Покана за публично обсъждане


Публикувано на 16 Nov 2016
 О Б Я В А


Публикувано на 10 Nov 2016
 ВОТЪТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ В ТЕРВЕЛ – ЧИСЛА И СРАВНЕНИЯ

  Разглеждаме данните от първия тур на президентските избори в сравнение с първия тур на президентските избори през октомври 2011 и при съпоставяне с последните парламентарни избори през октомври 2014 г. Интересно е да се сравнят данните от два различни по характера си национални избора – подчертано мажоритарния избор за президент и вицепрезидент и пропорционалния (с малки изключения на преференциите) вот за парламент.


Публикувано на 08 Nov 2016
  ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:

ЗА ЕДНО НОВО ПРИЯТЕЛСТВО И ЗА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ ПО ЧОВЕЧНОСТ И РОДОЛЮБИЕСкъпи гости на кмета  Джени, Настя, Лера, Валерия, Емине, Савина, Олег, Яна, Славик, Ани, Дарина от Гимназия „Н. Вапцаров“ гр. Белица, СУ „Д. Благоев“ гр. Доспат и „Г. С. Раковски“ гр. Болград (Украйна) , както и техните учители Фанка Къшева и Лаура Александровна, бяха гости на Тервел от 24 до 28 октомври. Поканата от името на Кмета на Община Тервел инж. Живко Георгиев за посещението им в нашия град бе свързана с участието на младежите в обявения през пролетта общински конкурс „Да помним героите на Добруджа!“ по случай 100 години от Първата световна война и събитията, свързани с историята на нашия край от това време. Вярно е, че сме свикнали общинските конкурси да предизвикват значителен интерес сред учениците от нашите училища. Вярно е, също така, че най-масово се включват участниците в Клуба за автентичен фолклор и етнография с ръководители Росица Стратиева и Стойка Жекова. Задълбочената работа с учениците от 8 до 12 клас в областта на проучване на богатото разнообразие на автентичния фолклор на всички етноси в тервелска община, както и богатото историческо минало, доведоха до участието в безброй национални и общински конкурси, до неизброими по стойност и значимост награди както за участниците в Клуба, така и за техните преподаватели. Вече повече от 6 години нашите момичета и момчета са част от семинарите на Фондация „Българска памет“ с председател д-р Милен Врабевски, като награда за упоритостта им, за качествата, които са показали като знаещи и можещи млади хора. Дългогодишното сътрудничество с Фондацията и чудесното й партньорство с Община Тервел при експонирането на изложбите „Кан Тервел, св. Крал Тривелий- дипломатът, светецът воин, спасителят на Европа“, „Св. Св. Кирил и Методий и държавата на духа“, доведе до идеята за участие в конкурса „Да помним героите на Добруджа!“ да бъдат поканени и възпитаниците на всички училища, с които Фондацията работи, независимо от географското им местоположение- България, Молдова, Украйна, Македония.

Публикувано на 31 Oct 2016
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

Осигурява се мостово финансиране за строежа на пречиствателната станция


  След като издължи всички мостови кредити за успешно реализираните от нея проекти, Община Тервел внася във Фонд ФЛАГ на 1.11.2016 г. искане за краткосрочен кредит, с който ще се финансират плащанията към изпълнителя на пречиствателната станция до верификацията им от управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.Кредитът е на стойност 1 000 000 лв. и ще бъде усвоен веднага след подисване ан договора за кредит и вписване на обезпечението.Това се налага, тъй като изпълнителят вече е изпълнил половината от договорения обем на строителството.Крайният срок за погасяване на кредита е октомври 2017-та.В историята на общината има пет ползвани и издължени без просрочия кредити , които Община Тервел е усвоила, за да извършва плащания по проекти по ОПРР (Обновяване на детски градини и медицински център), по ПРСР (пътища и улици) и по ОПОС – линейна ВиК мрежа и претоварна станция.С настоящият кредит се осигуряват оборотни средства за изпълнение на проекта „Втора фаза на проект за разширение и реконструкция на ПСОВ,доизграждане на канализационната мрежа на гр.Тервел и реконструкция на водопроводната мрежа“. Договорът за този проект бе подписан на 25 юли тази година в Тервел от Кмета на общината и Министър Ивелина Василева.Строежът на пречиствателната станция в Тервел

Публикувано на 31 Oct 2016
 Обява


Публикувано на 20 Oct 2016
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ от РС „ПБЗН“ гр. Тервел

Предстои есенно-зимния сезон, а това е период, в който рязка се увеличава пожарната опасност и възникват пожари с нанесени сериозни материални щети.
За началния период на отоплителния сезон е характерно подготовката на отоплителните уреди и димоотводните канали.
Всеки път, когато в камината горят дърва, се отделят сажди и смола. Саждите са слепнали черни частици въглерод, а смолата е мазна, лесно възпламенима и течнонобразна. Тези вторични продукти на горенето прилепват за вътрешната страна на комина и много лесно могат да се възпламенят и да предизвикат пожар. Ето защо всеки, който използва камина или печка на твърдо гориво, трябва да знае как да почисти комина си или да извика коминочистач поне веднъж годишно. Не е лесна работа за човек, който не го е правил досега, но ако сте сръчен и искате да почистите комина си сам, ето няколко съвета преди да започнете:

Публикувано на 17 Oct 2016
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ХРАНИ”

  И тази зима нуждаещите се от подпомагане в ежедневието от Община Тервел ще получават безплатен топъл обяд през всеки работен ден в периода от ноември т.г. до април на следващата година. Община Тервел, чрез своите специализирани звена за социални услуги, ще приготвя ежедневно, всеки работен ден от месеца топъл обяд за общо 100 души , които се нуждаят от подкрепа в ежедневието - възрастни и деца от различни населени места. Лицата ще получават допълнителна подкрепа под формата на консултиране и съдействие за възможността да ползват социални и публични услуги, предоставяни от Община Тервел, нейните звена и партньори. Конкретните потребители на услугата от гр.Тервел и селата в Общината ще бъдат определяни след предоставяне на информация от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Тервел за ...

Публикувано на 11 Oct 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 По-стари >>