ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОДГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА НОВО ОБОРУДВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

    Фонд „Социална закрила“ към МТСП , след решение на своя управителен съвет от 10.01.2017 г. стартира прием на проекти от общини и доставчици на социални услуги.Допустими за финансиране са няколко вида дейности, попадащи в обхвата на чл.27 от Закона за социално подпомагане, в т.ч. и дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за предоставяни от общините социални услуги – такива, които не се финансират чрез европейски проекти и програми и чрез средства от Републиканския бюджет.Срокът за представяне на проекта във Фонд „Социална закрила‘ е до 30.04.2017 г.От бенефициентите се изисква съфинансиране в размер на най-малко 10 % от стойността на проекта, като размерът на предложеното съфинансиране е обект на оценка, представляваща компонент от комплексната оценка на проектното предложение.Максималната стойност на бюджета на проекта не следва да надвишава 30 000, 00 лв. с ДДС. След съпоставяне на условията за кандидатстване и допустимост на дейностите за подпомагане от една страна, и от друга – нуждите на Община Тервел като доставчик на социални услуги в общността и в домашна среда, приоритизираме като целесъобразна инвестицията в осъвременяване на основното технологично оборудване на кухненски блок на домашен социален патронаж в гр.Тервел.Основните мотиви за това са следните:

  • Домашен социален патронаж (ДСП) в гр.Тервел осигурява топъл обяд по тристепенно меню за общо 235 души от гр.Тервел и селата Безмер, Кочмар,Божан,Попгруево,Жегларци , Полк.Савово и Орляк – 135 лица, ползващи услугата „домашен социален патронаж“ и 100 лица, включени в проект „Топъл обяд“ по Оперативна програма „Храни“;

  • Персоналът, който работи в кухненския блок на ДСП Тервел изпълнява функции, свързани с филиалите на ДСП в селата Коларци, Нова Камена и Зърнево (методическо ръководство на начинаещи готвачи и кухненски работници);

  • •Оборудването на кухненския блок на ДСП Тервел е старо и енергоемко – закупувано е през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век,монтирано и демонтирано е неколкократно при промяна на сградите, в които се е помещавало звеното, ремонтирано е многократно.Ежегодно за поддържането му се влагат много средства,което в едно с ниските цени на услугата „домашен социален патронаж“ води до увеличаване на финансовия ангажимент на Община Тервел за предоставяне на качествени социални услуги ( в частта им за онези от тях, които включват хранене на ползващите услугите).


Предварителните разчети на Община Тервел при подготовката на проекта сочат, че със средствата от неговия бюджет могат да бъдат закупени : конвектомат, електрическа блок печка,пекарна,хокер,скара,картофобелачка, зеленчукорезачка,тестомесачка и пасатор.Техническите характеристики на отделните единици оборудване са съобразени с обема на технологичния процес в кухненския блок и с действащите пазарни цени в сектора.

На заседание на Общински съвет Тервел ще бъде разгледано внесено от кмета на общината предложение за даване на съгласие за кандидатстване с подготвяния проект.

Публикувано на 02 Mar 2017
 ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

Скъпи съграждани,

   Трети март е ден за празнуване, ден за преклонение и ден за размисъл.

   Ден, който ни задължава да бъдем единни. Да бъдем достойни граждани на България ! Да помним саможертвата на героите, да осмислим с днешна дата националните идеали и да пазим историческата си памет! Да предадем на децата си заветите на апостолите, на революционерите , на хората отстоявали идеалите на нашето Възраждане! Да възпитаме у децата си гордост и себеуважение от това, че са потомци на малък и запазил националната си идентичност народ! За да имаме достойно бъдеще! И да пребъде във времето България!

                         ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ!

                         Председател на Общински съвет Тервел:Инж.Симеон Симеонов

Публикувано на 02 Mar 2017
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Трети март за всички нас е повод за размисъл и за празнично настроение.

    Празнуваме, защото сме свободни, защото имаме възможността да избираме как да живеем, защото сме част от народ, който се е борил за свободата си.В продължение на 500 години сме били роби – без право на собствен избор как да устроим държавата си, как да изпълним задълженията си към нея и как да ползваме правата си на свободни граждани.

    Имаме повод също така да помислим и да си дадем сметка – дали сега, в наши дни сме направили всичко по силите си, за да имаме уредена и работеща за гражданите си държава? Дали сме направили най-мъдрия избор как да бъде устроена тази държава, как да работи тя, за да можем ние да знаем правата си и да изпълняваме с достойнство задълженията си към нея.Отговорът на тези въпроси е труден, а правото ни да живеем с чест , мирно и спокойно става все по-трудно постижимо.

    Нека в дните, в които честваме нашия национален празник да се чувстваме горди, че сме потомци на народ, който е съхранил духа и традициите си и ги е пренесъл през вековете, надмогвайки тъмните години на робството.Нека усетим със сърцата си почит към хората, които са жертвали уютен дом и собствен живот, за да живеем ние, техните потомци свободно и достойно.

    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!
                                                Кмет на Община Тервел:Инж. Живко Георгиев

Публикувано на 02 Mar 2017
  ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ТЕЛЕФОННИТЕ ИЗМАМИ – ВАЖНО Е ДА СМЕ ИНФОРМИРАНИ И ДА СЕ ПРЕДПАЗВАМА САМИ

Публикувано на 02 Mar 2017
 БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ – МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА, АКО ДЕЦАТА СА ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИ

  

    На 21 февруари, Секретарят на МКБППМН и Инспектор Детска педагогическа стая, проведоха среща с учениците от седми "в" клас, в СУ "Йордан Йовков" - гр. Тервел. Срещата се проведе под наслов "Онлайн рискове и отговорно поведение". Децата и младежите днес, живеят прекарвайки по-голямата част от времето си в Интернет, общувайки с различни хора и в различни сайтове за забавления. Но освен ползи в ученето и забавно прекарване на свободното време, Интернет може да им донесе и опасности, тъй като не всички го използват с добри намерения и безкористни цели.

  Учениците дискутираха със своите ментори по вълнуващите ги въпроси, решаваха тестове и казуси. От отговорите на тестовете, най-тревожен е фактът, че децата не са склонни да споделят с родителите си за това какво им се случва и се наблюдава проява на наивност в очакванията им за хората, с които комуникират. Тестовете са анонимни. В тази връзка МКБППМН апелира към децата, младежите и родителите на гр. Тервел, за една по-добра комуникативна и предразполагаща връзка между родител-дете. Всеки родител знае, че няма кой да помогне и да е по-заинтересуван за благото на неговото дете, от него самия. А децата имат необходимостта от споделяне и информираност, както на превенционално ниво, така и от семействата си. За рисковете в Интернет и начините за предпазване учениците се информираха и от брошури, които им бяха раздадени в края на срещата. Те получиха и грамоти за участие и малки лакомства, за участието, което взеха и вниманието, което проявиха.

Публикувано на 02 Mar 2017
 СЪОБЩЕНИЕ:
Публикувано на 01 Mar 2017
 СЪОБЩЕНИЕ:


Публикувано на 22 Feb 2017
 ОБЯВА


Публикувано на 21 Feb 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 По-стари >>