и осигуряване на заетост.Дейността надгражда изпълнявани до момента дейности от Община Тервел по проекти за осигуряване на ...

Публикувано на 20 Mar 2017
 Уведомление


Публикувано на 15 Mar 2017
 ГОЛЕМАНОВ


Публикувано на 15 Mar 2017
 ПРАЗНИЦИ 2017


Публикувано на 15 Mar 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 По-стари >>