Заседание на ОбСПубликувано на 20 Jun 2024
 Пожарна опасност в реколтата!

Уважаеми граждани,

С настъпването на восъчната зрялост на житните култури рязко се повишава пожарната опасност в същите. Възникналите пожари в тези масиви се характеризират с голяма скорост на разпространение, както по посока на вятъра така и в страни. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и унищожи селскостопанска техника. Често са пожарите в сухи треви и стърнища спомагат за унищожаването на горски масиви и полезащитни пояси.

Публикувано на 19 Jun 2024
 Публично обсъждане


Публикувано на 17 Jun 2024
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ИЗБОРИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА НАЦИОНАЛЕН И ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ:
В историята вече са поредните избори за национален парламент. Какви са резултатите в Община Тервел и с какво те се различават от изборите за местна власт от есента на 2023 година и от изборите за Европейски парламент, които се произведоха също вчера?
По данни на Община Тервел, снети от публикуваните в РИК Добрич секционни протоколи, избирателната активност в общината е 25,28 %. За сравнение: при последните местни избори тя беше 49,55 %.
На 9 юни гласуваха 5 088 души, а на местните избори преди няколко месеца - 7097 избиратели.
Гласуването отново бе организирано в 32 секции. С хартиени бюлетини са гласували 4336 души, а с машина – 520 души. Недействителните бюлетини са само на хартия и са 232 броя.
Резултатите по кандидатски листи са както следва:
ГЕРБ – СДС - общо 1989 души (39,09 % подкрепа) са подкрепили тази коалиция и тя е първа по резултат в общината. 1852 – ма от избирателите на ГЕРБ-СДС са гласували с хартиена бюлетина, 137 – с машина. Най – чувствителна подкрепа за ГЕРБ – СДС се отчита в секциите в с. Зърнево – 402 души, Тервел – 418 души , Безмер – 258 души, Попгруево – 121 души.
ДПС: общо 1588 души (31,21 %) са подкрепили ДПС. На хартия са гласували 1515 души, с машина – 73-ма. Най-голяма подкрепа ДПС са събрали в с.Орляк – 360 души, с. Зърнево – 254 души , с.Жегларци – 139 души и с.Божан – 132 –ма души.
БСП за България е намерила 268 привърженици (5,27 %). 234 от тях са гласували на хартия , а 34 – с машина. Най – голяма подкрепа БСП имат в гр.Тервел – 138 души и в селата Кочмар (19 души) и Нова Камена (18 души);
ВЪЗРАЖДАНЕ е четвърта политическа сила в нашата община. Подкрепена е от 255 души (5,01 %).189 са гласували на хартия , а 66 – с машина.Най-голяма подкрепа (155 души) партията има в гр.Тервел.В с. Безмер са получени 15 гласа за ПП Възраждане, в с. Нова Камена 11 гласоподаватели са я предпочели, а в с.Кочмар – 10.
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ са пета по ред сила в тервелско. Подкрепени са от 181 души (3,56 %), от които 116 са гласували с хартия, 65 – с машина.91 избиратели коалицията има в гр.Тервел. В Жегларци е предпочетена от 10 души.
ИМА ТАКЪВ НАРОД са шеста политическа сила в нашата община. 119 души (2,34 %) са гласували за тази партия, като 73 от тях на хартия, 43 – с машина. 78 гласоподаватели партията има в гр.Тервел.
Партия ВЕЛИЧИЕ, която направи впечатление с резултата си на национално ниво, в Община Тервел има едва 71 избиратели – 1,4 %.
С „НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО“ са гласували 2,82 % от избирателите – 71 –ма души.

ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ:
155 избиратели по-малко (4933 души) са гласували за представителите на България е европарламента. Интересно е да се отбележи, че въпреки този факт, избирателната активност за този вид избор е по-висока – 34,13 %. Това е така, тъй като имащите право на глас в изборите за европейския парламент са чувствително по-малко – едва 14 454 души граждани на Община Тервел, докато в изборите за национален парламент избирателната активност се изчислява върху имащи право да гласуват 20 127 души. Този „голям“ избирателен списък за национален парламент, който е характерна особеност на нашата община сред всички общини в Област Добрич ( дължи се на гражданите с двойно гражданство) , е причината поради която най-ниска избирателна активност сред 8-те добрички общини за национален парламент се отчита в нашата община.
Резултатите по партии и коалиции в изборите за европарламент не се различават съществено от тези за национален парламент.

Публикувано на 10 Jun 2024
 ИЗПЪЛНЯВА СЕ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА 2024 ГОДИНА

Тя включва проекти, които са финансирани от различни програми : Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Програма за развитие на селските райони (ПРСР), Инвестиционна програма по Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г. (т.нар. национална инвестиционна програма) , Проект „Красива България“, средства от целева субсидия за капиталови разходи в бюджета на Община Тервел. Какво се строи към момента и какво предстои?

Публикувано на 07 Jun 2024
 РЕЗЮМЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Основната цел на програмата е насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания.
Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет и се осъществява на територията на Република България.
Целевата група са работодатели/органи по назначаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Публикувано на 28 May 2024
 Заседание на ОбС


Публикувано на 27 May 2024

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 По-стари >>